Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

«Ρόζ Χριστιανισμός»: Ἡ ἔννοια τῆς λέξης "Ἀγάπη" ἔχει γίνει ἀγνώριστη.

Ἆρθρο τοῦ Βιατσεσλάβ Μάλτσεφ (εφημερίδα «Ορθόδοξη Αγία Πετρούπολη»)
Κατά τό τέλος τοῦ 19ου αἰ. ὁ βαθυστόχαστος φιλόσοφος θεολόγος Κωνσταντίν Λεοντίεφ παρατήρησε τήν εμφάνιση τοῦ λεγόμενου «ρόζ» χριστιανισμοῦ, τόν ὁποῖο χαρακτήρισε ὡς προεπαναστατική θέση τῆς τότε διανόησης, τῆς ἰντελιγκέντσια, πού ἔθετε τό ἐρώτημα: «Φόβος Θεοῦ; Ποιός φόβος; Γιατί;»
Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι «Αγάπη και μόνο Αγάπη». Μάλιστα, ἀκόμα καί μερικοί ἀντιπρόσωποι τῆς ἱεροσύνης ἐπιπόλαια παρατήρησαν καί χαρακτήρισαν τόν «φόβο Θεοῦ» ὡς ἡμιμάθεια. Ἀλλά ὁ Κύριος ἔκρινε ἀλλιῶς.
Ἔτσι, οἱ ἱερομόναχοι ὅσιοι τοῦ σπηλαίου τῆς Ὄπτινα, εὐλόγησαν τόν Κωνσταντίν Λεοντίεφ νά συνεχίσει τή μελέτη του πάνω στό Θέμα τοῦ ρόζ χριστιανισμοῦ, πού προβάλλει μόνο τήν ἀγάπη.

Διαβάζουν οἱ χριστιανοὶ τὸ Εὐαγγέλιο;

 «Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ».
᾿Απόστολος Παῦλος
Τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ ἱερὸ τοῦτο κείμενο τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, εἶνε συνοπτικῶς τὰ λόγια τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, ποὺ εἶνε στόματα τοῦ Χριστοῦ. Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ Εὐαγγελίου δηλαδὴ ὁμιλεῖ ὁ Χριστὸς εἴτε ἀμέσως, εἴτε ἐμμέσως διὰ τῶν Ἀποστόλων του. Ὁ Χριστὸς εἶνε Θεὸς καὶ οἱ ᾿Ἀπόστολοί του εἶνε θεόπνευστοι, καὶ συνεπῶς τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶνε ἀνθρώπινα, ἀλλὰ θεῖα. Γι᾿ αὐτὸ στὸ Εὐαγγέλιο λάθος δὲν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἀλήθεια ἑκατὸ τοῖς ἑκατό. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε τέλειο ὄχι μὲ τὴν ἔννοια τῆς σχετικῆς τελειότητος, ὅπως τὰ ἀνθρώπινα ἔργα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀπόλυτης τελειότητος, ὡς ἔργον Θεοῦ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ

Μη νομίζης ότι ο θάνατός σου είναι μακριά. Μη σκέπτεσαι πως έχεις ακόμα πολλά χρόνια ζωής. Όχι! Είναι δίπλα σου ο θάνατος και καραδοκεί. Το δρεπάνι του αγγίζει κιόλας τις ρίζες του δένδρου της ζωής σου. Το δικαστήριο είναι έτοιμο για να σε κρίνη. Ο τάφος σου είναι ανοιχτός. Η γη σε περιμένει ανυπόμονα. Βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου καθημερινά να πεθαίνουν, ξεχνάς όμως ότι κάποια στιγμή θα βρεθής κι εσύ στην ίδια θέση.

Μνήμη Αγ. Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, 30 Νοεμβρίου!

 Άγιος Αντρέας

Μνήμη Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
σήμερα, 30 Νοεμβρίου!

Πάντα αναρωτιόμουν ως μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πώς βιώνεται η ταπείνωση.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

 
30 Νοεμβρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α’ Κορ. δ’ 9-16

     Δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Η Εκκλησία βρίσκεται εν διωγμώ και οι Ιεράρχες αδιαφορούν, επιβεβαιώνοντας καθημερινά ότι είναι “οι μισθωτοί ποιμένες”

Αστυνομικός κλοιός στην Εκκλησία του Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν στήσει μπλόκα περιμετρικά του ναού του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, ώστε να εμποδίσουν τους πιστούς να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν στο Ναό.

