Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Βουλιάζουμε μέσα σέ δαιμονική θύελλα.«Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων, χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων»

 

Βουλιάζουμε μέσα σέ δαιμονική θύελλα. Kαί μόνο μέ τή βοήθειά σου γίνεται νά σταθοῦμε στά πόδια μας καί νά ξαναβγοῦμε στό φῶς.
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,
χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (130)


Ψαλμός 130
 ᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΚΥΡΙΕ, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 2 εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου ὡς τὸ ἀπογεγαλακτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 3 ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Πρέπει πρώτα να μετανοήσει για να βοηθηθεί...!

 
 Ωφέλιμες διηγήσεις από τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη
Διήγηση πρώτη:
Κάποτε επισκέφτηκα τον γέροντα Εφραίμ με δυο φίλους μου. Ήταν τότε μόνος του. Μας κράτησε και μας φιλοξένησε για δυο-τρεις μέρες στην ασκητική καλύβη του. Όταν γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη, ο ένας από τους φίλους μου άρχισε να κατηγορεί τον παπά του χωριού του καθώς και τον Δεσπότη της περιοχής του. Του είπα να μην ασχολούμαστε με τους άλλους και μάλιστα ιερωμένους, αλλά μόνο με τον εαυτό μας. Δεν με άκουσε και συνέχισε τα ίδια. Όταν ξαναπήγα στον Γέροντα τον παρακάλεσα να προσευχηθεί γι’ αυτόν. Την άλλη μέρα το πρωί μου λέει:

«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι»;

 KyriakiToyParalitou01-209x365

«Μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα

μή χεῖρόν σοί τι γένηται»

(Ιω. 5,14)

 Η επιθυμία ίασης σε κάθε νοσούντα άνθρωπο παρουσιάζεται εμφανής. Η δίψα της υγείας ακόρεστη. Η νοσταλγία της αρτιμελείας, που επιτρέπει την απόλαυση όλων των αγαθών, βαθεία. Ποιος άρρωστος, όπως λέγει ο λαός μας, δεν επιθυμεί την υγειά του; Η υγεία αποτελεί το ορμητήριο για όλες τις εξορμήσεις της ζωής. Η υγεία ενεργοποιεί το χαράκωμα μέσα από το οποίο εξαπολύονται όλες οι επιθέσεις εκ του ασφαλούς. Τέλος η υγεία ενσαρκώνει την πανοπλία του ανθρωπίνου σώματος, που το διαφυλάσσει από κάθε αλλότρια επιβουλή και το κάνει άτρωτο. Το άτρωτο όμως του σώματος συμπαρασύρει το πνεύμα σε εκδηλώσεις, που πολλές φορές, φθείρουν την ψυχοσωματική ευρωστία και δρουν ύπουλα πολιορκώντας εκ των ένδον το απροσμάχητον της ύπαρξης. 

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὁμιλία στὴν Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

 

 «Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.» (Μάρκ. ι´ 35-37).

Θέλουµε, ὅταν δοξαστεῖς, νὰ µᾶς βάλεις καὶ τούς δύο, ἕνα στὰ δεξιὰ καὶ τὸν ἄλλον στ᾽ ἀριστερά του. Αὐτὲς οἱ σκέψεις κι αὐτὲς οἱ ἐπιθυµίες βασάνιζαν τοὺς δυὸ µαθητὲς τὴν παραµονὴ τῆς µέρας ποὺ ὁ Διδάσκαλός τους ἐπρόκειτο νὰ ὑποστεῖ τὸ µεγαλύτερο µαρτύριο! Αὐτὴ εἶναι ἡ σκληρυµένη καὶ τραχιὰ ἀνθρώπινη φύση. Αὐτὴν ἤθελε ὁ Κύριος καὶ Θεραπευτὴς νὰ µαλακώσει, νὰ θεοποιήσει. Μετὰ ἀπὸ τόση ἔµφαση ποὺ ὁ Ἴδιος ἔδινε στὸ «ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι», µετὰ ἀπὸ τόσες καὶ τόσες ἐπανειληµµένες διδαχὲς ὅτι πρέπει ν’ ἀποφεύγουν τὴν κοσµικὴ δόξα καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία, µετὰ ἀπὸ τόσο µεγάλο παραδειγµα ὑποταγῆς στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ καὶ µετὰ τὴν πρόσφατη τροµερὴ προφητεία Toυ γιὰ τὴν τελική Toυ ταπείνωση καὶ τὸ ἄδικο πάθος Toυ, οἱ δυὸ αὐτοὶ µαθητές Toυ, καὶ µάλιστα ἀπὸ τοὺς πρωτοκορυφαίους, ἐκτέθηκαν ζητώντας ἀπὸ τὸν Κύριο τὴν προσωπική τους ἀνταµοιβὴ καὶ δόξα.

Τανζανία...!

