Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Συλλαλητήριο κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου στη Θεσσαλονίκη (12/12/2021)

 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ


Η ταπεινή αγάπη

Μαρτυρία και διδαχή

Η αγάπη «ου φυσιούται»· ταπεινοφρονεί. «Η δε ταπεινοφροσύνη που είναι γεμάτη από αγάπη αποτελεί μια δύναμη φοβερή, που όμοιά της δεν υπάρχει» κατά τον στάρετς Ζωσιμά του Ντοστογιέφσκυ (Αδελφοί Καραμαζώφ, Βιβλίο Έκτο, 3, 7).

ΑΛΛΟΙΜΟΝ Σ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» 

Τήν παρούσα διήγησι έλάβαμε άπό τόν συναξαρι­στή τής 28ης Απριλίου καί έχει ώς έξής:

Κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Ηρακλείου καί Νικήτα Πατρικίου τό έτος 625 ζούσε στήν Καρθαγένη τής Βορείου Αφρικής ένας βασιλικός στρατιώτης καί, έπειδή έπεσε στήν πόλι ἡ ασθένεια πανώλης, επήρε τήν γυναίκα του καί έπήγε σέ κάποιο προάστειο γιά νά σωθή άπό τόν βέβαιο θάνατο. Έκεῖ ό διάβολος τόν παρεκίνησε σέ σαρκική άμαρτία καί έμοίχευσε τήν γυναίκα τοῦ γεωργοῦ του. Κατόπιν προσβλήθηκε άπό τήν άρρώστεια καί άπέθανε. Τρεις ώρες άφ' ότου τόν είχαν θάψει, άρχισε νά φωνάζη άπό τόν τάφο λέγοντας:

Γιατί αυτός ο Άγιος κρατάει στο χέρι του ένα κεραμίδι αναμμένο;

Μὴν ἐπιδιώκεις νὰ δοξασθῇς μὲ τὴ δυσφήμηση τοῦ πατέρα σου.

«Μὴν ἐπιδιώκεις νὰ δοξασθῇς μὲ τὴ δυσφήμηση τοῦ πατέρα σου. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἀνυποληψία τοῦ πατέρα σου νὰ εἶναι γιὰ σένα δόξα, ἀλλὰ ντροπή».

     (Σοφ. Σειρ. γ΄10)

   Ἄν κάποιος ἔχῃ πατέρα, ἀκόμη κι΄ ἄν ἔχῃ αὐτὸς ἄπειρα ἐλαττώματα καὶ πάθη, ὅλα τὰ σκεπάζει. Διότι, ὅπως εἶναι γραμμένο στὴ Σοφία Σειράχ: "Μὴν ἐπιδιώκεις νὰ δοξασθῇς μὲ τὴ δυσφήμηση τοῦ πατέρα σου. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἀνυποληψία τοῦ πατέρα σου νὰ εἶναι γιὰ σένα δόξα, ἀλλὰ ντροπή". Ἀκόμη κι ὅταν εἶναι ἀσύνετος, συγχώρησέ τον.

     Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

«Οἱ δέ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τούς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τόν Βαραββᾶν, τόν δέ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν». Πάντοτε οι υιοί της απωλείας, προσδοκούν την απώλεια για τον καθένα και ας είναι και Θεός...

 

Οι συνένοχοι…

«Οι λαοί που εκλέγουν διεφθαρμένους

πολιτικούς, κλέφτες, απατεώνες και

προδότες, δεν είναι θύματα,

αλλά συνένοχοι»

(Τζώρτζ Όργουελ)

 Αν αναζητήσουμε την ερμηνεία της λέξεως «λαός», θα λάβουμε ως απαντητική διευκρίνιση, ότι είναι οι κοινοί πολίτες, σε αντιδιαστολή με τους άρχοντες. Στο δημοκρατικό πολίτευμα, αυτοί οι κοινοί πολίτες, ο δήμος, έχει το πλεονέκτημα και «κυβερνά» ο ίδιος.

Ἡ εἰκονικὴ φιλία εἶναι κατάμεστη ἀπὸ ψέματα καὶ γιὰ τοῦτο μὴ ἀληθινή!