“Θέλει δέν θέλει ὁ Θεός, ἐγώ θά πάω”...

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
Ο άνθρωπος είναι μυστήριο! Καί αν σέ έβαλαν νά κρίνεις νά σκεφθείς: “είναι αυτή η κρίση θεική ή είναι γεμάτη εμπάθεια;”
… Νά μήν έχετε εμπιστοσύνη στόν εαυτό σας ούτε στήν κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός, όταν κανείς κρίνει. 
Εμένα μέ βάζουν νά κρίνω ένα θέμα καί ενώ δέν θέλω …όταν πάω νά κάνω προσευχή, δέν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τήν γλυκύτητα πού νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι μέ πειράζει η συνείδησή μου γιά κάτι, αλλά γιατί έκρινα σάν άνθρωπος.

Ο Νόμος του Θεού

 

«Τας εντολάς οίδας»

(Λουκ. 18:20)

Ο άνθρωπος κατακτά με τη δύναμη του πνεύματος, που ο Δημιουργός του τον προίκισε, το σύμπαν. Αγνοεί όμως την ίδια του την ύπαρξη. Με τη βοήθεια των επιστημονικών μέσων που εφεύρε έχει λύσει πλείστα προβλήματα και έδωσε απάντηση σε σωρεία ερωτηματικών που αφορούν τον υλικό κόσμο και τον ίδιο του τον οργανισμό. Αλλά έχει χάσει σχεδόν τον εαυτό του.

Οι «τελισκόμενοι» της πολιτικής ορθότητας

Γράφει ο π. Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου, Θεολόγος, Ψυχίατρος, Δρ. Βιοηθικής

1. Τά δύο αρχέτυπα Κιβωτός και Τιτανικός

Κάποτε, στα πανάρχαια χρόνια, ένας πρωτόπειρος ναυπηγός, αλλά με μαστορική επιδεξιότητα, συνάρμοσε μια Κιβωτό, στα σπλάχνα της οποίας κούρνιασε ταπεινά, σαν σε εύγονη μήτρα, ολόκληρος ο πλούτος της έμβιας δημιουργίας, έως ότου απέστη η οργή Κυρίου, που επέπεσε στη γή, διά το είναι τους ανθρώπους ‘’σάρκας.’’ ‘’Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί καί έπνευσαν οι άνεμοι’’ σε μια λυσσομανούσα φύση, αλλά το πλοίο της Κιβωτού έπλεε ασφαλές μέσα σε μια γαλήνια πορεία ζωής, διαφυλάσσοντας στην θαλπωρή των σπλάχνων της την παγκόσμια έμβια δημιουργία.

ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (4)

1.Ἤδη ἀνεφέραμε ἀρκετὰς ξενογλώσσους λέξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν παρεισφρήσει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπί το πλεῖστον, ἀνούσιοι καὶ ἄνευ νοημάτων, ὅπως παραδείγματος χάριν «γκαλὸπ» ἢ «λίστα», ἐνῷ ἀντίθετως ὑπάρχουν ἀντίστοιχοι λέξεις εἰς τὴν ἑλληνικήν, ὅπως παραδείγματος χάριν «δημοσκόπησις» ἢ «κατάστασις / κατάλογος» καὶ πληθώρα ἄλλων ἑλληνικῶν λέξεων, μεστῶν νοημάτων.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μετανοήσουν

 

Οι πρωτόπλαστοι δεν τήρησαν την εντολή του Θεού και εξέπεσαν. Η πτώση τους έφερε σε δύσκολη θέση. Έσπευσαν αμέσως να κρύψουν τον εαυτό τους και το παράπτωμά τους από τον Θεό. Και όταν ο Θεός έφερε σε φως εκείνο το οποίο αυτοί προσπάθησαν να αποκρύψουν, τότε ολίσθησαν σε μεγαλύτερο παράπτωμα.

