Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

«Μεγαλειότατε νικηθήκαμε! Ὁ Βασίλειος εἶναι Μέγας!»

Μέγας Βασίλειος (19ος αι.). Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ακάκι

Στυλιανοῦ Γ. Παπαδόπουλου

Ἡ ὀρθοδοξία τῆς Καππαδοκίας ἔμοιαζε λίγο πολὺ μὲ νησίδα στὴν Ἀνατολή. Ὁ Οὐάλης ἀπέλυσε τοὺς ἀσκοὺς τῆς αἱρέσεως παντοῦ. Συνδυασμένες ἡ βία καὶ ἡ πονηρία τοῦ ἔδωσαν ἀποτελέσματα μεθυστικά. Σάρωσε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔσφιγγε τώρα σὰν τανάλια τὴν Καισάρεια. Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ Καππαδόκες δὲν εἶχαν γνωρίσει καλὰ τὴ βάναυση σκληρότητα τοῦ Οὐάλη. Ἄκουγαν ὅ,τι συνέβαινε ἀλλοῦ. Τοὺς κοβόταν τὸ αἷμα.

Πῶς πὰμε μέ τό Κυπριακό;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2024, Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΑΠΑΝΤΑ  ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : ΠΩΣ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;
Στην, πιο πάνω  επίμονη ερώτηση, πώς πάμε στο Κυπριακό και τί λέμε εμείς, απαντούμε ότι: στο Κυπριακό δεν τα πάμε καθόλου καλά και περνούμε πολύ επικίνδυνη περίοδο, για δύο λόγους.

Τον Χριστό όμως ο κόσμος Τον σταύρωσε επειδή δεν έκανε πολιτική με την αλήθεια.


Ο Κύριος είναι λαμπρότερος από τον ήλιο και καθαρότερος από το κρύσταλλο, γι’ αυτό και μέσα Του δε χωρούσε υποκρισία.

Τα Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Τὰ Συχαρίκια

ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΑΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

Τρεῖς χαρὲς εἶχε τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡ κυρα-Γαλάτσαινα τοῦ Κασσανδριανοῦ, χήρα τοῦ μακαρίτου ὁμωνύμου πλοιάρχου, ἀποθανόντος πρό τινων ἐτῶν πτωχοῦ μετὰ πολλὰς ἐπιχειρήσεις. Ἡ πρώτη ἦτο ὅτι εἶχε ἀρραβωνίσει πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τὴν κόρην της, τὴν Μυρσούδα, μὲ καλὸν γαμβρόν, τὸν Βασίλην τὸν Μπόνον. Ἡ δευτέρα ἦτο ὅτι, σήμερον πρωτοχρονιάν, ἑώρταζε τὴν ἑορτὴν τοῦ ὀνόματός του ὁ ἴδιος ὁ γαμβρός της. Ἡ τρίτη ἦτο ὅτι ἔμελλον νὰ τελεσθῶσι τὴν ἑσπέραν τῆς αὐτῆς ἡμέρας τὰ «ἐμβατίκια»* τοῦ γαμβροῦ εἰς τὴν οἰκίαν της.

Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ

(σχ. ΙΧΘΥΣ: Πέρα από τους 52 δαίμονες της χαρτοπαιξίας, κατά μία σατανική, θα λέγαμε, σύμπτωση,  το άθροισμα των αριθμών της ρουλέτας σχηματίζει τον αριθμό 666!)

Tελευταία Kυριακή του έτους

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

 YΠAPXEI, αγαπητοί μου, μια κοινωνική πληγή, που μοιάζει με φοβερό φίδι. Tο φίδι αυτό όλο το χρόνο λουφάζει. Tώρα στις εορτές βγαίνει. Ποιό είναι το φίδι; Ας γελάς εσύ που μ’ ακούς, όποιος και νά ‘σαι. Eγώ θα σου πω την αλήθεια, και αδιαφορώ τι θα πεις εσύ. Tο φίδι, λοιπόν, που μαστίζει την κοινωνία τις ημέρες αυτές και ιδίως τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, είναι η χαρτοπαιξία. Mεγάλο φίδι…

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 1 Ιανουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Κλσ. β΄ 8-12

     8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· 9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, 10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 11 ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.

Οἰκογένειες, κοινωνίες, λαοί, ἔθνη σπαράσσονται μέ ἐμμονή θηρίου!

Μίση, κακίες, ἀπληστία, μοναξιά, ἰδού ὁ νέος κόσμος

Τήν Hμέρα τῶν Χριστουγέννων παρακολούθησα ἀπό τό διαδίκτυο στόν τηλεοπτικό σταθμό 4Ε ζωντανά ἀπό τή Λευκωσία, ἀπό τό μετόχι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας Νικηφόρου. Ἐπειδή τήν βρῆκα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα ὡς πρός τά νοήματά της, παραθέτω σήμερα ἀντί ἄρθρου ὁρισμένα ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματά της.

