Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Όταν οι δήθεν «ψεκασμένοι» δικαιώνονται από τους ίδιους συντελεστές της απάτης!

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της εξαπάτησης δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί και θα περιλαμβάνουν απώλεια εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία και στην άσκηση της ιατρικής

Συνιστάται η ανάγνωση της αρχικής πηγής, καθώς αυτό το άρθρο επισημαίνει μόνο αποσπάσματα και σχόλια απο τον Καθηγητή David Bell, Senior Scholar, γιατρό δημόσιας υγείας και σύμβουλο βιοτεχνολογίας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Κυθήρων Σεραφείμ: Οἱ αἱρετικές διδασκαλίες... οἱ πνευματικοί αὐτοί σεισμοί εἶναι πολύ χειρότεροι καί ἀσυγκρίτως περισσότερον ζημιογόνοι, ὑπό τήν πνευματικήν ἔννοιαν, ἀπό τίς φυσικές σεισμικές δονήσεις τῶν 7,8 ρίχτερ.

 Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Φεβρουαρίου 2023

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 
«Διά τοῦτο ἀφίησιν (ὁ Θεός) αὔξεσθαι τά δεινά,
οὐχ ἵνα ἡμᾶς καταδύσῃ, ἀλλ’ ἵνα δοκιμωτέρους
ἐργάσηται, καί τῆς αὐτοῦ δυνάμεως μείζονα
παράσχηται τήν ἀπόδειξιν» (Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 6, 670)

Ταπεινώσου, ἀδύναμε, ἐμπρός στόν Παντοδύναμο!

σαλπ. met.int Καθαρὰ Τρίτη Μέγα Ἀπόδειπνο
Του Μητροπολίτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιώτου

«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾽ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν·
Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς» (τροπ. Μεγ. Ἀποδ.)

Εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ τροπάριο, ποὺ ψάλλεται ὄχι μόνο ἀπόψε, ἀλλὰ ὅλες τὶς ἡμέρες μέχρι τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶνε μία σύντομη δοξολογία καὶ δέησι στὸ Θεό. Τί μᾶς λέει;

Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἀποστολική Ἐκκλησία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 11-12-2022

Ἀποσπάσματα ἀπὸ ὀμιλία τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες.

 
Ἕνα βίντεο μικροῦ μήκους, μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ ὀμιλία τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς ἀγωνιστές, ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα «Τρεῖς Ἱεράρχαι» Μενάνδρου 4 - Ἀθήνα στὶς 31 Ιανουαρίου 1960. Κάποια μόνο στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν μεγάλων ἁγωνιστῶν ἀναφέρονται, μὲ ἕνα δίδαγμα στὸ τέλος ἀπὸ τὸν μακαριστὸ γέροντα.

Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων: Υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες;

Μία ερώτηση που απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπον είναι: «Υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες;»

Από την εποχή που ο άνθρωπος κοίταζε ψηλά στον ουρανό και παρατηρούσε τα λαμπερά αστέρια, του γεννήθηκε η απορία:

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ

 «Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

Καθαρά Τρίτη εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα. Συνεχίζεται καί σήμερα ἡ ἀσιτία, ἀπό τούς ἔχοντας δύναμιν ψυχῆς καί ὑγείαν τοῦ σώματος πατέρας καί ἀδελφούς. Δέν εἶναι εὔκολον νά περιγράψει κανείς τήν ὠφέλειαν πού προκύπτει ἀπό τήν νηστείαν. Παύει τό σῶμα νά περπατᾶ ὑπερήφανα καί ἡγεμονικά. Τό στόμα μένει κλειστό, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ νά ὁμιλήσει ἤ νά διδάξει τούς ἄλλους. Ὁ νοῦς καθαρίζεται ἀπό τούς κακούς λογισμούς. Τό σῶμα ἀποκτᾶ μία λεπτότητα καί χάρι. Στό πρόσωπο τοῦ ἀγωνιστοῦ καθρεπτίζεται ἡ πελιδνότης, ἡ εὐλάβεια, ἡ ξηρότης καί ἡ ἀσκητικότης. Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου γίνεται καθαρός, φωτίζεται ἀπό τήν Θεία Χάρι, δέχεται ὡραῖα πνευματικά μηνύματα, ἀναπολεῖ μέ ἀποστροφήν τό παρελθόν καί ὁραματίζεται μέ ἐλπίδα τό μέλλον. Προσδοκεῖ μέ χαράν τήν ἡμέραν ἐκείνην, ὅπου θά ἀπαλλαγῆ τῶν χιτώνων τοῦ σώματος, καί θά εἰσέλθη στόν Νυμφῶνα τῆς θείας δόξης τῶν λελυτρωμένων δούλων τοῦ Θεοῦ.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΕΡΟΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΟΥ.