Γέροντος Δωροθέου: «δεῦρο ἀκολούθει μοι»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ  
μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

Οἱ ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἀπόστολοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἔχουν ἕνα κοινό χαρακτηριστικό: τήν αὐταπάρνηση. Ὅσοι ξεκινοῦν νά ἀκολουθήσουν τόν Κύριο δέν κοιτοῦν πίσω. Τό Ἀποστολικό ἀξίωμα ἀπαιτεῖ πλήρη ἀπαλλαγή ἀπό τά βάρη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Τό κυριώτερο ἐμπόδιο εἶναι ἡ ἰδιοκτησία ἀγαθῶν καί ἡ δέσμευση πού προϋποθέτει.

Το φοβερότερο όλων: Να καυχιόμαστε για τις αμαρτίες μας! (1)

 Του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 «Kι από το να αμαρτάνει κανείς είναι πιο φοβερό το να είναι και φαντασμένος, όταν αμαρτάνει. Γι’ αυτό και τους Koρινθίους τους κατηγορεί λέγοντας: “Kαι εσείς είστε φαντασμένοι” (A’ Kορ. 5,2). Αν κάποιος που καυχιέται για ένα κατόρθωμά του, έχασε τα πάντα, εκείνος που κάνει αυτό με αμαρτήματα, πόση τιμωρία δεν θα άξιζε; Γιατί αυτός δεν θα μπορέσει στη συνέχεια ούτε να μετανοήσει».

    [Απ’ την ΣΤ΄ Ομιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ»]

[Από το έργο «ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» του Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλου]

 

Πατήρ Αρσένιος Μπόκα: Ιδού γιατί όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι στη Θεία Λειτουργία!

Διδαχές του οσίου γέροντος Αρσενίου Μπόκα

Το Αίμα του Αμνού της Θείας Μεταλήψεως συντηρεί την ψυχή βαθύτατα και στηρίζει τον κόσμο να στέκεται στα πόδια του. […] 

Ιδού γιατί όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι στη Θεία Λειτουργία, διότι η παράταση της ζωής του είναι δώρο της Θείας Λειτουργίας. […]

Συνεπώς όσο καιρό θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ζητούν τη μετάνοια και τη Θεία Κοινωνία, ο σατανάς δεν θα έχει δύναμη. Τον εμποδίζει η δύναμη του Θεού. 

Αλλά, αφ’ ότου σκοτεινιάσει υπερβολικά ο νους των ανθρώπων, ώστε να αρνούνται με τη θέλησή τους τη Θεία Λειτουργία, λόγω της απιστίας τους, τις ημέρες εκείνες θα καταπαύσει να τελείται η θυσία αυτή και θ’ αρχίσει το «βδέλυγμα της ερημώσεως».

Άγιος Φιλούμενος: 72 τσεκουριές για την αγάπη του Χριστού

 

logoEnromiosini

ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

 ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

  • 8.000 ρήσεις του ι. Χρυσοστόμου, κατανεμημένες σε 300 θέματα και
  • 2.000 παραδείγματά του κατανεμημένα σε 200 θέματα
όπως τα συνέλεξε απ’ την εμπεριστατωμένη μελέτη του έργου του ο δόκιμος συγγραφέας Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Ψάχνοντας γιά ἰούς, διώχνοντας τούς πιστούς

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὄμ. Πολυχρονιάδης, Δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τό μυστήριο τῆς Ἑνότητας. Ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» μέχρι καί τό «Ἀμήν», μετά τό «Δι’ εὐχῶν», ἡ Λειτουργία εἶναι μία καί ἑνιαία.

Τό Μυστήριο δέν ἐπιμερίζεται. Μόνο οἱ μαγικές πράξεις εἶναι διαιρετικές. Γι’ αὐτό καί ἡ Μετάληψη δέν ἀποτελεῖ ξεχωριστό τμῆμα τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ένας Ρωμιός Ιεράρχης χτίζει τα οχυρά του Ελληνισμού! - (βίντεο)

 (Να βοηθήσουμε κι εμείς)...
"Επιστράτευση" κηρύσσει ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε ενορία, σε κάθε Μοναστήρι, σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού, εν όψει των μεγάλων που έρχονται και θα συγκλονίσουν πολύ περισσότερο από ό,τι ο κορωνοϊός την ανθρωπότητα!
Η "Επιστράτευση" ισχύει - όπως είπε - μέχρι το τέλος του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που έρχεται, μαζί με όλα τα άλλα, ένεκα της μεγάλης και αμετανόητης αποστασίας της ανθρωπότητας, από την οποία ως γνωστόν κινδυνεύουν να χαθούν εκατομμύρια ψυχές για πάντα στο αιώνιο σκοτάδι. Αλλά το αιώνιο Φως θα επέμβει για να φωτίσει, να αφυπνίσει, να φέρει σε μετάνοια, να σώσει τις νυν και τις ερχόμενες γενιές, δίνοντας έπειτα τέλος και στις αρρώστιες και τους πολέμους, φέρνοντας το δώρο της αληθινής Ειρήνης.

Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ

29 Νοεμβρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἐφεσ. δ’ 1-7

      Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Από τις ΜΕΘ των νοσοκομείων, στη ΜΕΘ της Εκκλησίας

 

Κισιώτης Στέφανος, θεολόγος

Εποχή του κορωνοϊού. Μια οδυνηρή πραγματικότητα. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όλοι θα μολυνθούμε. Ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν είναι άγνωστο. Το σύστημα Υγείας στην Πατρίδα μας έφτασε στα όριά του. Οι ειδικοί και οι αρμόδιοι ομολογούν ότι δεν αντέχει. Ακόμη κι αν σε κάθε σπίτι είχαμε από ένα γιατρό και από ένα νοσηλευτή κι αν μπορούσαμε να στήσουμε μια ΜΕΘ, το θετικό ιατρικό αποτέλεσμα θα ήταν αμφίβολο. Ο θάνατος πλησιάζει όλο και περισσότερο τους ανθρώπους. Ο φόβος απλώνεται σχεδόν σε όλους. Δεν είναι καιρός για εφησυχασμό. Στις μέρες μας επιβεβαιώνεται καθημερινά αυτό που διδάσκει η Αρχαία Τραγωδία ότι ως άνθρωποι είμαστε «άποροι και αμήχανοι». Δεν υπάρχει για μας η λύτρωση, ο τρόπος διαφυγής, η οδός της σωτηρίας…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (7.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

Παρακαλῶ ὑμᾶς ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18- 27, Ἐφεσ. δ΄ 1-7 )

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλως

«Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (δ΄ 1- 4)».

Πατήρ Αρσένιος Μπόκα της Ρουμανίας, ο Προφήτης των εσχάτων

 Ιερομόναχος Αρσένιος Μπόκα-Αγιορείτης

Γεννήθηκε στο χωριό Βάτσα Ντε Σους της Ρουμανίας το 1910, ο Ιωάννης, ο υιός του Ιωσήφ Μπόκα και της Χριστίνας. Το «παρατσούκλι» του στο σχολείο από τους συμμαθητές του ήταν «άγιος», για την ωραία και καθαρή ζωή του. Το σχολείο τελείωσε το 1929 αριστεύοντας. Κατόπιν σπούδασε στη Θεολογική Ακαδημία Σιμπίου. Επίσης έμαθε εκκλησιαστική μουσική, αγιογραφία και ιατρική. Το 1939 εκάρη μοναχός στο μοναστήρι Σίμπαντα Ντε Σιούς και στη συνέχεια χειροτονήθηκε ιερεύς από τον μητροπολίτη Νικόλαο.

Προσευχή καρποφόρα και ευάρεστη στον Θεό

 

Καρποφόρα και ευάρεστη στον Θεό είναι η καθαρή και άγια προσευχή. Ειδικότερα:

  1. Όταν προσευχόμαστε, δεν πρέπει να ζητάμε από τον Θεό πράγματα που θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμια για άλλους ανθρώπους.

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά-Ο Κύριος μας ζητάει να του δοθούμε ολοκληρωτικά

Ένας άνθρωπος πλησίασε τον Χριστό και τον ρώτησε: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;».
Αγαθός την εποχή εκείνη σήμαινε άγιος, τέλειος. Και ο Κύριος του απαντάει, «αφού με νομίζεις απλό άνθρωπο, γιατί με προσφωνείς τέλειο;Τέλειος είναι μόνον ο Θεός;».
Εντυπωσιάζει το ερώτημα που διατυπώνεται προς τον Χριστό, ‘‘τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή’’. Πόσους από εμάς απασχολεί αυτό το ερώτημα; Είναι στόχος μας η αιώνια ζωή ή μεριμνάμε και τυρβάζουμε περί πολλά και αφήνουμε το ένα και μοναδικό που έχουμε χρεία; Συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ζωή –εύκολη ή δύσκολη δεν έχει σημασία– είναι προσωρινή και θα τελειώσει; Μας ενδιαφέρει τι γίνεται μετά;

Άκυρη η χειροτονία και τα μυστήρια που τελούνται από τον Επιφάνιο

Την επιστημονική και θεολογική του άποψη για τα διαδραματιζόμενα και την ρέουσα εκκλησιαστική επικαιρότητα, σε σχέση με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για αναγνώριση του «Αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας», κλήθηκε να καταθέσει στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» με τον δημοσιογράφο Ανδρέα Δημητρόπουλο, ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Κοσμήτορας και Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστος Οικονόμου.