 Μας εστάλη από τον αγαπητό μας πατέρα Ερμόλαο

Ποῦ ελπίζεις;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς «Κλίμακος»)

Ἑβρ. 6, 13–20)
Του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

«Ἥν (ἐλπίδα) ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος» (Ἑβρ. 6, 19)

ΟΣΟΙ, ἀγαπητοί μου, ὅσοι ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑπερωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς, ἔχουν ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα εἶνε ἀπαραίτητη. Κανένα πλοῖο δὲν ξεκινάει, ἄν δὲν ἔχῃ τὴν ἄγκυρα ἐν τάξει. Γιατὶ ὅταν σηκωθῇ τρικυμία καὶ τὸ πλοῖο κινδυνεύῃ νὰ παρασυρθῇ ἀπὸ τὰ κύματα καὶ νὰ πέσῃ πάνω σὲ ξέρες καὶ νὰ γίνῃ συντρίμμια, τότε ὁ πλοίαρχος διατάζει τοὺς ναῦτες νὰ ῥίξουν ἄγκυρα. Ἡ ἄγκυρα, ποὺ πέφτει στὴ θάλασσα, ἄν πιάσῃ στερεὰ στὸν πυθμένα, τότε τὸ πλοῖο κρατιέται γερὰ καὶ δὲν παρασύρεται πιὰ ἀπὸ τὰ κύματα. Ἀσφάλεια τοῦ πλοίου στὸν καιρὸ τῆς τρικυμίας εἶνε ἡ ἄγκυρα.

ΚΛΩΝΤ ΒΟΡΙΛΟΝ. Η ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

 

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Κίνητρο γιά τό σημερινό μας ἄρθρο ὑπῆρξε κείμενο τοῦ κ. Βασιλείου Μανιμάνη, ἀστρονόμου καί διδάκτορος Ἀστροφυσικῆς στό Ἐθνικό καὶ Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, πού εἶδε τό φῶς στό περιοδικό «Θεολογία», τήν τριμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνοδοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τίτλο «Στάσεις ἀπέναντι στὴν τεχνολογία»[1].

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

 17 Ἀπριλίου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἑβρ. θ΄ 1-7

     1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

«Δὲν βλέπω τίποτε μέσα στὸ κατάστιχο»

 ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης «ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰω. κ, 23). (: Σὲ ὅποιους συγχωρέσετε τὶς ἁμαρτίες τους συγχωροῦνται αὐτὲς καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Σὲ ὅποιους δὲ τὶς κρατεῖτε, ἀσυγχώρητες, θὰ μείνουν γιὰ πάντα κρατημένες).

Αὐτὴ τὴν ἐξουσία –  ἐντολὴ ἔδωσε ὁ Κύριος στοὺς Ἀποστόλους καὶ οἱ Ἀπόστολοι διαδοχικὰ στοὺς κληρικούς. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι τὸ δεύτερο βάπτισμα μαζὶ μὲ τὸ μυστήριο τῆς θείας Μετανοίας. Ἕνα δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ πλάσμα του. Μὲ τὴν εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση καὶ μετάνοια καθαριζόμαστε ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Πολλὲς φορὲς μᾶς ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξομολογήσεως γιατρεύτηκαν πολλοὶ καὶ ἀπὸ σωματικὲς ἀσθένειες, διότι μὲ τὴν ἐξομολόγηση ἐξαφανίσθηκαν οἱ ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἡ αἰτία καὶ πολλῶν ἀσθενειῶν. Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ βροῦμε πρῶτα τὴν αἰτία τῶν ἁμαρτιῶν καὶ μετὰ θὰ τῆς γιατρέψουμε.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑΝ

 π. A. εφ. Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἓν παράδειγμα με την μαϊμου

Σήμερον, ἀγαπητοί μου, θὰ σᾶς διηγηθῶμεν κάτι ποὺ εἰς τὴν ἀρχὴν θὰ σᾶς κάμῃ ἴσως νὰ γελάσητε. Ἀλλ᾿ ἐὰν παρακολουθήσητε τὴν συνέχειαν καὶ προσέξητε τὴν βαθυτέραν του ἔννοιαν, τότε τὸ γέλιο σας θὰ μεταβληθῇ εἰς κλάμα.

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά – 6. “Άλογο”

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να τα κατεβάσουν (δεξί κλίκ και επιλογή “αποθήκευση ώς”) ή να τα εκτυπώσουν και να τα δώσουν στα παιδιά τους για να τα χρωματίσουν και τα οποία σχεδίασε η πρεσβυτέρα Αναστασία Τολιοπούλου.
logoEnromiosini


ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΡΘΑ & ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Kakoi poimenes

ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ή ΞΕΚΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

«…Μὲ λύπην, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, μὲ λύπην ἀνέκφραστον λαμβάνω τὸν κάλαμον διὰ νὰ ἐλέγξω ἐπωνύμως ἐπίσκοπον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἂς λέγουν μερικοί ὅτι ἀρεσκόμεθα εἰς τὸν ἔλεγχον. Ἡ καρδία μας αἱμάσσει, ὅταν ἡ ἀνάγκη μᾶς ἐπιβάλῃ τὸν ἔλεγχον. Δὲν θέλομεν νὰ ἐλέγχωμεν. Δὲν θέλομεν νὰ μᾶς δίδωνται ἀφορμαὶ νὰ στηλιτεύωμεν καὶ νὰ καυτηριάζωμεν τὰ κακῶς κείμενα ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ ὀργανισμῷ. Θὰ ἠθέλαμεν ἀντιθέτως ὅλα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ Ἐκκλησίᾳ νὰ εὑρίσκωνται ἐν τάξει καὶ ἀκριβείᾳ. 