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, καλοί μου φίλοι, ἡ εἰκονικὴ φιλία ἔχει καὶ αὐτή της τὴν πλευρά, ποὺ εἶναι μάλιστα καὶ ἀπ’ τὶς πλέον χαρακτηριστικές της, τὴν ὁποία ἀξίζει νὰ τὴν δοῦμε …

* * *

Ἔγραψε κάποιος σὲ ἱστοσελίδα: «Ἀκόμη κι ἂν βρεῖς ἄτομα μὲ κοινὰ ἐνδιαφέροντα, πολὺ δὲ περισσότερο μὲ χαρακτῆρα καὶ τρόπο σκέψης παρόμοιο μὲ τὸν δικό σου, μπορεῖς νὰ τὰ ἐμπιστευτεῖς;»

«Πιστις, πραοτης, εγκρατεια» (Γαλ. 5,22-23)

Αγιος Νικολαος

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου

«Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀ­νέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια» (ἀπολυτ. 6ης Δεκ.)

Ἀνέτειλε καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, στὸν ὁρίζοντα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησί­ας ἡ ἑορτὴ τοῦ πολιούχου τῶν Μύρων τῆς Λυκίας· σήμε­ρα ἑορτάζει ὁ ἅγιος Νικόλαος.
Εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς ἁγίους. Πλῆθος ἄντρες μὰ καὶ γυναῖκες ἀκόμη, στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ Βαλκάνια καὶ τὴ ῾Ρωσία, ἁπλοῖ ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ βασιλεῖς καὶ πρίγκιπες φέρουν τὸ ὄνομά του. Πλῆ­­θος ἐκκλησίες, παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια εἶνε χτισμένα γι᾽ αὐτόν. Ἀκόμα καὶ σὲ ἄλλα δό­­γμα­τα, π.χ. στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, τὸν τιμοῦν, γιατὶ ἐκεῖ εἶνε τὸ λείψανό του.

Ιωσήφ Βρυέννιος: Σχετικά με τις συμφορές που έπεσαν πάνω μας

Περί των επιτεθέντων ημίν δεινών και τις ο τούτων σκοπός
(Σχετικά με τις συμφορές που έπεσαν πάνω μας και ποιος είναι ο σκοπός τους.)


Οι δυστυχίες που βρήκαν το γένος μας, όπως βλέπομε, είναι εν συντομία οι εξής. Οι καιροί είναι από κάθε εποχή οι πιο δύσκολοι. Πονηρές οι ημέρες, το τέλος του χρόνου, τα γηρατειά του κόσμου, το ξεψύχισμα του σύμπαντος. Η ζωή μας αυτή είναι σύντομη, λανθασμένη και γεμάτη από πικρίες, και τα κακά εκτενέστερα από τις θάλασσες. Και να, οι γείτονές μας είναι εχθροί, όσοι δείχνουν φίλοι είναι άπιστοι, οι συγκάτοικοι μας κλέφτες, οι υιοί μας ανυπάκουοι και οι απλοί συγγενείς χωρίς στοργή.

Θεραπευτές – Ευαγγελιστές

 

π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

    Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο εμφανίσθηκαν στην Αμερική και στην Ευρώπη διάφοροι ευαγγελιστές, πού οργάνωσαν λαϊκές συναθροίσεις με συμμετοχή μεγάλου πλήθους και διακήρυξαν πώς θεραπεύουν όλες τις ασθένειες. Αναφέρουμε εδώ μερικά ονόματα: Α.Α. Allen (1911-1970), Kathryn Kuhlman (1976), Gordon Lindsay (1973), εκδότης του περιοδικού «The Voice of Healing» και ιδρυτής της «Διεθνούς Αδελφότητας Εκκλησιών και Διακονιών του Πλήρους Ευαγγελίου», Hermann Zais (1889-1958), ιδρυτής της «Κοινότητας του Χριστού – Ecclesia», Lothar Hoffmann, εκδότης του περιοδικού «Gottliches Licht und Erweckung», Morris Cerullo, Υonggi Choe και άλλοι.

Αγ. Πατάπιος ο Θαυματουργός

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Τα άφθαρτα λείψανα πάμπολλων αγίων της Εκκλησίας μας μαρτυρούν την παρουσία των ακτίστων ανεργιών του Θεού σ’ αυτούς, οι οποίοι υπήρξαν, με την πίστη τους και την αγία ζωή τους, σκεύη πολύτιμα της θείας χάριτος. Ένας από τους αγίους που αξιώθηκαν της αφθαρσίας είναι και ο άγιος Πατάπιος, του οποίου, το σεπτό σκήνωμα παραμένει άφθορο για χίλια επτακόσια χρόνια!