Θρησκευτικοί συναισθηματισμοί ἤ θεολογικές ἀστοχίες στήν πρόσφατη Ἐγκύκλιο τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου;

 τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἐνῶ συνεχίζεται ἡ καραντίνα, λόγῳ τῆς ἀνησυχιτικῆς, ὡς λέγεται, πορείας τῆς ἐπιδημίας τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ στή χώρα μας, ἰδιαίτερη μέριμνα ἐκδηλώθηκε ἀπό τίς κρατικές ὑγειονομικές καί ἄλλες Ἀρχές γιά τήν προσεγγίζουσα ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τόν ἐφετεινό ἑορτασμό της στήν Ἀχαϊκή πρωτεύουσα, τήν Πάτρα.

Χ. Οικονόμου: «το συγκεκριμένο θέμα άπτεται της δογματικής διδασκαλίας, δηλαδή του πυρήνα της ιεροσύνης του κ. Επιφανίου που δεν αναγνώρισε κανένα μέλος της Συνόδου τον προηγούμενο Φεβρουαρίο και Σεπτέμβριο».

 

Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχολίασε ο Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας Χρήστος Οικονόμου τέως πρόεδρος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου με την τοποθέτηση των ιεραρχών στο θέμα της αναγνώρισης της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, όπου 10 τάχθηκαν υπέρ και 7 κατά.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Εκτρώσεις: Μια σιωπηλή αυτογενοκτονία του Ελληνισμού

 

ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: Η ΑΥΤΟΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ / 10.000.000 παιδιά δεν γεννήθηκαν ΠΟΤΕ στην πατρίδα μας!
το είδαμε ΕΔΩ


 

Η πιο εύκολη αμαρτία.

Αββάς Δωρόθεος

Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον; Παραγματικά, τί μπορεί να είναι βαρύτερο απ’ αυτό; Τί άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση; Όπως ακριβώς είπαν οι Πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα απ’ αυτήν.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: ...ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια, τήν ὁποία οἱ ἰατροί δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν, ἐκεῖνος μέ ἐθεράπευσε...

Ὁ πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος γιά τόν πνευματικό του πατέρα Ἅγιον Νεκτάριον Αἰγίνης
Τόν Ἅγιο Νεκτάριο τόν εἶχα Πνευματικό πατέρα, ὅταν ἤμουν λαϊκός νέος, ἀλλά καί ὅταν ἔγινα Μοναχός καί Ἱερομόναχος, καί εἶχα εὐεργετηθῆ ὑπ᾽ αὐτοῦ καί ὁδηγηθῆ εἰς τήν πνευματική καί μοναχική πολιτεία.
Καί ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια, τήν ὁποία οἱ ἰατροί δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν, ἐκεῖνος μέ ἐθεράπευσε· καί ἀπό κίνδυνο θανάτου, τόν ὁποῖον ὁ ἀνθρωποκτόνοςδιάβολος ἐπεχείρησε νά μοῦ προξενήσῃ, μέ ἔσωσε καί πολυτρόπως μέ ὠφέλησε...

"ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ", Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Σπαρτάκου 6, Συκιές, 566 26 Θεσσαλονίκη

Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός

«Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός!». Αὐτονόητο; Ἴσως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅμως καὶ αὐτὸ πλέον συζητεῖται…

Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ παρελθὸν ἐπιχειρήθηκε νὰ καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 1644 στὴ Βρεττανία, ὁ Ὄλιβερ Κρόμγουελ καὶ τὸ κόμμα τῶν πουριτανῶν, θέλησαν νὰ καταργήσουν μὲ νόμο τὰ Χριστούγεννα [1]. Ἔτσι ἡ ἡμέρα ἀπαγορεύθηκε νὰ εἶναι ἀργία, ἡ δὲ βουλὴ συνεδρίαζε κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γιὰ περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία.