Άγγελος παρηγορεί και φανερώνει το θέλημα του Θεού στον μελλοθάνατο ιερομόναχο Θαδδαίο

 Iερομόναχος π. Θαδδαίος (1914-2003)

 Το 1943, οι Γερμανοί τον συνέλαβαν [τον σέρβο ιερομόναχο π. Θαδδαίο] και πάλι, αυτή τη φορά στην πόλη Πέτροβατς, χωρίς να είναι γνωστές οι κατηγορίες. Τον έριξαν στη φυλακή μαζί με δύο λαθρέμπορους καπνού. Οι γερμανικές αρχές τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού το όνομά του βρισκόταν ήδη στους φακέλους τους από την προηγούμενη σύλληψη στο Βελιγράδι.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Ἀρχιμανδρίτης π. Μᾶρκος Μανώλης: Ὁ Ἅγιος Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας*

 Σεβαστοί μου πατέρες, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Μὲ πολὺ συγκίνηση ἐπιτελοῦμε σήμερα (10.04.2021) τὸ 11ετές μνημόσυνο τοῦ πολυσεβάστου πνευμα­τικοῦ μας πατέρα π. Μάρκου Μανώλη. Ναί, συμπληρώθηκαν 11 χρό­νια ἀπὸ τότε, ποὺ ἐκεῖ στὸν Ἅγιο Γεώργιο Διονύσου, τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ μας τὸν κατευόδωσαν μὲ ἐκεῖνο τὸ ἀξέχαστο «Ἅγιος… Ἅγιος…». Καὶ ὅπως θὰ ἐνθυμεῖστε, δὲν ἦταν καὶ λίγοι, ἀλλὰ κάπου 4 - 5.000, ὅπως ὑπολογίζεται. Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος, σ’ αὐτὴ τὴν σπάνια ἔκφρασή του, ἀσφαλῶς ἤξερε πολὺ καλὰ τί ἔλεγε. Καὶ μάλιστα, ὅπως θὰ ἐνθυμεῖστε, τὸ ἔλεγε σταθερά, ἐπίμονα, μὲ παλμό, μὲ συγκίνηση καὶ μὲ δέος!

Ἔλεγε τὸ «Ἅγιος… Ἅγιος…», γιατί εἶχε μέσα του κατατάξει τὸν π. Μᾶρκο στὸ χορὸ τῶν συγχρόνων Ἁγίων Γερόντων. Ἐκείνων ὅλων ποὺ ὁμολογουμένως ἔλαμψαν διὰ τοῦ βίου τους, μίλησαν μὲ τὰ ἔργα τους, καθοδήγησαν μυριάδες ψυχές, βρέθηκαν στὸν πόνο καὶ στὴν ἀγωνία μας καὶ μᾶς φώτισαν κυριολεκτικὰ ἐκεῖ στὰ βαθιὰ σκοτάδια τῆς κατὰ τὰ ἄλλα πάμφωτης ἐποχῆς μας.

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (129)

Ψαλμός 129
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ἐκέκραξά σοι, Κύριε· 2 Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; 4 ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. 5 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου. 6 ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον απὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός· ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. 7 ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, 8 καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Ἐπιστολὴ τοῦ Προκαθημένου τῆς Πολωνίας κ. Σάββα τῆς 8ης Ἀπριλίου 2021 πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον π. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιον διὰ τὴν θλιβερὰν κατάστασιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ἑλλάδα! Πηγή: Ἱστοσελίς «romfea.gr», 09.04.2021.

Ἀπαράδεκτος ἡ συμμόρφωσις Ἐπισκόπων
(χωρίς Ι.Σ.Ι.) εἰς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας!

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

Αναβάσεις

 

«Ένας είναι ο δρόμος σωτηρίας.

Ο ανήφορος».

Ερημίτης Μακάριος Σιμωνοπετρίτης

 Ανάβαση! Μία έννοια που συνάδει με το ανέρχεσθαι, το αναβαίνειν, το ανέβασμα, την άνοδο και την τελική κατάκτηση ύψους. Την εξύψωση με την συνεύρεση της ηθικής ικανοποίησης και της ενδόμυχης καταξίωσης.

Χάνουμε τὴ στιγμή!

Εἶναι γνωστό, καλοί μου φίλοι, ἐκεῖνο τὸ διαφημιστικὸ μήνυμα ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας ποὺ ἔλεγε «ΖΗΣΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ». Ὡραιότατο καὶ ἐντυπωσιακὸ σὰν μήνυμα. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Μόνο ποὺ ἐννοοῦσε μὲ τὰ τεχνολογικὰ μέσα, ὅπως εἶναι καὶ τὰ δικά της. Μόνο ποὺ συμβαίνει τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς, ἂν ἀφεθοῦμε στὰ τεχνολογικὰ μέσα, χωρὶς ὅρια καὶ κανόνες. Δηλαδὴ νὰ χάσουμε τελικὰ τὴ στιγμή μας! Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πρά-γματα μὲ τὴ σειρά τους…

Self Tests: Yποχρεωτικά σε λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ, εστίαση, μεταφορές – η νέα «κανονικότητα» του εκβιασμού!

 Ελευθέριος Ανδρώνης

Self Tests: Η κυβέρνηση σέρνει για ακόμη μια φορά τη χώρα μέσα από άκρως επικίνδυνα μονοπάτια, απειλώντας ευθέως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνθήκες εκβιασμού. 