“Με πήραν σηκωτό γιατί φώναζα την αλήθεια της Ορθοδοξίας”

«Πάπα είσαι αιρετικός» φώναξε τρεις φορές ο ιερέας Ιωάννης Διώτης, έξω από την Αρχιεπισκοπή λίγο πριν ο ποντίφικας συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο ηλικιωμένος ιερέας περιέγραψε στην εκπομπή 8-11 και τον Στέφανο Δαμιανίδη, το τι ακολούθησε τη στιγμή που έσπασε τον αστυνομικό κλοιό και βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

 8 Δεκεμβρίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β’ Θεσ. β’ 112

     1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾿ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός. 5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΙΚΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥ

 

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

Ἀφ᾿ ὅτου γάρ ὡς νήπιον ἡ σεβαστή μου μήτηρ

μ᾿ ὡδήγησε στήν Ἐκκλησιά, τό Βάπτισμα νά λάβω

στό Ὄνομα τῆς Παντουργοῦ Τριάδος τῆς Ἁγίας,

συμφώνως πρός παράδοσιν Πατέρων μας Ἁγίων,

Μετάνοια και εξομολόγηση, για να πάρουμε την συγχώρηση και να προσέλθουμε στο μέγα Μυστήριο!

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλ. ΙΔ΄εις το κατά Ματθαίον)

«Το μεν ουν άμεινον, το μηδέ όλως αμαρτάνειν, το δε μετ’ εκείνο, το αμαρτάνοντας αισθάνεσθαι και διορθούσθαι. Ει δε μη τούτο έχοιμεν, πώς δεηθησόμεθα του Θεού και άφεσιν αιτησόμεθα αμαρτημάτων, οι τούτων μηδένα ποιούμενοι λόγον; Όταν γαρ συ αυτός ο πεπλημμεληκώς μηδέ αυτό τούτο, ότι ήμαρτες, ειδέναι εθέλης, υπέρ ποίων παρακαλέσεις τον Θεόν πλημμελημάτων;  Υπέρ ων ουκ οίδας; και πώς είση της ευεργεσίας το μέγεθος; Ειπέ τοίνυν σου τα πλημμελήματα κατ` είδος, ίνα μάθης τίνων λαμβάνεις συγχώρησιν, ίν` ούτως ευγνώμων γένη περί τον ευεργέτην…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗ

 

 ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

(Η κατωτέρω συνομιλία του π. Παϊσίου μ’ έναν ευλαβή νέο, πού είχε πλανηθεί από τις κακοδοξίες προτεσταντικής αιρέσεως, δημοσιεύτηκε στην ετησία έκδοση “Ο Όσιος Γρηγόριος” της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους του έτους 1995. Ο μακαριστός γέροντας με τις φαινομενικά απλοϊκές απαντήσεις του στις υπαρξιακές ανησυχίες ενός νέου, έσωσε κι αυτή την ψυχή από την απώλεια και τον επανέφερε στην αγκαλιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος μας έδωσε την ευλογία του για την αναδημοσίευση του κειμένου της συνομιλίας αυτής).

    Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να πάω στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εξομολογήθηκα και άρχισα να μεταλαβαίνω τακτικά. Είχα όμως πολλά και σοβαρά ερωτηματικά και δεν εύρισκα απάντηση. Επεδίωξα και είχα συναντήσεις με Θεολόγους κληρικούς, και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα.

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (8)

 «Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

ντίχριστος

  ἱστορία εἶναι ἡ διαμάχη μεταξύ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, Θεοῦ καί σαταν, Χριστοῦ καί ντίχριστου. ἁμαρτία, σατανς καί ὁ ντίχριστος βρίσκονται σέ διαρκ ἐπίθεση κατάκτησης τοῦ κόσμου, νά τόν πνε πρός τήν κόλαση: τήν ἱστορική καί τήν αἰώνια κόλαση, τήν πνευματική καί τήν ὑλική. ἀρετή, ἡ Χάρη καί ὁ Χριστός γωνίζονται συνεχς γιά ν᾿ ἁγιάζουν τόν κόσμο καί νά τόν ὁδηγοῦν πρός τόν παράδεισο, στήν γῆ καί στούς ορανούς, στόν πνευματικό καί ὑλικό παράδεισο.