Ἡ ἀκολούθησις ὀπίσω τοῦ Χριστοῦ δημιουργεῖ μία ἄλλη συγγένεια μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, παρά τήν σωματική συγγένεια. Μεταξύ αὐτῶν πού ἀγαποῦν τόν Θεό περισσότερο ἀπό ὅ,τιδήποτε ἄλλο στόν κόσμο, ἀναπτύσσεται μία πνευματική συγγένεια. Αὐτά συμβαίνουν ὅλα μαζί στήν κοινοβιακή ἀδελφότητα καί ἐκπληρώνεται ἕνας ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ: Αὐτός πού ἀρνήθηκε τήν περιουσία του καί χάριν Ἐμοῦ ἐγκατέλειψε τήν μητέρα, τόν πατέρα, τήν γυναῖκα καί τά παιδιά-ἐννοεῖται πρίν νά τά ἀποκτήση-θά λάβη ἀκόμη ἀπ᾿ αὐτή τήν ζωή ἑκατον­ταπλάσια, δηλαδή περιουσίες, μητέρα, πατέρα καί παιδιά, συνεπῶς μέ πολλές δοκιμασίες καί τήν αἰώνια ζωή. Ἰδού ἡ συγγένεια, ἰδού οἱ περιουσίες τοῦ κοινοβίου τῆς μονῆς, ἀλλά μόνο μέ δοκιμασίες προσφέρεται ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς. «Μητέρα καί συγγενεῖς Μου εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, λέγει ὁ Χριστός. Ὁπότε ἡ σωματική συγγένεια παραμένει σέ δεύτερη θέσι ἀπό πλευρᾶς σπουδαιότητός της.

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά – ”Αγιος Πολύκαρπος“

 

Γέροντος Δωροθέου: «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Μελέτη στο Αποστολική Ανάγνωσμα)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

μελέτη στό  'Αποστολικό ἀνάγνωσμα

Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κροστάνδης στό κόσμο συγκρούονται δύο πνεύματα τό κοσμικό πνεῦμα καί τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ σύγκρουση διεξάγεται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί ὁ χριστιανός ὀφείλει νά ἐπιλέξει μέ ποιό θά συνταχθεῖ.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

koukfamily.blogspot.com: Εξαφάνιση ενοχλητικού σχολίου μας από ανάρτηση του Newsbreak για την νοθεία των εκλογών.... (τελικώς ευθύνεται το disqus)

(σχ. ΙΧΘΥΣ: Μόνο με ένα θαύμα θα ξεφύγουμε από τους ανθέλληνες και αντίχριστους πολιτικούς. Υπάρχει βέβαια και η αρρωστημένη εμμονή τού λαού μας μας σε αυτό τό αντίχριστο πολιτικό σύστημα, επομένως σε περίπτωση που επιμένουμε και το θέλουμε, θαύματα με το ζόρι δεν γίνονται και θα συνεχίσουν να μας κυβερνούν άνθρωποι που μας αξίζουν)

(ανανέωση 27-02-2023 ώρα 12.49 πμ)

Διαβάστε στο τέλος της ανάρτησης το αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας με στέλεχος του newsbreak.

Το ειδησεογραφικό σάιτ Newsbreak στην ανάρτησή του με τίτλο: "Δημοσκόπηση: Θεωρείτε πιθανή τυχόν νοθεία στις εκλογές;" προέβει σε μια κίνηση εξαφανίζοντας τρείς φορές σχετικό σχόλιό μας... η οποία έγινε όπως αποκαλύφθηκε κατά δήλωσή τους, χωρίς άμεση δική τους ενέργεια...