Silence «Ἀμερικανάκια»!

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τί συνέβη μέχρι καί μέ τήν τελευταία ψῆφο στήν Πολιτεία τοῦ Οὐισκόνσιν…

… στίς πρόσφατες ἀμερικανικές προεδρικές ἐκλογές. Ἄν ἦταν τοῦ Τράμπ ἤ τοῦ Μπάιντεν. Εἶναι ἕτοιμοι νά σοῦ ἀναλύσουν ἀνά πᾶσα στιγμή τά αἴτια τῶν διακυμάνσεων τοῦ Dow Jones μέ ἀκρίβεια σέντ. Φωνάζουν –καί ὀρθῶς. «Εἴμαστε ὅλοι Γάλλοι» μέ ἀφορμή τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις. Συγκινοῦνται –καί ὀρθῶς– ὅταν ἕνας ἐμβληματικός ναός ὅπως ἡ Παναγία τῶν Παρισίων παραδίδεται στήν πυρά. Χαιρετίζουν τήν φωταγώγηση τῆς Βουλῆς στά χρώματα τῆς σημαίας τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος (2019). Καμαρώνουν ὡς «γύφτικα σκερπάνια» ὅταν οἱ κίονες τοῦ Περιστυλίου τῆς Βουλῆς ντύνονται (2016) στά κόκκινα γιά τίς ἀνάγκες ἐκδήλωσης τῆς Ἀριστερᾶς γιά τό Σύνταγμα. Ὅταν ὅμως ἔρχεται ἡ ἅγια ὥρα νά τιμήσουν τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις αὐτοί πού δηλώνουν «ὅλοι Γάλλοι», «ὅλοι Σύροι», «ὅλοι Βενεζουελᾶνοι», «ὅλοι Ἀργεντινοί», «ὅλοι διεθνιστές», «ὅλοι πολῖτες τοῦ κόσμου», ἀδυνατοῦν νά δηλώσουν τό αὐτονόητο:

Πάτερ θα κάνετε το εμβόλιο;

 

(Από χθεσινή συνομιλία με Αγιονορείτη Μοναχό)

-Πάτερ θα κάνετε το εμβόλιο;

-Τι να σου απαντήσω παιδάκι μου; Εγώ ούτε Θεολόγος, ούτε γιατρός είμαι. Μα κοίτα. «Κοντά στον νου και η γνώση», που λέει και ο λαός.

Η ΠΡΟΦΗΤΕΊΑ...

Κάποτε από περιέργεια ο δικτάτορας της Ρουμανίας Νικολάε Τσαουσέσκου ενδιαφέρθηκε να δει τον Άγιο Αρσένιο Μπόκα σύμφωνα με την εφημερίδα Jurnalul Naţional.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τον πήγαν στον Τσαουσέσκου, ο οποίος τον ρώτησε:

«Εϊ παπά, άκουσα ότι προλέγεις το μέλλον των ανθρώπων. Για μένα τι ξέρεις;» διηγείται η ανηψιά του π. Αρσενίου, Ζωή Ντειάν.

Η απάντηση όμως χάλασε την διάθεση του κομμουνιστή ηγέτη: 

Κυριακή ΙΓ΄Λουκά: Αρνητικές και θετικές εντολές

  Αγίου Λουκά Κριμαίας
Ακούσατε σήμερα το ευαγγελικό ανάγνωσμα περί του πλούσιου νεανίσκου, ο οποίος δεν ήθελε να μοιράσει την περιουσία του για να γίνει κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Τότε ο Κύριος είπε στους μαθητές του ότι είναι πιο εύκολο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στην Βασιλεία των Ουρανών.

Αυτή η ψευδαίσθηση θα καταρρεύσει σύντομα και με πάταγο

 

Στην πορεία αυτών των δύσκολων εννέα μηνών πανδημικής κρίσης στην Ελλάδα, υπάρχει ένα ποσοστό πολιτών (μειοψηφικό μεν, σημαντικό δε), που είχε και έχει ακόμα τυφλή εμπιστοσύνη στους τρόπους που η κυβέρνηση, η επιστημονική επιτροπή και τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίστηκαν αυτήν την εθνική (και παγκόσμια) περιπέτεια.