Η κυβέρνηση σέρνει για ακόμη μια φορά τη χώρα μέσα από άκρως επικίνδυνα μονοπάτια, επιχειρώντας να επανεκκινήσει την οικονομία με κινήσεις που εκτός του ότι δείχνουν ανικανότητα και προχειρότητα, απειλούν ευθέως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θανάσουλας Δήμος: Εμβόλια και τεστ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα

  

ΣΧΟΛΙΟ : Οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος αυτών που δε θα εμβολιαστούν είναι παράνομη και δημιουργεί πολίτες β και γ κατηγορίας. Οι εργαζόμενοι να ζητούν γραπτώς την οποιαδήποτε παραίνεση από τους εργοδότες τους για να εμβολιαστούν.

Ὑπάρχει συνοδικὴ καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ναί!

ΟΙ ΕΝΘΕΡΜΟΙ θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀρνοῦνται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση καὶ μάλιστα, καταδικασμένη ἀπὸ Σύνοδο. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ὑπάρχει συνοδικὴ καταδίκη ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ), ἡ ὁποία τὸ 1983 συγκάλεσε μία πολὺ σπουδαία Ἱστορικὴ Σύνοδο μὲ Πρόεδρο τὸν ἅγιο Φιλάρετο, ἡ ὁποία καταδίκασε καὶ ἀναθεμάτισε τὸν Οἰκουμενισμό. Ἰδοὺ ἡ καταδίκη: 

π. Γεώργιος Μεταλληνός - Αἱρέσεις, Οἰκουμενισμός: Οἱ διάλογοι χωρὶς προσωπεῖον

 

Εἶναι κοινὴ διαπίστωση, ὅτι οἱ Διάλογοι, διαχριστιανικοὶ καὶ διαθρησκειακοί, γίνονται στὶς ἡμέρες μας ὅλο καὶ πιὸ συχνοί. Καὶ τὸ μὲν Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο συνεχίζει καὶ ἐντατικοποιεῖ τὴν παλαιὰ σχετικὴ τακτική του, τὸ συναγωνίζεται ὅμως καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ρίχνοντας τὸ βάρος κυρίως πρὸς δυὸ κατευθύνσεις: τὶς ἐπαφὲς μὲ τὸ Βατικανὸ καὶ τὸν Παπισμὸ ἀφ᾿ ἑνός, ἀλλὰ καὶ τὶς διαθρησκειακὲς συναντήσεις ἀφ᾿ ἑτέρου. Καὶ τὸ μὲν Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀκολουθεῖ τὴν χαραγμένη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (†1972) πορεία, χωρὶς δυνατότητα πλέον αὐτοκριτικῆς καὶ αὐτοελέγχου, ἡ δὲ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στὶς διοικητικὲς δομές της καὶ παρὰ τὶς συνεχεῖς ἀντιδράσεις τῆς πλειονοψηφίας τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, τείνει νὰ ὑπερβῆ τὸ Πατριαρχικὸ Κέντρο σὲ πρωτοβουλίες, μὲ ρυθμοὺς συνεχῶς ἐπιταχυνομένους, ποὺ δίκαια προβληματίζουν, διότι ἀθετοῦν σκανδαλωδῶς τὴν γνωστὴ ἀπὸ τὸ παρελθὸν τακτικὴ τῆς συνετῆς αὐτοσυγκρατήσεως, ποὺ ἐφήρμοζαν οἱ Ἀρχιεπίσκοποί μας, ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο Β´ (†1968) μέχρι καὶ τὸν Σεραφεὶμ (†1998). Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀμείλικτο: Διατί;

Άγιος Παΐσιος: Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν πολλή χάρη

 

Ὁ ἄνθρωπος μετανοεῖ, ξαναμετανοεῖ - ξαναμετανοεῖ, ὅταν ὄμως δέν βάζει μπροστά σιγά-σιγά νά ἐφαρμόσει ἐκεῖνα τά ὁποῖα πρέπει νά ἐφαρμόσει, στό τέλος κοκκαλώνει, ἀναισθητοποιεῖται καί δέν μπορεῖ πιά νά μετανοήσει.

Γιατί ἔπεσε τό βόρειο βασίλειο; "ἀνθ᾿ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς ὁ δοῦλος Κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν" (Δ' Βασ. 18,12). Οὔτε ἄκουσαν οὔτε ἐφήρμοσαν. Δηλαδή δέν ἄκουσαν τό Θεό. Ἀγαπητοί μέσα στήν Ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ συμβαίνει αὐτός ὁ κύκλος. Εἶναι ὁ ἐξῆς. Ἔχουμε τόν Θεόν πού δίνει τίς ὑποσχέσεις του. Ὁ λαός παραβαίνει. Ἔρχεται ἡ τιμωρία. Ἀκολουθεῖ ἡ μετάνοια καί μετά ἔρχεται ἡ ἀποκατάστασις.

Ἀρχ. Μᾶρκος Μανώλης, ὁ Παρηγορητής

Ἀρχ. Μᾶρκος Μανώλης, ὁ Παρηγορητής

Στὶς 16 Ἀπριλίου συμπληρώνονται ἕνδεκα χρόνια ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πνευματικοῦ μας.