Πρός προβληματισμό. Ὅλων μας:

Περιτομή του Κυρίου - Μέγας Βασίλειος και Πατερικά Θησαυρίσματα

ΕΔΩ

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ὑπό Γέροντος Κλεόπα Ἠλίε

Σπουδαστής: Γνωρίζω ὅτι πολλοί ἄνθρωποι, ἐπειδή ἐπόνεσαν ἀπό τόν θάνατο ἀγαπητῶν τους συγγενῶν, κατέφυγαν στόν πνευματισμό ἤ ἐπεδίωξαν νά συνομιλήσουν μέ τούς νεκρούς. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν πιτρέπει αὐτό τό ἔργο;

Σε γνωρίζω...

από το ηλεκτρ. ταχυδρ.
 

«Ἁγιογραφικά μηνύματα»

«Μετανοεῖτε, διότι πλησίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
----------------------
Μετανοεῖτε: ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  
(Ματθ. 3, 2)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

xristougenna 2

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή γίνεται ἀναφορά στόν Ἰωάννη, τόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος μέ τό κήρυγμά του ἦλθε νά προετοιμάσει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά δεχθοῦν τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία.

Ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγκαινιάζει μία νέα πνευματική περίοδο, ἡ ὁποία σημαίνει τήν μετάβαση ἀπό τήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν Καινή Διαθήκη. Στό ἐνδιάμεσο στάδιο αὐτῆς τῆς μεταβάσεως συναντοῦμε τήν προφητική μορφή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ὡς συνεχιστής τῶν Προφητῶν τῆς Π.Δ. προκαταγγέλει τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία «Ἰδού ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Πράγματι ὁ Ἰωάννης ἀποκαλεῖται «ἄγγελος» καί γιατί ζοῦσε μία ἀγγελική ἀσκητική ζωή, ἀλλά καί ὡς προάγγελος τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καλεῖται νά προετοιμάσει τίς καρδιές τῶν Ἰουδαίων, ὥστε νά δεχθοῦν τόν ἐρχόμενο Χριστό.

Αδελφοί, ας κάνουμε νέα αρχή...

 Αδελφοί μου, το νέο κοσμικό έτος ξεκινά. Ας κάνουμε μια νέα πνευματική αρχή. Να βάλουμε καθημερινό πρόγραμμα μελέτης της Αγίας Γραφής. Να μην αφήσουμε ούτε μία μέρα να πάει χαμένη! Να μή "σκοτώνουμε" τον πολύτιμο χρόνο μας. Κάθε μέρα να διαβάζουμε έστω ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη ή μία σελίδα ή μία παράγραφο ή έστω και μία σειρά!

Κάποιοι γιορτάσανε τα ...βελζεβούγεννα!

 

Ενδέκατο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης – Χριστούγεννα με τους μάγους Βελζεβούλη και Στρυφνία!

σ.σ. Τα αλλόκοτα ψευτο-Χριστούγεννα στην σημερινή, φτωχή από Ορθόδοξη κατήχηση, Ελλάδα : Βελζεβούλ στα σχολεία, τρίγωνα κάλαντα στην Εκκλησία.

Μέ τήν ἐνόχλησι τῶν πειρασμῶν στήν ζωή μας...

Μέ τήν ἐνόχλησι τῶν πειρασμῶν στήν ζωή μας ἀναγκαζόμεθα νά ζητᾶμε πάντοτε τήν θεία βοήθεια. Ὁ ἄνθρωπος, ὁποιοσδήποτε καί νά εἶναι, ἐὰν δέν δοκιμασθῆ μέ σκληρούς πειρασμούς καί δοκιμασίες, εὔκολα ὑπερηφανεύεται, καταλαμβάνεται ἀπὸ ἀκηδία, ἀδιαφορία, ἀναισθησία καί ξεχνᾶ τελείως τόν Θεό. Ὅταν ὅμως εἰσέλθη σέ πειρασμούς καί βλέπει ὅτι κινδυνεύει νά χαθῆ, προ­σεύχεται μέ ἐπιμονή στόν Θεό καί ζητᾶ ἀπό καρδίας τήν βοήθειά Του, καί ὅσο αὐξάνεται ἡ προσευχή, τόσο ταπει­νώνεται καί ἡ καρδία του.

Ἀπόσπασμα ἀπό ἐδῶ: Περί πειρασμῶν καί τῶν αἰτίων αὐτῶν διά τάς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζώμεθα.

Επαναφορά των διατάξεων περί κακόβουλης βλασφημίας και καθύβρισης θρησκεύματος

Σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση επί των παρεμβάσεων στον Ποινικό Κώδικα

Χαράλαμπος Άνδραλης, Δικηγόρος

Είναι επιτακτική ανάγκη η επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικα περί κακόβουλης βλασφημίας και καθύβρισης θρησκευμάτων αντίστοιχα, για τη διασφάλιση της θρησκευτικής και κοινωνικής ειρήνης.

Ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων διά της πλαγίας οδού

To Mαξίμου επιχειρεί να παρακάμψει το Σύνταγμα και να ιδιωτικοποιήσει το νερό, πατώντας πάνω στις παθογένειες των ∆ΕΥΑ

Η τελευταία ευκαιρία

 

Παρά τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία, η ζωή του καθενός είναι διαφορετική. Συχνά μπορεί να ακούσει κανείς φράσεις όπως «πρέπει να παντρευτείς πριν από την ηλικία των 25 ετών», «μετά το σχολείο πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο», «πρέπει να βρεις δουλειά στην ειδικότητά σου» και άλλα. Όλοι οι άνθρωποι, όμως, δε χωρούν στα ίδια καλούπια.

  Σε μια επαρχιακή πόλη ζούσε ένα κορίτσι που το έλεγαν Μαρία. Η ζωή της δεν ήταν εύκολη, γιατί μεγάλωνε σε οικογένεια αλκοολικών. Καβγάδες μεθυσμένων, ξυλοδαρμοί, σπασμένα πιάτα... Η Μαρία κρυβόταν σε μια γωνιά και ονειρευόταν: «Όταν μεγαλώσω, θα γίνω δασκάλα και θα διδάσκω στα παιδιά μόνο τα καλά και τα όμορφα». Και μια μέρα αυτό που είχε στο μυαλό της το είπε φωναχτά.

Ως απάντηση άκουσε το ειρωνικό γέλιο:

Όσο λιγότερη πίστη έχουμε, τόσο περισσότερη είναι η στεναχώρια μας

Όσο λιγότερη πίστη έχουμε, τόσο περισσότερη είναι η στεναχώρια μας.
Μια από τις σπουδαιότερες ωφέλειες της πίστης είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τις πολλές στεναχώριες.

Όσο το παιδί γνωρίζει πώς υπάρχει ο πατέρας, που φροντίζει για το σπίτι και για όλες τις δουλειές του σπιτιού, κάθε στεναχώρια του τελειώνει γρήγορα με τραγούδι. Μόλις όμως χαθεί αυτή η αίσθηση, σωπαίνει το τραγούδι! Τότε το παιδί αισθάνεται ορφανό και μόνο, περιτριγυρισμένο από στεναχώριες, αισθάνεται περιτριγυρισμένο από ένα σμήνος σφίγγες.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Αστρίτσα Καρδίτσας


Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων – ΚΗ΄ (28η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo (27.12.2023)

 Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Οι ασκητικοί αγώνες της οσίας Ανυσίας και οι επιθέσεις του διαβόλου

Αγιολόγιο - Εορτολόγιο

 Αφού λοιπόν τα τακτοποίησε αυτά όπως έπρεπε και τα πάντα τα επέστρεψε στον Θεό {Εννοεί την, μετά τον θάνατο των γονέων της, απελευθέρωση των δούλων της και εκποίηση της μεγάλης περιουσίας που κληρονόμησε.}, που αρχικά της τα είχε χαρίσει, δεν άφησε πίσω τίποτα για τον εαυτό της και για την πρόσκαιρη τούτη ζωή εκτός του σώματος· αλλά έσπευδε κι αυτό να το θυσιάσει για τον Χριστό ολοκληρωτικά. Η φλογερή αυτή αγάπη της προς Εκείνον ήταν που νύκτα και ημέρα τη βίαζε να εκπληρώσει τον σκοπό της.

π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: «Κανένας τόπος δὲν εἶναι βατικάνειος στὴν Ὀρθοδοξία»!

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, στὰ πλαίσια τῶν μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ ἔγινε τὴν Παρασκευή, 11-11-2005.
 
Ἀνάλυση τῆς θεολογίας τῆς εἰκόνας τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 
Συνεχίζουμε μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως ποὺ εἴχαμε ἀρχίσει τὴν προηγούμενη φορὰ καὶ δὲν εἶναι ἡ ἴδια ἀκριβῶς εἰκόνα. Ἡ σημερινὴ εἰκόνα ἔχει παραλλαγὲς καὶ στοιχεῖα ποὺ δὲν ἔχει ἡ προηγούμενη εἰκόνα. Ἁπλῶς ὑπενθυμίζω ὁρισμένα, σκιαγραφικῶς, πέρα ἀπὸ τὶς γενικὲς ἀρχὲς ποὺ σᾶς εἶχα δώσει. Μίλησα γιὰ τὸ σκοτάδι ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν εἰκόνα· μέσα σὲ αὐτὸν τὸ χῶρο ποὺ εἶναι τὸ σκότος καὶ ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου, ὅπως περιγράφει ὁ προφήτης Ἠσαΐας, δηλαδὴ στὸν κόσμο στὸν ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Χριστός. Θυμίζω τὰ δύο ζῶα ποὺ ἐκφράζουν τοὺς ἐξ ἐθνῶν καὶ ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανούς, ὅπως περιγράφεται βιβλικὰ ἡ λέξη αὐτὴ ἀπὸ τὸν Ἀββακοὺμ καὶ ἀπὸ τὸν προφήτη Ἠσαΐα. Ὁ Χριστὸς ἁγιογραφεῖται πάντα… ἀνάμεσα σὲ δυὸ ζῶα ποὺ ἦταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι· ἄλογοι [ἦταν] ἀκόμη καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ ἐνῶ ἤξεραν ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας, ἀλόγως φέρθηκαν. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐξ ἐθνῶν Χριστιανοὶ καὶ αὐτοὶ ἀλόγως φέρθηκαν. Ἄρα ἐν μέσῳ δύο ζώων «γνωσθεὶς» ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἐδῶ στὴ μέση…. 