Νὰ χαίρετε γιὰ τὴν ἐλπίδα σας


«Νὰ χαίρετε γιὰ τὴν ἐλπίδα σας»

(Ρωμ. ιβ΄12)

   Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἐκείνη ποὺ κάνει τὴ χαρὰ συγκάτοικο στὴν ψυχὴ τοῦ γενναίου.

     Μεγάλου Βασιλείου

Μετά των Πατέρων ή μετά τους Πατέρες της Εκκλησίας;

 

Γράφει ο π. Στέφανος Στεφόπουλος

   Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε πολλά και μεγάλα δεινά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Στην πρωτοκαθεδρία, πάντα, μια πληθωρική στη θεωρία του τίποτα κυβέρνηση και από κοντά οι δορυφόροι της στους οποίους αδόκητα εντάχθηκε και η Εκκλησία μας – ως μη όφειλε!

Είναι ο μόνος, απ' όλους τους "αυλοκόλακες" που είδε ο πάπας, που μπορεί να τον ωφελήσει..."!

  

 π. Ιωάννης Διώτης: "Πάπα, είσαι αιρετικός!"

Μέρος Α': Ἡ Κατὰ Θεὸν Ὑπακοή - Συνέντευξη μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη (1/2)

Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων: Ὁ ἀσυμβίβαστος ἐπίσκοπος (7 Δεκεμβρίου †)

Η Δυτικὴ Ἐκκλησία, ὅσο ἦταν ὀρθόδοξη, εἶχε ἀναδείξει μεγάλες πατερικὲς μορφές, ἐφάμιλλους τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς. Ἐπειδὴ μιλοῦσαν τὴν λατινικὴ γλώσσα, τοὺς ὀνομάζουμε Λατινους Πατέρες. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὀάγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, τοῦ σημερινοῦ Μιλάνου τῆς Ἰταλίας. 
Γεννήθηκε περὶ το 340 στην πόλη Τρεβηρα τῆς Γερμανίας. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Ἀμβρόσιος καὶ ἦταν ἔνθερμος χριστιανὸς καὶ ἀνῆκε σὲ εὐγενή οἰκογένεια. Μάλιστα ἡ οἰκογένειά του εἶχε καταλάβει ὕπατα πολιτικὰ ἀξιώματα. Ὁ ἴδιος ἦταν διοικητὴς τῆς Γαλλίας. Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας του ἦταν ἀκόμη παιδὶ καὶ ἡ μητέρα του ἐγκαταστάθηκε στὴν Ρώμη, ὅπου ἀφιερώθηκε στὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ της. Εἶχε τὴν εὐχέρεια νὰ τοῦ δώσει σπουδαία μόρφωση, μὰ περισσότερο ἀπὸ τὴν κοσμικὴ γνώση φρόντισε νὰ τον μορφώσει πνευματικά. Τὸν κατήχησε στὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ τοῦ δίδαξε τὶς χριστιανικὲς ἀρετές. 

The children, their joys and their difficulties (St.Paisios)

Q.: I’ve noticed, Elder, that sometimes babies smile at the time of Divine Liturgy.

A.: They don’t do that only at the Divine Liturgy. Babies are in constant contact with God, because they’ve got nothing to worry about. What did Christ say about little children? ‘Their angels in heaven continually gaze upon the face of my Father who is in heaven’. They’re in touch with God and with their guardian angel, who’s with them all the time. They smile in their sleep sometimes, and at other times cry, because they see all sorts of things. Sometimes they see their guardian angels and play with them- the angels stroke them, tease them, shake their fists and they laugh. On other occasions they see some kind of temptation and cry.

Q.: Why does temptation come to babies?

«ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ...» (30)

 

μορφη καὶ συγκινητικὴ σκηνὴ τούτη τὴ μέρα στὶς φυλακὲς Αὐλώνα. Πέντε ἀνήλικα παλικαρόπουλα ντυμένα στὰ λευκά. Καὶ δίπλα τους πέντε ἀνάδοχοι. Τούτη τὴν ὥρα αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ μέλη παραβατικῶν ὁμάδων γίνονται μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, βαπτίζονται Χριστιανοί!