Συγκινοῦμαι βαθύτατα, ὅταν ἀναπολῶ τὴν ἁγία μορφή του καταστολισμένη μὲ ἅγιες ἀρετές, ὅπως τὴν σεμνότητα, τὴν ἁπλότητα, τὴν πραότητα, τὴν ἀνεξικακία, τὴν εὐγένεια, τὴν ἰώβεια ὑπομονή, τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη του γιὰ ὅλους μας καὶ τὴν πάντοτε προσευχητική, διακριτικὴ ἀγωνιστικότητά του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας.

Τί στεροῦνται ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοί πού δέν ἐπικαλοῦνται τούς Ἁγίους!

 
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης
Αν πίστις σου στη μέλλουσα ζωή δεν είναι ισχυρή, φέρε μπροστά στα μάτια της ψυχής σου τις χορείες των πνευματικών προπατόρων μας:

...να επιτρέπουμε στους Αγίους να μας βοηθούν...

Ὅταν ἤμουν λαϊκός, σέ μία συζήτηση μέ τόν Γέροντα Παΐσιο σχετικά μέ τούς Ἁγίους, τότε πρωτοαισθάνθηκα τήν ἐγγύτητα τῶν Ἁγίων. Αὐτό συνέβη λόγῳ τοῦ περιεχομένου καί τῆς πηγαιότητος τῶν λόγων τοῦ Γέροντα. 
Τότε, ἐν τῇ ἀφελείᾳ μου, κι ἐγώ, αὐθόρμητα, συμπερασματικά, εἶπα στόν Γέροντα: «Δηλαδή Γέροντα ὅλοι οἱ Ἅγιοι μέ ξέρουν καλά...»
 Καί ὁ Γέροντας ἀστειευόμενος καί πονῶντας εἶπε:

ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ

 16 Ἀπριλίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ

     Στίς 16 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν τριῶν κατὰ σάρκα ἀδελφῶν Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας, οἱ ὁποῖες κατάγονταν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἔζησαν τὸν 3ο αἰώνα, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ. Οἱ τρεῖς ἀδελφὲς ἦταν τέκνα εὐγενῶν καὶ πλουσίων γονέων. Δικρίνονταν γιὰ τὴ σταθερὴ πίστη τους στὸ Χριστό. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς κήρυξε διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, οἱ ἀδελφὲς ἐπῆγαν σ᾽ ἕνα βουνὸ κοντὰ σὲ μιὰ λίμνη. Λίγο ἀργότερα συνελήφθησαν καὶ παραδόθηκαν στὸν ἄρχοντα τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος τὶς βασάνισε καὶ στὴν συνέχεια τὶς ὁδήγησε στὸ μαρτύριο.

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (128)

Ψαλμός 128
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΠΛΕΟΝΑΚΙΣ ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ ᾿Ισραήλ· 2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι. 3 ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 4 Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. 5 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. 6 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη· 7 οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, 8 καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες· εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ἡ Σύναξη τῶν Πιστῶν καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι εἰκόνα καὶ κοινωνία τῶν μελλόντων στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

 
Γράφει ὁ Ἰωάννης Χατζηδιγενῆς, Θεολόγος
Ἡ Εὐαγγελικὴ περικοπή τὴν ὁποία θὰ ἀναλύσουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, προέρχεται ἀπὸ τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ΙΓ΄ κεφάλαιο, στίχοι 31-37 καὶ τὸ ΙΔ΄ κεφάλαιο, στίχοι 1-2.
Μελετώντας στὸ σύνολό της τὴν ἐν λόγῳ Εὐαγγελικὴ περικοπῆ, βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία σαφή ἀναφορὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου γιὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐφιστᾶ πρὸς ὅλους τὴν ἀνάγκη πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως, διότι ὅπως ἀναφέρει, «οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος της οἰκίας ἔρχεται» (Μρκ 13, 35). Αὐτὴ λοιπὸν ἡ Δευτέρα ἔλευσις τοῦ Κυρίου, δὲν ὑπόκειται σὲ χρονικοὺς καθορισμούς, καθὼς καὶ πάλι μᾶς βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Μάρκος:

Μετάνοια αληθινή, γνήσια

 

Η Εκκλησία την αγία αυτή περίοδο μας καλεί συνεχώς σε μετάνοια. Ακόμη ειδικότερα το κάνει αυτό με τον Μέγα Κανόνα, που έγραψε ο άγιος Ανδρέας επίσκοπος Κρήτης. Μιλάει για μετάνοια αληθινή, γνήσια, όπως τη θέλει ή, καλύτερα, όπως τη δίνει ο Θεός σ’ εκείνον που τη ζητάει.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος να σωθείς, αδελφέ μου, παρά μόνο η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει θάνατος. Μετανοείς αληθινά, όταν παίρνεις την απόφαση να πεθάνεις ως προς όλα. Σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο για σένα. Υπάρχεις εσύ και ο Θεός.

Ας ακουμπάμε πάντοτε στους ώμους της Παναγίας μας το φορτίο μας!

Πατρικές Νουθεσίες του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεΐτου

Ο Θεός παιδεύει σαν πατέρας, για να μας απαλλάξη από υπερβολές και ελλείψεις. Μας παιδεύει όχι για να έλθουμε σε απόγνωσι, αλλά για να μετανοήσουμε και διορθωθούμε.