Διήγησις περί του τρόπου ανακηρύξεως των Οικουμενικών Συνόδων

Από τα Πρακτικά της επί Πατριάρχου Αγίου Μηνά Ενδημούσης Συνόδου της Κων/λεως (536 μ.Χ.)

Γνωρίζετε, θεοφιλέστατοι αρχιερείς, ότι στις 15 Ιουλίου της δεκάτης επινεμήσεως, ημέρα Κυριακή¹, ο δεσπότης μας, ο αγιώτατος και μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος και οικουμενικός πατριάρχης Ιωάννης² εισήλθε ως συνήθως στην αγιώτατη εκκλησία μας για την θεία Λειτουργία. Όταν έφθασε μαζί με τον κλήρο γύρω από τον άμβωνα, ο λαός άρχισε να φωνάζη:

Όταν κατορθώσουν...

από το ηλεκτρ. ταχ.
 

Κυριακὴ 31 Δεκεμβρίου 2023: Ἡμέρα Προστασίας τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ!

Σύμφωνα μὲ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει καθιερωθεῖ, ἡ Κυριακὴ μετά την τοῦ Χριστοῦ θεία Γέννηση, «ὡς Ἡμέραν ἀφιερωμένην ἔἰς τὴν προστασίαν τῆς ζῶῆς τόῦ Ἀγεννήτου Παιδιοῦ». Ἐφέτος ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι ἡ Κυριακὴ 31 Δεκεμβρίου. 
Τὸ Κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», ἐπ' εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς ἡμέρας, καλεῖ ὅλους μας νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἀξία τῆς κάθε ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεως ἕως καὶ τὰ βαθιὰ γεράματα, καὶ νὰ ὑψώσουμε ἕνα πνευματικὸ τοῖχος προστασίας, ἰδιαίτερα τῆς ἀνυπεράσπιστης ἀγέννητης ζωῆς. 

Ὡς πολύτεκνη μητέρα δέν ὑπάρχω ΠΟΥΘΕΝΑ

Ἀκολουθεῖ ἐπιστολή ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό τελευταῖο τεῦχος τῆς ΠΕΦΙΠ «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια»

Δημογραφικό καί ὑποκρισία…

Τό δίκαιο παράπονο μιᾶς Ὑπερπολύτεκνης μητέρας…!

  Στήν προσπάθειά μου νά μάθω πόσες ἡμέρες ἀδείας δικαιοῦμαι μέσα στό ἔτος γιά παρακολούθηση σχολικῆς ἐπίδοσης τέκνου, βρέθηκα μέσα σέ ἕνα κυκεώνα πληροφοριῶν, δυσλειτουργίας τοῦ συστήματος καί ἀπαξιωτικῆς ἀντιμετώπισης πρός μία ὑπερπολύτεκνη μητέρα, σέ μία Χώρα, πού κατά τά ἄλλα, τό μεῖζον πρόβλημά της εἶναι τό δημογραφικό. Κυβερνῶντες, ἀντιπολιτευόμενοι πολιτικάντηδες, προϊστάμενοι, ἀκόμα καί ὁ ἁπλός ὑπάλληλος, ὑποκρίνονται μπροστά στό μικρόφωνο τοῦ δημοσιογράφου ὅτι τάχα κατανοοῦν τή σοβαρότητα τῆς κατάστασης μιᾶς χώρας, πού σέ λίγα χρόνια μέ αὐτούς τούς ρυθμούς θά ἀριθμεῖ κάτι λιγότερο ἀπό 7 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, οὐσιαστικά ἀδιαφοροῦν…!

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή προ των Φώτων και Πατερικά Θησαυρίσματα

Κυριακή μετά Χριστουγέννων

ΕΔΩ

Προσοχή! Αιρετικό ημερολόγιο


 Προσοχή αδελφοί, κυκλοφορούνται αιρετικά ημερολόγια του "Βιβλικού Κύκλου", ο οποίος, σύμφωνα με ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, Χριστιανικές αἱρέσεις καί παραχριστιανικές ὁμάδες"

Είμαστε σκληροτράχηλοι, αγύριστα κεφάλια

Μαρτυρία και διδαχή

«Σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδία… αεί τω Πνεύματι τω Αγίω αντιπίπτετε» (Πράξ. 7:51).