Ἀκολουθιες Νυχθημερου και Μεγα Ἀποδειπνο

π. Αυγουστ. 2000

Καθαρὰ Δευτέρα βράδυ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Καντιώτου

Ἂς δοξάσουμε τὸ Θεό, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς ἀξίωσε ἀπόψε ν᾽ ἀκούσουμε τὸ πρῶτο Μέγα Ἀπόδειπνο. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρα­κοστὴ εἶνε ἡ πιὸ ἁ­γία περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Εἶνε ὁ ἥλιος, ποὺ θερμαίνει τὶς ψυχές μας. Ὅπως ἀ­κοῦ­με στοὺς στίχους τοῦ «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός…», «ὁ λαὸς ὁ πορευ­ό­μενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» (Μέγ. Ἀπόδ. = Ἠσ. 9,2. Ματθ. 4,16). Καὶ ὅπως στὴν Προηγι­ασμένη Λειτουρ­γία ὁ ἱερεὺς λέει «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι», ἔτσι ἀπὸ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες φῶς ἐ­πέρχε­ται στὴν καρδιὰ κάθε πιστοῦ Χριστιανοῦ.

Στρατηγόπουλος: «Μὴν τολμήσετε μαθητὴ ποὺ κάνει ἀταξία στὴν τάξη νὰ τὸν βγάλετε ἔξω. Ὁ ἄρρωστος νὰ μείνει μέσα. Ἀὐτὸ σημαίνει κόστος γιὰ τὸν καθηγητὴ. Χωρὶς διὰ Χριστὸν τρελλοὺς δασκάλους, ἡ παιδεία μας θὰ εἶναι ἀποτρελλαμένη»!

Ερώτηση: Θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ. Στὰ σχολεῖα τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ βία, ἡ αὐθάδεια, ἡ ἀσυδοσία, ὅλο καὶ περισσότερο αὐξάνει. Καὶ ὅλο καὶ περισσότερα παιδιὰ προβληματικά, μέσα στὶς τάξεις ἔχουμε. Θὰ ἤθελα νὰ μᾶς πεῖτε κάτι, ἔτσι δυὸ - τρία πράγματα.

Ἡ οἰκογένεια κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδ/κοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς

 3ον

Β΄. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ οἰκογένεια

Ὅπως κανένα γεγονός μέσα στήν Ἁγία Γραφή δέν εἶναι τυχαῖο καί ἀσήμαντο, ὅμοια δέν εἶναι τυχαῖο καί ἀσήμαντο καί τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ξεκινᾶ τή δημόσια δράση του ἀπό ἕνα γάμο, τόν γάμο τῆς Κανᾶ, ὅπου μετατρέπει τό νερό σέ κρασί (Ἰω. 2, 1-11). Ὁ Χριστός δέν πράττει τίποτε πρός ἐντυπωσιασμό ἤ διασκέδαση. Μέ τήν πράξη Του αὐτή εὐλογεῖ τόν γάμο. Ὅμοια δέν εἶναι τυχαῖο καί τό γεγονός, ὅτι ἡ τελευταία πράξη τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἐπάνω ἀπό τόν σταυρό τοῦ πάθους, εἶναι ἡ ἀνάθεση τῆς εὐθύνης τῆς μητέρας του στόν ἀγαπημένο Του μαθητή Ἰωάννη (Ἰω. 19, 26-27). Καθηλωμένος στόν σταυρό καί ὑποφέροντας ἀβάστακτους πόνους μεριμνᾶ, ὥστε νά ἔχει ἡ μητέρα Του πρόθυμο προστάτη καί φύλακα στά γεράματά της. Τά δύο αὐτά γεγονότα μαρτυροῦν τήν τεράστια σημασία, τήν ὁποία ἀποδίδει ὁ Χριστός στήν οἰκογένεια, διότι ἀπό τήν οἰκογένεια ξεκινᾶ ἡ δημόσια δράση Του καί μέ τήν οἰκογένεια λήγει.7

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  

         Ἡ βασικὴ προβληματικὴ ἡ ὁποία πρόκειται νὰ μᾶς ἀπασχολήσει εἶναι  ἂν ὑπάρχουν σαφῆ διαχωριστικὰ ὅρια μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνεχίζει χωρὶς διακοπὴ καὶ μὲ πληρότητα τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης.