Όταν υγιώς κρατήσουμε την έννοια της παιδείας των θλίψεων, ακολουθεί πολλή θεϊκή παρηγοριά.

Με κορόϊδεψε, μου έδωσε ένα απλό χαρτί...

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, παιδί και άτομα που στέκονται 
Μια φτωχιά χήρα, που επαιτούσε από σπίτι σε σπίτι, χτύπησε κάποτε και την πόρτα ενός πολύ πλουσίου. Της άνοιξε ο πλούσιος και η χήρα του είπε:
- Με συγχωρείτε, είμαι χήρα και άρρωστη! Έχω και 3 παιδιά. Αν νομίζετε και μπορείτε, βοηθήστε με, σας παρακαλώ.
Ο πλούσιος έψαξε να της δώσει κάτι, αλλά δεν βρήκε τίποτα.
- Με συγχωρείτε, της είπε, αλλά δεν κρατώ τίποτα στο σπίτι.
Η χήρα τον ευχαρίστησε και πήγε να φύγει, όταν ο πλούσιος της είπε:
- Περίμενε!
Πήγε μέσα στο γραφείο του και πήρε μία επιταγή, την συμπλήρωσε και δίνοντάς την, της είπε:

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Λόγος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Aἱ ψυχές μας γεμίζουν εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενο Θεό μας, διότι μᾶς ἀξίωσε νά παραλάβουμε καί νά διακρατοῦμε τόν ἀτίμητο θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως «ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι» (Β΄ Κορ. δ΄ 7), στίς ταπεινές καί ἁμαρτωλές μας ὑπάρξεις.
Κοιτάζουμε τόν ἑαυτό μας καί λυπούμεθα, διότι μέ τίς ἁμαρτίες μας φέρουμε κατάστικτο τόν χιτῶνα τῆς ψυχῆς. Ἀλλά κοιτάζουμε καί τόν θησαυρό τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως πού μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος καί χαιρόμεθα.

Το μόνο «γαλάζιο» που θα δουν οι Τούρκοι: τον βυθό του Αιγαίου

 Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Η λέξη «ψυχαγωγία», σύμφωνα με μια νόστιμη παρετυμολογική ερμηνεία, παράγεται από τις λέξεις «ψύχος» και «αγωγός». Σωλήνας, δηλαδή, από τον οποίο διέρχεται, ψύχος, δροσιά. Διηγούνται ότι στην αρχαία Αθήνα, οι δούλοι, τα «δορυάλωτα ανδράποδα», οι αιχμάλωτοι πολέμου, όπως περιφρονητικώς τους ονόμαζαν, καταδικάζονταν διά βίου στα λατομεία και στην εξόρυξη μετάλλων. Η μεταχείριση ήταν απάνθρωπη, ισοδυναμούσε με καταδίκη σε αργό θάνατο. Δούλευαν-κυριολεκτεί η λέξη-στα βάθη της γης, εν μέσω πνιγηρής, μολυσμένης ατμόσφαιρας. Η μόνη τους παρηγορία και αναψυχή ήταν οι ανάσες καθαρού, ψυχρού αέρα, που μετέφεραν σωλήνες, αγωγοί, οι οποίοι έφταναν ως την επιφάνεια. Αυτοί οι «ψυχο-αγωγοί» ήταν η μόνη τους ευχαρίστηση. Από δω, κατά την, επαναλαμβάνω, παρετυμολογία, προήλθε η λέξη «ψυχαγωγία».

Ἕνας ἀκόμη διωκόμενος ὁμολογητής ἱερέας…

Βαθιά συγκίνηση γιά τόν λεβέντη ὁμολογητή ἱερέα τῆς Μυτιλήνης, πού κάνοντας πράξη τό «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις», ἀρνήθηκε νά ὑπακούσει στά βλάσφημα κελεύσματα τῶν ψευτοθεολογούντων ναομάχων τῆς μάσκας, μέ ἀποτέλεσμα νά παυθεῖ ἀπό τόν τοπικό μητροπολίτη, ἀλλά καί νά ἐπισύρει τα γνωστά κανιβαλικά σχόλια ἐκ μέρους τῶν ἀντίχριστων ΜΜΕ καί τῶν λοιπῶν…θεματοφυλάκων τῆς ὑγείας μας. Καί εἰλικρινά δέν τό λέω γιά νά στενοχωρηθοῦμε.

Ἐκδημία τοῦ ἀληθινοῦ ποιμένος καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας πατρός Σαράντη Σαράντου

 PSarantis03Τὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως – 4 Ἀπριλίου 2021- ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία σταυροαναστάσιμη, ἑορτὴ θυσίας καὶ χαρᾶς, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ ἁγιώτατος πνευματικός μας πατέρας π. Σαράντης Σαράντος.  Ἀληθῶς σ’αὐτὸν ἁρμόζουν οἱ λόγοι τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως : «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ἄρτι. Ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν · τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’αὐτῶν ( Ἀποκ. 14,13).

Ὁ προσφιλής μας πνευματικὸς ζῶν πάντοτε «ἐν Κυρίῳ», ἀναπνέων τόν Χριστό διὰ τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, νήφων καὶ ἀγρυπνῶν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς του καὶ τῆς σωτηρίας τῶν κατά σάρκα καί Πνεῦμα τέκνων του, ἐξεδήμησε πρὸς τὸν Κύριο κατάφορτος μέ τίς εὐαγγελικές ἀρετὲς ὡς ἐλαία κατάκαρπος καὶ λαμπάς πολύφωτος.

ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

 15 Ἀπριλίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

      Οἱ Ἁγίες Ἀναστασία καί Βασίλισσα ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ Νέρωνα καί κατάγονταν ἀπό τήν Ρώμη. Ἦταν πλούσιες καί εὐγενεῖς, ὑπῆρξαν δέ μαθήτριες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, οἱ ὁποίοι θανατώθηκαν ἀπό τόν Νέρωνα. Μετά τό μαρτύριο τῶν Ἀποστόλων πῆραν τά τίμιά τους λείψανα τήν νύχτα καί τά ἐνταφίασαν. Ὅταν τό ἔμαθε ὁ δυσσεβῆς Νέρων, διέταξε νά τίς φέρουν μπροστά του. Πρῶτα τίς φυλάκισαν καί μετά τούς ζήτησαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό. Ἀποκρίθηκαν καί οἱ δύο ὅτι πιστεύουν στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας, γι’ αὐτό πρῶτα τίς κρέμασαν, ἔπειτα ἔκοψαν τούς μαστούς τους, τά χέρια, τά πόδια, τήν γλῶσσα τους καί τέλος τίς ἀποκεφάλισαν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπέκτησαν οἱ μακάριες τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

 

Γιόγκα. Γυμναστική με προπονητή ποιον;

 
Η σανσκριτική  λέξη γιόγκα άρχισε να γίνεται γνωστή στον Δυτικό κόσμο από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Ινδός Σουάμι Βιβεκανάντα τη μετέφερε στην Αμερική. Σήμερα όλοι έχουν συνδέσει τις ινδουιστικές αυτές πρακτικές με τη γυμναστική και τη χαλάρωση. Τα κέντρα γιόγκα ξεφυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια.


 

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

On face covers and masks...

In the glory of our Holy Triune God

Archim.  Savvas Hagiorite

Wearing a mask/face cover in the temple of God is blasphemy to the Holy Spirit, it is unfaithfulness and impiety.

The face cover/ mask is:

Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς: τό Ψαλτήριον (127)

Ψαλμός 127
᾿ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. - ΜΑΚΑΡΙΟΙ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 2 τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται. 3 ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου. 4 ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 5 εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ ῾Ιερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· 6 καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ.

Τρία κείμενα γιά τήν αἵρεση τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

1) Γιά τίς μάσκες-προσωπεῖα: 

Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν. 

Τό νά φορᾶ κάποιος μάσκα-προσωπεῖο στόν Ναό τοῦ Θεοῦ εἶναι βλασφημία στό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπιστία καί ἀσέβεια. 
Τό προσωπείο - μάσκα εἶναι: 

Ἅγιος Παΐσιος: «Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες, οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε. Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια, μιὰ μπόρα θὰ εἶναι. Νὰ εἶστε μὲ τὸν Χριστό, νὰ ζῆτε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του»

 

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β΄ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», (1999) Βασιλικά Θεσσαλονίκης: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος».
«Γιὰ νὰ περάσης στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης "βουλευτὴς" τοῦ Θεοῦ, ὄχι "βολευτὴς" τοῦ ἑαυτοῦ σου».
Γέροντα, πῶς τὰ βλέπετε τὰ πράγματα;
– Ἐσεῖς πῶς τὰ βλέπετε;
– Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε, Γέροντα; Ἐσεῖς νὰ μᾶς λέγατε.

Ρωμηοσύνη, Κοραής και νέος Ελληνισμός

  
 
Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης μιλά στην Μητρόπολη Λευκάδας για την κατάργηση της Ρωμανίας και τη δυτικοποίηση της Ορθοδοξίας. 22/4/1989.

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι

 
Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα προστεθούν δυο νέες μεγάλες ακολουθίες· Την Πέμπτη ο Μεγάλος Κανόνας και το Σάββατο ο Ακάθιστος Ύμνος. Κανονικά το αποκορύφωμα αυτό θα έπρεπε να αναζητηθεί στην επόμενη, στην Έκτη εβδομάδα των Νηστειών, που είναι και η τελευταία της περιόδου αυτής. Αλλά όλα στη λατρεία μας έχουν τακτοποιηθεί από τους πατέρες με πολλή μελέτη και περίσκεψη. Με «διάκριση» κατά την εκκλησιαστική έκφραση. Μετά από την τελευταία εβδομάδα ακολουθεί η Μ. Εβδομάδα, με πυκνές και μακρές ακολουθίες, ανάλογες προς τα μεγάλα εορτολογικά θέματα. Μεταξύ αυτής και του αποκορυφώματος της Τεσσαρακοστής έπρεπε να μεσολαβήσει μια περίοδος σχετικής αναπαύσεως, μια μικρή ανάπαυλα. Το τόσο λοιπόν ανθρώπινα αναγκαίο μεσοδιάστημα είναι η τελευταία εβδομάδα και την έξαρση του τέλους βαστάζει η προτελευταία.