Θεώρησα καλό να αναφέρω αυτά τα λόγια που ακούσαμε στο αποστολικό ανάγνωσμα, και τα οποία είπε ο πρωτομάρτυς Στέφανος εκεί στο δικαστήριο, στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους που τον κατεδίκασαν σε θάνατο. Οι οποίοι αρχιερείς και πρεσβύτεροι ατένισαν στο πρόσωπό του και είδαν να είναι πρόσωπο αγγέλου. Αυτό σημαίνει ότι, και όταν κανείς φθάνει στο σημείο να δει μερικά από αυτά που ο Θεός φανερώνει, πάλι δεν μπορεί να δει την αλήθεια.

«Για να δίνει ο Θεός παιδιά σε μια οικογένεια, αυτά τα χρειάζεται αυτή η οικογένεια»

Ο Ρωμανός του Νικολάου Γκέτμανοβ
Ο Ρωμανός του Νικολάου Γκέτμανοβ

 Μια συνομιλία με το γυναικολόγο μαιευτήρα και πολύτεκνο πατέρα κ. Ρωμανό Γκέτμανοβ

Ο Ρωμανός του Νικολάου Γκέτμανοβ, γυναικολόγος μαιευτήρας του Κέντρου Νεογνών στο Νοσοκομείο Μούχιν, για πάνω από 30 χρόνια ξεγεννάει γυναίκες. Ο ίδιος είναι πολύτεκνος πατέρας. Έχει 11 παιδιά και 19 εγγόνια. Στη συνέντευξη που παραθέτουμε ο κ. Ρωμανός Γκέτμανοβ απαντάει σε ερωτήματα όπως: Επιτρέπεται η γυναίκα να γεννάει μετά από καισαρική; Πρέπει να νηστεύουν οι έγκυες; Ποιες αιτίες προκαλούν την επιλόχειο κατάθλιψη; Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντάει ο κ. Γκέτμανοβ. Δεν παραλείπει να μιλήσει και για την οικογένειά του.

«Θεέ μου, γιατί μᾶς ξέχασες; Μήπως κοιμᾶσαι;»

Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Θεολόγος

Αὐτὰ εἶπε στὸ Θεό, ἕνας ταπεινὸς Ἐρημίτης τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς του. «Ἵνα τί μου ἐπελάθου; Γιατί μᾶς ξέχασες»; (Ψαλ. 41,10) «Ἵνα τί ἀφέστηκες μακρόθεν», γιατί στέκεσαι μακρυά μας; «Ἵνα τί ὑπερ­ορᾶς ἐν θλίψεσιν» (Ψαλ. 9,22) γιατί στὶς θλίψεις δὲν μᾶς βλέπεις; «Πολλάκις ἐβόησα πρὸς σε καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ψαλ. 122,1), ἀλλὰ δὲν μὲ ἄκουσες. «Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι Κύριε Κύριε» (Ψαλ. 129,1). «Ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν» (Ψαλ. 122). Μήπως κοιμᾶσαι καὶ δὲν μᾶς βλέπεις; «Ἐξεγέρθητι, ἵνα τί ὑπνοῖς; Ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος. Κύριε, βοήθησον καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς. Χανόμαστε. «Ἐγενήθη ἄρτος τὰ δάκρυά μας ἡμέρας καὶ νυκτός». Ὁ κόσμος σὲ ἔχει ἀνάγκη. Ζητεῖ καὶ θέλει τὴ βοήθειά σου. «Ἀπόστησον τὰς μάστιγάς σου» (Ψαλ. 38,11). «Σῶσον ἡμᾶς ἀπολλύμεθα». Νὰ ἐκεῖ τόσα παιδιὰ καθημερινὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα. Ἄλλοι φονεύονται ἀπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ πολέμου, πολλοὶ σαπίζουν στὶς φυλακὲς καὶ στὰ νοσοκομεῖα. Λιμοί, λοιμοί, σεισμοὶ καταποντισμοί, φωτιές, πλημμύρες καταστρέφουν τὰ πάντα. Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ζημιὲς καὶ οἱ θάνατοι ποὺ ἔγιναν τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Πόλεις, χωριὰ καὶ ἄνθρωποι ἔχουν ἐξαφανισθῆ. Σπίτια, ζῷα, χωράφια, δρόμοι, περιουσίες ὁλόκληρες. Θλῖψις καὶ πόνος παντοῦ. Ἀρρώστιες καὶ Θάνατος ἐγγύς. «Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με, ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος, ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου, ἐξηράνθη ὡσεὶ ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσα μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου, εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με» (Ψαλ. 21,13-10).