Αποκαλύφθηκαν οι νευρολογικές επιπλοκές του εμβολίου

Γράφει ο Γάκης Δημήτριος, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
 
Δείτε  τις ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ των πρώτων 90 ημερών του εμβολίου της Pfizer, από τα αποκαλυφθέντα έγγραφα της στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τον σημερινό αριθμό επιπλοκών στην Ευρωπαϊκή βάση Eudravigillance (σε παρένθεση).

Τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


«Μελετᾶτε τάς γραφάς»[1], μᾶς λέγει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί θά πρέπει συνεχῶς νά ἔχουμε μπροστά μας τήν Ἁγία Γραφή, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τούς Ἁγίους Πατέρες. «Εἶναι ἀδύνατον», λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, «αὐτός πού μελετάει μέ προσοχή πνευματικά βιβλία, νά μήν ἀποκομίσει καρπούς καί ὠφέλεια. Ἀπεναντίας, ἡ ψυχή εἶναι σάν νά βρίσκεται σέ ἱερά ἄδυτα, καθαρίζεται καί γίνεται καλύτερη, καθώς ὁ Θεός τῆς μιλάει μέ τά γράμματα ἐκεῖνα. Ἀπό τό νά μήν διαβάζετε πνευματικά βιβλία εἶναι πολύ χειρότερο νά θεωρεῖτε τήν ἀνάγνωση περιττό πράγμα. Αὐτοί οἱ λόγοι καί οἱ σκέψεις προέρχονται ἀπό σατανική παρακίνηση»[2]. Δυστυχῶς πολλοί χριστιανοί δέν θεωροῦν σημαντικό πράγμα τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά αὐτό εἶναι ὀλέθριο λάθος, ὅπως λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Αὐτά εἶναι ἀπό σατανική παρακίνηση λόγια καί λογισμοί.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ, ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΕΡΟΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΠΟΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΟΥ.

Στήν πορεία τῆς μοναχικῆς σου ζωῆς δέν προοδεύεις παρά μόνο, ὅταν ἔχης σάν θεμέλιο ὅλη τήν ἐμπιστοσύνη σου στούς διδασκάλους καί καθοδηγητές σου: στόν ἡγούμενο ἤ στήν ἡγουμένη καί στόν Πνευματικό σου. Ὑπακοή καί ἀγάπη νά ἔχης πρός ὅλους τούς ἀδελφούς τοῦ κοινοβίου, ἀλλά προπαντός στούς πνευματικούς ὁδηγούς σου, διότι αὐτοί θ᾿ ἀπολογηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κάποια ἡμέρα γιά τήν ψυχή σου. Λοιπόν, γιατί γράφω αὐτή τήν συμβουλή στενάζοντας;  Ἡ συμπεριφορά τοῦ μοναχοῦ ἀποκαλύπτει τό ἀληθινό βίωμά του, ἐάν ἔχη μία βαθειά πίστι ἤ μία ἐπιφανειακή. Στήν πρώτη περίπτωσι θά εἶναι πάντοτε κόσμιος καί ταπεινός, ἐνῶ στήν δεύτερη περίπτωσι τολμηρός καί αὐθάδης. Ἡ εὐγένεια ἤ ἡ θρασύτης του εἶναι ἐκδηλώσεις συμπεριφορᾶς πού δείχνουν τί πνεῦμα κατοικεῖ μέσα στήν καρδιά του, στήν κάθε περίπτωσι.

Διατί ὁ Περιστερίου ἀφαιρεῖ τόν Τίμιον Σταυρόν;