Άβυσσος

 

«… καί σκότος ἐπάνω τῆς

ἀβύσσου… καί ἐγένετο φῶς»

(Γεν. 1,2)

«Ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος… καί Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος» (Γεν. 1,2). Είναι γνωστό ότι η ανατείλασα τελειότης και λαμπρότης του σύμπαντος δεν υπήρχε προηγουμένως. Η δεσπόζουσα πρότερη κατάσταση είχε σαν στοιχεία: την ακατασκευασία, την αορασία, το σκότος, την άβυσσο–το ύδωρ. Τα πολλά ύδατα που κάλυπταν την γη και τα οποία στερούνταν βυθού. Γιατί κατά λέξη άβυσσος=α-βυθός=χωρίς βυθό. Μεταφορικά η έννοια άβυσσος μεταπήδησε στον προσδιορισμό της κόλασης (Λουκ. 8,31). Και σε άλλες κοσμογονίες γίνεται λόγος περί αβύσσου με κατάδειξη αποκλειστικά και μόνο του ερέβους. Του υποχθονίου σκότους. Τέλος στην Αποκάλυψη, η έννοια άβυσσος προσδιορίζει τον τόπο απ’ όπου εξορμούν οι δαιμονικές δυνάμεις. (Απ. 9,1-11,7). Άβυσσος λοιπόν, το λημέρι του «λήσταρχου» Διαβόλου και ορμητήριο των ληστρικών του επιχειρήσεων.

Άνθρωπο που λέει ‘’έτσι είμαι εγώ’’ να τον φοβάσαι...

 
Να φοβάσαι

Άνθρωπο που λέει ‘’έτσι είμαι εγώ’’ να τον φοβάσαι. Δεν θέλει να αλλάξει ο άνθρωπος αυτός. Έχει θεοποιήσει τον εαυτό του. Έχει ερωτευτεί την άποψή του. Και με άνθρωπο, που νιώθει πως είναι αλάνθαστος, δύσκολα τα βγάζεις πέρα…

Άνθρωπο που λέει ‘’δε μετανιώνω για τίποτα’’ να τον φοβάσαι. Γιατί είναι άκαμπτος. Εγωιστής. Γιατί δεν βγαίνει έξω από το καβούκι του. Έξω από την άποψή του. Αυτός που λέει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, θα προτιμήσει να εμμείνει στο λάθος του, ακόμα και αν καταστραφεί, παρά να παραδεχτεί πως έχει σφάλει. Πως να συνυπάρξεις με έναν άνθρωπο τέτοιο;

Να φοβάσαι όμως και κάτι άλλο.

ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ

 14 Ἀπριλίου

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪΣ

     Ἡ Ἁγία Θωμαΐς γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια, ἀνατράφηκε σωστά, παντρεύτηκε καί ζοῦσαν μέ τόν σύζυγό της ἀγαπημένοι, μέ κοσμιότητα και σωφροσύνη. Στό ἴδιο σπίτι κατοικοῦσε ὁ πεθερός της, ὁ κατά σάρκα δηλαδή πατέρας τοῦ συζύγου της. Μία ἡμέρα ἔτυχε νά λείπει ὁ ἄντρας της καί ὁ διάβολος ἔβαλε αἰσχρούς λογισμούς στόν γέροντα κατά τῆς νύφης του. Προσπαθοῦσε λοιπόν μέ κάθε τρόπο νά πραγματοποιήσει τόν κακό σκοπό του, ἡ δέ ἁγία τόν συμβούλευε καί τόν παρακαλοῦσε νά βγάλει τούς πονηρούς λογισμούς ἀπό τό μυαλό του. Ματαίως ὅμως· ὁ πονηρός γέροντας, τυφλωμένος ἀπό τόν διάβολο, πῆρε τό σπαθί του καί τήν σκότωσε. Ἡ μέν ἁγία παρέδωσε τήν ψυχή της στό Θεό καί μαρτύρησε γιά τήν σωφροσύνη, ὁ δέ γέροντας ἔχασε τό φῶς του καί τριγύριζε ἄσκοπα μέσα στό σπίτι του.

Έχε στο νου σου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.

Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, παιδί και άτομα που στέκονται

Λευκοί, άγραφοι και αγνοί χάρτες οι καρδιές των παιδιών. Δώστε αγάπη, Χριστό, πίστη, αίσθηση Εκκλησίας, σπείρετε το σπόρο της ελπίδας κι αφήστε τα. Αφήστε τα να χαθούν, να απολαύσουν τη ζωή και τα ξυλοκέρατα αυτής. Να βιώσουν πτώσεις και θλίψεις. Ίσως και να ξεχάσουν Θεό και ανθρώπους. Και όταν γεμίσουν πόνο, στο κοινό μας σπίτι θα γυρίσουν.

Άνθρωπο χωρίς σταυρό...

 

Άνθρωπο χωρίς σταυρό δεν γνώρισα.

Άλλον με σταυρό μεγάλο και άλλον με σταυρό μικρό. Άλλον με σταυρό βαρύ και άλλον με ελαφρύτερο…

Κάποιοι τον κουβαλάν αγόγγυστα. Κάποιοι δακρύζουν στα κρυφά. Κάποιοι από τον δρόμο καμιά φορά κουράζονται και ξαποσταίνουν. Άλλοι τον κουβαλούν στους ώμους. Άλλοι στη πλάτη. Και άλλοι αγκαλιά. Σφιχτά. Σχεδόν ερωτικά…