Ἀλλόθρησκοι, μπῆκαν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἄλλες χῶρες (κυρίως τοῦ Τρίτου Κόσμου) μέσω Τουρκίας μὲ τὴν «εἰρηνικὴ διείσδυση τῶν λαῶν». Ἔτσι μιά χώρα, ποὺ μέχρι πρὶν μερικὰ χρόνια τὸ 98% τοῦ πληθυσμοῦ της ἦταν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἔγινε σὲ λίγο διάστημα μωσαϊκὸ λαῶν!

«ΘΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΕΜΙΣΕΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ. ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ…»

 

FRANK  SCHAEFFER

     Μία θλιβερή συνέπεια της σύγχρονης προτεσταντικής σύγχυσης, όσον αφορά στον τρόπο της σωτηρίας, είναι η απογοήτευση πολλών κατ’ όνομα χριστιανών, στους οποίους πωλήθηκε ένας ψεύτικος κατάλογος αγαθών, όπως είναι η άμεση και εύκολη σωτηρία, ή η υπόσχεση για άμεση και χωρίς κόπο αλλαγή στο χαρακτήρα τους. Τους δόθηκε να καταλάβουν ότι, αφού «αναγεννηθούν», όλα θα πάνε καλά – ο Θεός θα ευλογεί και τα προβλήματα τους θα ξεπεραστούν, εφ’ όσον έχουν ικανοποιητική «πίστη». Διδάχθηκαν να «κατονομάζουν και να απαιτούν όσα υποσχέθηκε ο Θεός και να πιστεύουν ότι, όλα όσα χρειάζονται θα τους δοθούν αμέσως, εάν μόνον «έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό».

«Θα έρθει μετά από χρόνια ένα παλικάρι που θα είναι πάρα πολύ πιστό στον Θεό και θα μας κυβερνήσει...

Σχετική εικόναΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Αποσπάσματα από το νέο βιβλίο:
«Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης – Μαρτυρίες» Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελλί Αγίων Θεοδώρων – Άγιον Όρος -Μια φορά επισκέφτηκα τον Άγιο Πορφύριο και μιλήσαμε για την Ελλάδα και τους πολιτικούς της. Τότε μου είπε το εξής, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση:
«Θα έρθει μετά από χρόνια ένα παλικάρι που θα είναι πάρα πολύ πιστό στον Θεό και θα μας κυβερνήσει. Θα έρθει ένα παλικάρι και θα φέρει όλη τη νεολαία κοντά στον Χριστό».

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΦΟΒΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ;

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στρατιωτική στολή και εξωτερικοί χώροι

Γράφει ο
Νίκος Ταμουρίδης
Αντγος (εα)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ
Το πολιτικό σύστημα, επειδή είναι σάπιο και φοβάται μήπως καταρρεύσει, για να κατορθώνει να επιβιώνει χρησιμοποιεί την έντεχνη επιβολή του φόβου στον λαό. Τον ρόλο αυτό κατά το μείζον έχουν αναλάβει τα ΜΜΕ, τα οποία βομβαρδίζουν καθημερινά τον λαό με φοβικές βόμβες κάθε είδους, μέχρι να τρομοκρατηθεί τόσο που να μεταμορφωθεί σε μια άμορφη μάζα και να δεχθεί αδιαμαρτύρητα την ισοπέδωση των πάντων, το κακό ως καλό, το παράνομο ως νόμιμο, το ανώμαλο ως κανονικό.
Τρία είναι τα μεγάλα θέματα που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας και για τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να φοβίσει το λαό για να τον αδρανοποιήσει και να δεχθεί τις επιλογές της:

Υπήρξε προπαγάνδα που έκανε τον κόσμο να λοιδορεί τον Επίσκοπο

Μαθαίνοντας για την περιπέτεια υγείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» εξαιτίας του κορωνοϊού, εξ αρχής πολλοί ήταν αυτοί που έκριναν την στάση του, χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Δεν δίστασαν -ελαφρά τη καρδία- να τον χαρακτηρίσουν αρνητή από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχει, όπως φαίνεται, και η άλλη όψη του νομίσματος. Σύμφωνα με τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου π. Κωνσταντίνο, ο Σεβασμιώτατος αρνούνταν να νοσηλευτεί επειδή διακονεί για χρόνια μόνος του την αδερφή του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ

 7 Δεκεμβρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Β΄ Θεσ. α’ 10β΄ 2

10 Ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

WHAT IS HERESY? Metropolitan Augustinos (Kantiotis)

Heresy is poisonous food for the soul; it is like fake medicine, which does not cure but rather causes harm; or a counterfeit coin that appears to be a precious gold doubloon, but lacks its value. It is a perversion of Sacred Tradition; it is a distortion of the true and perfect faith; it is a deviation from the straight path traced out for us by the Word of God. Heresy is the acceptance of religious ideas condemned by the Church as false and contrary to its right faith. Heresy is a real crime that undermines the authority and influence of our Church, founded by Christ Himself as the pillar and ground of the truth.

Γέροντος Δωροθέου: «Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου...»

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ                    
Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα
Καθώς προσεγγίζουμε τά Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία φροντίζει νά ἀκροῶνται οἱ πιστοί εὐαγγελικά ἀναγνώσματα πού καταδεικνύουν τήν ἀγάπη καί ἄφατη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας γυναίκας μετά ἀπό δέκα ὀκτώ χρόνια πόνου δείχνει ὅτι ἡ άγάπη τοῦ Κυρίου εἶναι ὑπεράνω τοῦ γράμματος τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου. Μέ τήν ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ νέου αἰῶνος.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ - Μαγεία μέ θῦμα ἕνα παιδί

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» 

Τό παρακάτω περιστατικό τό γράφει σέ ἐπιστολή του π. Κοσμᾶς πρός τόν φίλο του Κωνσταντῖνο.

.... ’Αντί ἄλλων θά σο γράψω γιά τίς μελέτες σου, ἀδελφέ Κωνσταντίνε, τό ἑξῆς περιστατικό: "Ερισκόμουν σέ περιοδεία καί προτο νά μπ στήν πόλι τοˆ Λικάσι, περίπου 15 χιλιόμετρα, σταματήσαμε μέ ἄλλα δύο ατοκίνητα στήν μέση τοˆ χωριο, διότι δρόμος ἦταν κλειστός ἀπό πολύ κόσμο. Περισσότερα ἀπό 500 ἄτομα ἔτρεχαν πάνω - κάτω κατατρομαγμένα. Σέ λίγο φάνηκαν μπροστά μας τέσσερεις ἰθαγενεῖς, λουσμένοι στόν ἱδρῶτα, νά κρατον στούς μους τους τό φέρετρο ἑνός παιδιοˆ καί πίσω ἀκολουθοσε τό πλῆθος μέ ἀλλαλαγμούς καί τρόμο. Κατευθύνονταν πρός τό μέρος μας μέ γρήγορο καί σταθερό βῆμα, πότε ξαφνικά μία ἀόρατη δύναμι τούς ἔσπρωξε λους μαζί πλαγίως δεξιά.  

Ότι η ζωή είναι δύσκολη, δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας...

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και γένι 

"... Ότι η ζωή είναι δύσκολη, δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Μόνο ο 20ος αιώνας πίστεψε ότι η ζωή είναι εύκολη και ευχάριστη, ένα όνειρο που δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Τις δυσκολίες όμως, μπορούμε ευκολότερα να τις υποφέρουμε όταν μέσα μας και ανάμεσά μας υπάρχει ανθρώπινη ζεστασιά. Κατά την Δευτέρα Παρουσία Του, ο Κύριος δεν θα μας ρωτήσει σε τι καιρούς ζήσαμε, αλλά πώς φερθήκαμε στον πλησίον μας.  Ήταν η «κόλαση»μας ή ο «παράδεισός» μας;".
Μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας Παύλος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ

 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Τῆ ὑπερμάχῳ. Ἦχος πλ. Δ΄

Τόν  ἐξ Ἐώας ἀνατείλαντα ὡς ἥλιον

καί τήν περίγειον φωτίζοντα τοῖς θαῦμασιν,

ἀνυμνήσωμεν ὡς ἔνθεον ἱεράρχην,

εὐσεβείας τε τό κέρας ἀνυψώσαντα

καί τό ποίμνιον ἐκ βλάβης διασώσαντα,

τούτῳ κράζοντες: Χαίροις μάκαρ Νικόλαε.