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος

Τὸν παρελθόντα μῆνα ὁ «Ο.Τ.» ἐδέχθη ἐπωνύμους καταγγελίας ὑπὸ πιστῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἱ. Μ. Περιστερίου σχετικῶς μὲ τὴν ἀφαίρεσιν ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς συγκεκριμένους ἱ. ναούς. Ἡ διαχείρισις τοῦ ζητήματος ἀπήτει διάκρισιν, ὥστε νὰ μὴ μεγιστοποιηθῆ τὸ ὅλον θέμα καὶ δημιουργηθῆ μεῖζον σκάνδαλον ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἤδη ταλαιπωρεῖ συνειδήσεις εὐσεβῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τοῦτο ὁ «Ο.Τ.» «ἔσπευδε βραδέως». Ὡστόσον, ἐνῶ ἡ ἔρευνα τοῦ «Ο.Τ.» εὑρίσκετο εἰς ἐξέλιξιν, ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιότητα κείμενον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου. Εἰς αὐτὸ ὁ πολιὸς Ἱεράρχης ἀναφέρεται εἰς δύο ἐπιστολάς του (11ης Νοεμβρίου καὶ 23ης Ἰανουαρίου), διὰ τῶν ὁποίων ἀπετείνετο πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, προκειμένου αὐτὴ νὰ ἐξετάση καὶ νὰ λάβη τὰς προσηκούσας ἀποφάσεις σχετικῶς μὲ τὸ ἀνακῦψαν ζήτημα. Παραλλήλως, ἀπηυθύνθη γραπτῶς πρὸς τὸν ἴδιον τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Γρηγόριον (Παπαθωμᾶν) ἐκ τοῦ ὁποίου, ὡς πληροφορεῖ ἅπαντας, ἔλαβε τὴν ἑξῆς ἀπάντησιν:

Γέροντος Δωροθέου: «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι∙ σήμερον γάρ ἐν τῶ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι»

μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ 

Ὁ Ζακχαῖος, ἄν καί ἀρχιτελώνης, ἐπειδή ταπείνωσε τόν ἑαυτό του ἀξιώθηκε νά φιλοξενήσει τόν Θεάνθρωπο Χριστό, νά γίνει Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί νά πεθάνει μαρτυρικά γι αὐτόν. Γι αὐτό δέν πρέπει νά κατακρίνουμε κανέναν γιά τίς ἁμαρτίες του ἀλλά νά προσευχόμαστε γι αὐτόν καί να ἐνθυμούμεθα τήν δική μας ἁμαρτωλότητα. 

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Selections from the Lives and Works of the Three Hierarchs by fr. Augustine Kantiotes

 
A small video with only some of the struggles of the Three Hierarchs, by fr. Augustine Kantiotes, with a teaching for all of us at the end by the holy bishop of our times.

Ποιος θα αξιολογήσει την Κεραμέως;;;

Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης

Με αφορμή το σχόλιο ενός φίλου σχετικά με το φετινό μήνυμα της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα, ενόψει και της περιβόητης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κατά την περίοδο της Αποκριάς γίνεται ευθεία αντιπαράθεση της Εκκλησίας προς τον κόσμο, όπως ορίζεται στο κείμενο της Καινής Διαθήκης το σύνολο των αντιτιθεμένων στη διδασκαλία του Χριστού. Οι κοινωνικές εξελίξεις δείχνουν ότι κατ’ έτος ο κόσμος νικά κατά κράτος την Εκκλησία. Την νικά όχι απλά επειδή στρατεύονται μαζί του κατά πολύ πολυπληθέστεροι, αλλά επιπρόσθετα δέχεται ενισχύσεις αυτός και από άλλους, που κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης αλλάζουν, κατά περιόδους, στρατόπεδο αγνοούντες την εντολή «ου δύνασαι δυσίν κυρίοις δουλεύειν».

Μεγάλη ἁμαρτία ἡ ἀχαριστία

 

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (ιζ΄, 17-18) τονίζει γιὰ τὴν ἀχαριστία:

«Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος;». (: Ἀπεκρίθη δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε· Δὲν ἐκαθαρίσθησαν ἀπὸ τὴν λέπραν καὶ οἱ δέκα; Οἱ δὲ ἄλλοι ἐννέα ποῦ εἶναι; Ἐχάθησαν νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ δώσουν δόξαν εἰς τὸν Θεόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ξένον αὐτόν, ποὺ δὲν ἀνήκει εἰς τὸ γνήσιον ἰουδαϊκὸν γένος;).

  • Φοβερὸ πάθος ἡ ἀχαριστία καὶ μεγάλη ἀρετὴ ἡ εὐγνωμοσύνη:

Στον απόηχο του καρναβαλιού

Φώτα, τραγούδια, δυνατή μουσική, ξέφρενοι χοροί, ξενύχτι. Η διασκέδαση της κοσμικής αποκριάς, που σκορπίζει το νου και τον αποσπά από κάθε σοβαρό προβληματισμό, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει μιά ψευδαίσθηση χαράς, τόσο όμως φευγαλέας, ώστε αυτό που μένει στο τέλος είναι ένα ανικανοποίητο κενό.