Ουδείς έρημος...

από ηλεκτρ. ταχ.
 

«ΤΟ ΑΤΙΜΩΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ» (2)

Αγίου  Ιωάννου Χρυσοστόμου

Πρόλογος

          Στους κύκλους των ομοφυλοφίλων κυκλοφορεί η άποψη πως τάχα ο Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος είναι ανεκτικός στην ομοφυλοφιλία, δεν την επικρίνει και κατά κάποιον τρόπο την δικαιολογεί!

          Τι φοβερό! Όπως όλα όσα συμβαίνουν μ’ αυτήν, απ’ το ίδιο τη «φύση» του πάθους ως τις φοβερές δικαιολογίες που ακούγονται και τον προκλητικότατο τρόπο που προβάλλεται διεθνώς, έτσι κι εδώ, αβασάνιστα κι αστήρικτα, και τόσο επιπόλαια, συκοφαντικά και απολύτως διαστρεβλωτικά, επικαλούνται τον θείο αυτό Πατέρα για να δικαιολογήσουν ακόμη δε και να προβάλλουν το πάθος τους!

Σου είπαν ‘’πρόσεχε’’….

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους χειριστικούς ανθρώπους’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους τοξικούς’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους νάρκισσους’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους ανθρώπους τους εγωιστές’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους μίζερους, τους τσιγγούνηδες σε συναισθήματα’’.

Σου είπαν, ‘’πρόσεχε τους παρτάκηδες. Αυτούς που κοιτάνε μόνο την καλοπέρασή τους’’.

Ξέχασαν όμως να σου πουν, να προσέχεις να μην γίνεις και εσύ ένας από αυτούς. Να μην γίνεις χειριστικός, τοξικός, νάρκισσος, εγωιστής, μιζερος, παρτάκιας…

Νά ἔχουμε συνεχῆ ἐπαγρύπνησι στόν ἑαυτό μας...

Ὑπό Ρουμάνου Γέροντος Κλεόπα

Νά ἔχουμε συνεχῆ ἐπαγρύπνησι στόν ἑαυτό μας καί νά μήν ὑποπέσουμε στίς παροῦσες καί αἰώνιες τιμω­ρίες, διότι εὐκόλως ἔχουμε τήν ροπή νά κρίνουμε τίς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων. Ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει νά βλέπουμε πρῶτα τήν «δοκό» τῶν ἰδικῶν μας ὀφθαλμῶν καί ὄχι τό «κάρφος» τοῦ ἀδελφοῦ μας. Ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύ­ρος λέγει: «Ναί, Κύριε βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμὰ πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφὸν μου».

Ἀπόσπασμα ἀπό ἐδῶ: Περί πειρασμῶν καί τῶν αἰτίων αὐτῶν διά τάς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζώμεθα.

Θαυμαστή προσευχή του οσίου Σεραφείμ

Θαυμαστή προσευχή του οσίου Σεραφείμ Αγιολόγιο - Εορτολόγιο

Υπάρχει μία μαρτυρία ότι κάποτε προσευχόμενος ο όσιος Σεραφείμ υψώθηκε στον αέρα. Όπως διηγήθηκε η πριγκίπισσα Ε.Σ., συνέβησαν τα εξής:

Στάσεις ζωής


«Πάντα να ζείτε σεμνά και ταπεινά, δίχως εγωισμό …

Πάντα να φροντίζετε ν’ αγαπάτε τους γέρους, τα ορφανά, τους αρρώστους.

Να συναναστρέφεστε με φτωχούς

και με ανθρώπους που οι άλλοι τους ταπεινώνουν»

(Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης)

fotodotes

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: Γνωρίζεις τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς σου;

Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος 
Χρειάζεται μεγάλος ἀγώνας, διότι τὰ πάθη ἔχουν μεγάλη δύναμη. Μὲ τὴν χάρη ὅμως τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσει ὁ γενναῖος ἀθλητὴς ποὺ ἀγωνίζεται μ᾿ ὅλες τὶς δυνάμεις του.
Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν φυλᾶνε τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ. Ἀκόμη χρειάζεται καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἐπισκιάσῃ τὸν ἀγωνιστὴ ἡ Θεία Χάρη. Γιὰ ν᾿ ἀποκτήσῃ κανεὶς τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρειάζεται μεγάλος πνευματικὸς ἀγώνας, διότι εὔκολα παρασύρεται ὁ ἄνθρωπος στὸ κακὸ καὶ χάνει σὲ μιὰ στιγμὴ αὐτὸ ποὺ ἀπέκτησε ὕστερα ἀπὸ μεγάλους ἀγῶνες..
Στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τὸ δικό μας θὰ ἐξαρτηθεῖ πιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ ἐπικρατήσει. Ἂν ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἐλεύθερο, χωρὶς νὰ τὸν βιάσουμε, θὰ ἐπικρατήσει τὸ κακό. Ἀντίθετα ὅταν ἀγωνισθοῦμε, θὰ νικήσει τὸ καλὸ καὶ ἡ ἀρετή.