'Ισως βέβαια αυτή η ατμόσφαιρα να είναι όμοια και να μη διαφέρει και από την κατάσταση που επικρατεί μόνιμα στην κοινωνία μας. Ψεύτικες σχέσεις, επιτηδευμένα χαμόγελα χωρίς συναίσθημα, ανούσιες συζητήσεις, υποκριτικές συμπεριφορές, πρόσωπα με διάφορες μάσκες (αρκετοί συνεχίζουν να φορούν έτσι κι αλλιώς ακόμα και στον περίπατο), ανάλογα με την εντύπωση που θέλουν κάθε φορά να δημιουργήσουν. 'Οσο και αν επιθυμούν να πείσουν ότι είναι επιτυχημένοι κι ευτυχισμένοι, οι περισσότεροι κρύβουν απογοήτευση, πλήξη και σοβαρά προβλήματα.

Ο ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΕΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΗΚΕΝ

Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ηὐλόγησε στρατιώτας τῆς Οὐκρανίας
καὶ προσεφώνησεν αὐτούς: «Γενναῖοι καὶ ρωμαλαῖοι στρατιῶτες τῆς Οὐκρανίας…
Sláva Ukrayíni (δόξα στοὺς Οὐκρανούς)!» (Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Νέας Ὑόρκης, 7.2.2023).

Δρ. Σ. Σουμίλο: «Ἀρνητὴς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ὁ Κιέβου Ὀνούφριος». Δὲν τὸν ἐθέλουν…

Ο ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ
ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΕΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΗΚΕΝ

Τὸ 70% τῶν ψηφισάντων ἐτάχθη ὑπὲρ τῶν Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ,
Ταμασοῦ καὶ Μόρφου, δηλ. ἀπέρριψαν τὸ πολιτικὸν μόρφωμα
τοῦ ΝΑΤΟ τῶν καθηρημένων, ἀφωρισμένων,
ἀχειροτονήτων καὶ αὐτοχειροτονήτων
ὑπὸ τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον.

Λύση εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ὄχι ἡ… ὑπερηφάνεια!

Μία δημοσκόπηση στὶς Η.Π.Α.[1], καλοί μου φίλοι, ἀνατρέπει τὴν «ὑπερηφάνεια» τῶν ΛΟΑΤΚΙ (= λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφιφυλόφιλοι, τράνς, κουίρ, ἴντερσεξ)!!! Σύμφωνα μὲ αὐτήν, οἱ μισοὶ νέοι ποὺ ἀνήκουν καὶ μάλιστα τόσο ὑπερήφανα στὴν κατηγορία αὐτή, ἀποπειράθηκαν νὰ αὐτοκτονήσουν τὸ ἔτος 2021! Δηλαδή; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

Η ψυχή που δεν καθάρισε με την εξομολόγηση...

«Άφησε το σπίτι σου άσκοτο, ακάθαρτο, χωρίς αερισμό, για ένα χρόνο! Δεν θα γίνει αληθινή παράγκα;
Και σκέψου τώρα τι έγινε με την ψυχή εκείνου που, όχι για έναν χρόνο, αλλά για είκοσι, σαράντα, εξήντα ή εβδομήντα χρόνια, δεν καθάρισε την ψυχή του με την εξομολόγηση!».

Γυμνοι στην Παρελασι;

p. Augoust. ef. 2 Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (῾Ρωμ. 13,11 – 14,4)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις,
μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)

Τί κάνει, ἀγαπητοί μου, ἡ μητέρα ὅταν βλέ­πῃ τὸ παιδί της νὰ κινδυνεύῃ νὰ πνιγῇ; Βάζει τὶς φωνὲς καὶ καλεῖ νὰ τὴν βοηθήσουν γιὰ νὰ σώσῃ τὸ παιδί της. Τί κάνει ὁ καπετάνιος ὅταν στὴν πορεία τοῦ πλοίου διακρίνῃ βράχο μέσα στὴ θάλασσα; Δίνει ἀμέσως διαταγὴ στοὺς ναῦτες καὶ τοὺς μηχανικοὺς νὰ στρέψουν τὸ καράβι, ὥστε νὰ μὴν πέσῃ πάνω στὸ βράχο καὶ ν᾽ ἀποφύγῃ τὸ ναυάγιο.