Πως πρέπει ο Ιερεύς να παρακινή τον ασθενή να μην κρύπτη κανένα αμάρτημα

 

Πατερικά

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

   Πολλοί ασθενείς, και γεροί, με το να έχουν πολλά συχαντεραίς αμαρτίαις, εντρέπονται να ταις εξομολογηθούν· και μάλιστα οι γυναίκες όπου φυσικά εντρέπονται περισσότερον από τους άνδρας. Λοιπόν ο πνευματικός δια να δώση θάρρος εκείνου όπου εξομολογείται δια να φανερώση τας αμαρτίας του, πρέ­πει να του είπη ετούτα τα λόγια, ή άλλα όμοια.

Ποιον από τα δύο του φαίνεται ευλογώτερον;

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

«Μας ευγνωμονούν οι άνθρωποί τους οποίους αποτρέψαμε από τις εκτρώσεις»

Πρωτοπρεσβύτερος Μαξίμ Όμπουχοφ. Φωτογραφία: rusk.ru
Πρωτοπρεσβύτερος Μαξίμ Όμπουχοφ. Φωτογραφία: rusk.ru

 Εις μνήμην του πρωτοπρεσβύτερου Μαξίμ Όμπουχοφ

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Μαξίμ Όμπουχοφ είναι γνωστός σε πολλούς ως ο διοργανωτής του πρώτου κέντρου νοσηλευτικού ιδρύματος, ως προστάτη της ζωής. Το έργο του ιδρύματος χρονολογείται από το 2000.

Λίγη ιστορία. Στη σοβιετική εποχή την άμβλωση την αντιμετωπιζόταν με ελαφρά τη καρδιά. Είχαν μια διαφορετική ζωή, μια διαφορετική ιδεολογία και η Εκκλησία δεν είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί ενεργά κατά των αμβλώσεων. Στην ΕΣΣΔ η «άμβλωση» επιτράπηκε μετά το θάνατο του Στάλιν, το 1953, στις περισσότερες δυτικές χώρες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στις ΗΠΑ το δικαίωμα «επιλογής» δόθηκε στις γυναίκες το 1973.

Η άγνοια στον Νόμο του Θεού ...


«Η άγνοια στον Νόμο του Θεού,

κάνει τον άνθρωπο να αντιλέγει στα ωφέλιμα.

Και όταν αποθρασύνεται,

αυξάνει την προϋπάρχουσα κακία»

(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)

 «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ»

Για την οικογένεια, τη νεολαία και την αποδυνάμωση της πίστης

Ζωγράφος:Μικέλε ντελ Κάμπο
Ζωγράφος:Μικέλε ντελ Κάμπο

Συνομιλία με τον ιεροσχήμονα μοναχό Ιουλιάν (Λαζάρ)

Προηγούμενα άρθρα

Στις 10 Μαρτίου 2023, στο 98ο έτος της ζωής του, πέθανε ο παλαιότερος Αγιορείτης εξομολογητής ιεροσχήμων μοναχός Ιουλιάν (Λαζάρ) από τη ρουμανική σκήτη του Προδρόμου. Ο θεόσοφος γέροντας ήταν ο εξομολογητής πολλών πιστών από διαφορετικές χώρες, με τους οποίους μοιράστηκε γενναιόδωρα την πλούσια πνευματική του εμπειρία. Ας στραφούμε επίσης στη σοφή συμβουλή του πρόσφατα αποθανόντος ιεροσχήμονος μοναχού Ιουλιάν.

Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός πειρασμούς;

Ἐπιτρέπει ὁ Θεός τούς πειρασμούς:

Γιά νά δοκιμάση τήν πίστι μας.

Νά δοκιμάση τήν ἐλπίδα μας.

Νά δοκιμάση τήν ἀγάπη μας πρός Αὐτὸν.

Νά δοκιμασθῆ ἡ ὑποταγή μας σ' Αὐτὸν.

Νά μᾶς δοκιμάση ἐὰν ἔχουμε τήν ἀπάρνησι στόν ἑαυτό μας καί στά ὑλικά ἀγαθὰ, ὅπως δοκιμάσθηκε ὁ δί­καιος Ἰώβ.

Ἀπόσπασμα ἀπό ἐδῶ: Περί πειρασμῶν καί τῶν αἰτίων αὐτῶν διά τάς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζώμεθα.

Μας αγαπούν πολύ οι Άγιοι και μας φροντίζουν!

 

"Όταν μνημονεύουμε έναν Άγιο ή διαβάζουμε τον βίο του και τα μαρτύρια του,

αισθανόμαστε την παρουσία του, νιώθουμε την ανάσα του και την αναπνοή του.

Όταν λέμε το όνομά του, εκείνος απευθείας λέει το δικό μας στον Χριστό.

Τόσο πολύ μας αγαπούν οι Άγιοι"

(+Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης)

fotodotes 

 

«Ένα νέο πλάσμα εν Χριστώ»: Πώς ο Ιησούς άλλαξε εμάς και τον γάμο μας; Μέρος Α.

Ο Γάμος στην Κανά. Ευαγγέλιο. Τέλος 13ου αιώνα. Μονή Ιβήρων, Άθως
Ο Γάμος στην Κανά. Ευαγγέλιο. Τέλος 13ου αιώνα. Μονή Ιβήρων, Άθως    
 

Αρχιερέας Τζόσουα Τρένχεμ

Ο αρχιερέας Τζόσουα Τρένχεμ, υπηρετεί στην εκκλησία προς τιμήν του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου στο Ριβερσάιντ της Καλιφόρνιας (της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αντιόχειας) από το 1998. Είναι παντρεμένος και έχει 10 παιδιά. Συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων. Είναι γνωστός ως υπέρμαχος των παραδοσιακών αξιών, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιολογικού χώρου.

Και γιατί, ο άγγελος στέλνει το παιδί «Εις την Αίγυπτον» ;

 

Πατερικά

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Και διατί, ρωτούν, στέλλει το παιδί «Εις την Αίγυπτον» ;

Με ακρίβεια αναφέρει την αιτία ο Ευαγγελιστής· «Ίνα πληρωθή γαρ ο λόγος «Ότι εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου». Συγχρόνως απευθύνοντο εις την οικουμένην προμηνύματα αγαθών ελπίδων. Η Βαβυλών και η Αίγυπτος περισσότερον από κάθε άλλο μέρος της γης κατεκαίοντο από το πυρ της ασεβείας. Δεικνύουν λοι­πόν εξ αρχής ότι θα διορθώση και τα δύο και θα τις κάμη καλύτερες, και δημιουργών με αυτά την πίστιν να προσδοκούμεν το καλόν δι’ όλην την οικουμένην, εις την μίαν απέστειλεν τους μάγους, εις την άλλην επήγεν ο ίδιος με την μη­τέρα του.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Πρέπει ο Χριστιανός...

arpati

Χριστουγεννιάτικο αντι-παραμύθι

 Σκηνοθεσία: Ευθύμης Χατζής 
Διασκευή Σεναρίου: πρ. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος 
Διήγημα: Ηλία Βουλγαράκη | «Μια αξιοπρεπής Τριάδα» 

Οἱ πειρασμοί δέν προέρχονται ἀπὸ τόν Θεό...

Ὑπό Ρουμάνου Γέροντος Κλεόπα

Οἱ πειρασμοί δέν προέρχονται ἀπὸ τόν Θεό, κατά τήν μαρτυρία τῆς Γραφῆς πού λέγει: «ὁ γάρ Θεός ἀπείραστος ἐστίν κακῶν, πειράζει δέ αὐτὸς οὐδένα» (Ἰακώβου 1,13), ἀλλὰ ἀπὸ τόν διάβολο (Ματθ. 4,1), ἀπὸ τόν κόσμο (Ματθ. 6,2) καί ἀπὸ τήν διεφθαρμένη μας φύσι (Ἰακώβ. 1,14). Ὁπότε ὁ Θεός δέν πειράζει κανέναν, ἀλλὰ ἀνέχεται ὅμως νά πειραζώμεθα ἀπὸ τῶν διαφόρων εἰδῶν πειρα­σμούς γιά τήν ψυχική μας σωτηρία.

Ἀπόσπασμα ἀπό ἐδῶ: Περί πειρασμῶν καί τῶν αἰτίων αὐτῶν διά τάς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πειραζώμεθα.

Να εντρυφούμε στην ανάγνωση των θείων Γραφών

«Να εντρυφείς στὴν ανάγνωση των θείων Γραφῶν

για τὴν δική σου ωφέλεια,

διότι βρίσκεις εκεί κάθε πάθους σου την ωφέλεια»

(+ Αρχιμ. Μάρκος Μανώλης)

fotodotes 

 

Από το κρεβάτι στον καναπέ…

Υπάρχουν μέρες, που το μόνο που θέλεις είναι να σέρνεσαι.

Να πηγαίνεις από το κρεβάτι στον καναπέ και από τον καναπέ ξανά και πάλι στο κρεβάτι.

Και λες στον εαυτό σου ‘’Μα το έχω ανάγκη. Το χρειάζομαι. Πρέπει να ξεκουραστώ’’.

Και περνάς ώρες ολόκληρες και όταν έρχεται η ώρα να σηκωθείς, πάλι κουρασμένος νιώθεις.

Και αναρωτιέσαι μετά… ‘’Γιατί; Τι φταίει; Αφού δεν έκανα τίποτα. Γιατί δεν ξεκουράστηκα ξανά;’’

Ξέρεις…