Είναι αναγκαίο, αδελφοί, ο καθένας σας να έχει πνευματικό πατέρα...

“Είναι αναγκαίο, αδελφοί, ο καθένας σας να έχει πνευματικό πατέρα και να προσέρχεται σ’ αυτόν με πίστη και να ταπεινώνεται ενώπιόν του και να του εκμυστηρεύεται τα πονηρά πάθη της καρδιάς, και δεχόμενοι την πνευματική θεραπεία να ξερριζώνετε από την ψυχή -πριν ριζώσουν βαθειά- τ’ αγκάθια και τα τριβόλια τής αμαρτίας, τα οποία ο καθένας σας έθρεψε μέσα του με την εμπαθή και φιλήδονη ζωή.”
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

(Άπαντα τα έργα, ΕΠΕ, τομ, 11 σελ. 399 Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς» 56η Ομιλία Περί Ιερών Μυστηρίων)

Ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης για την Μακεδονία

 

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας: Χωρίς Θεό μπορούμε – Χωρίς καρναβάλια και ειδωλολατρικά ξεφαντώματα δεν μπορούμε!

 Μετά από 3 χρόνια δεινών και βασάνων, αντί να στραφούμε προς την μετάνοια και τον Θεό, τρέχουμε στα καρναβάλια και τα ειδωλολατρικά έθιμα

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

Ήρθαν τα καρναβάλια. Βουλιάζει από κόσμο η Πάτρα. Το ένα ΚΤΕΛ φεύγει πίσω από το άλλο. Φεύγουν από την Αθήνα περίπου 200 δρομολόγια με καρναβαλιστές. Έκτακτα δρομολόγια μπήκαν και στα υπεραστικά τρένα. Γέμισαν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Τα ΜΜΕ μιλούν για ρεκόρ προσέλευσης στην καρναβαλική πρωτεύουσα.

«Είναι τόση η θλίψη στον κόσμο αυτόν, που αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, δεν υπήρχε ο λόγος, ούτε ένα δευτερόλεπτο να ζήσει ο άνθρωπος εδώ»

Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος (1916 – 1982)
Κάποιος γέροντας πέθαινε και μαζεύτηκαν πολλοί στο κρεβάτι του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας, ο οποίος μία ολόκληρη ζωή, δεν δούλευε και του έκλεβε τις οικονομίες από τα εργόχειρα και έτσι τρέφονταν.
Ο γέροντας ήξερε, ότι αυτός του κλέβει το ψωμάκι και τον ιδρώτα του και έλεγε στον εαυτόν του: ”Βάλε ζόρι, για να εργάζεσαι για δύο!”.

«Αν οι ενήλικες δεν θέλουν να σηκωθούν για να σώσουν τον Καναδά, εγώ, ο αδελφός μου και ο φίλος μου θα σηκωθούμε», λέει ο 16χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς γιατί αντιστάθηκε στην trans ιδεολογία στο σχολείο του

Ο 16χρονος Josh Alexander, μαθητής της 11ης τάξης που αποβλήθηκε και συνελήφθη στο Καθολικό Λύκειο St. Joseph στο Renfrew του Οντάριο του Καναδά για αντίθεση στην trans ιδεολογία, εμφανίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της Laura-Lynn Tyler Thompson στο Rumble.

Ο Alexander εμφανίστηκε με τον μεγαλύτερο αδερφό του Nick Alexander και τον φίλο τους Monty Walker. Οι τρεις μαθητές φορούσαν κόκκινα καπέλα που έγραφαν «Save Canada».

Ὁ Γιῶργος Καρυστινός στόν Focus Fm - Καταπέλτης ἐναντίον πολιτικῶν καί δικαστικῶν (ΗΧΗΤΙΚΟ)

 

 [...] Δὲν εἶναι ὑγειονομικὴ δικτατορία, εἶναι πολιτικὴ καὶ δικαστικὴ δικτατορία.
 
Οἱ πρωτεργάτες σὲ αὐτὴ τὴν παγκόσμια δικτατορία, πρωταγωνιστὲς εἶναι πολιτικοὶ καὶ δικαστές.

Η αιτία που έρχεται η απελπισία στον άνθρωπο είναι η υπερηφάνεια».

«Η απελπισία έρχεται, όταν δεν πηγαίνεις στην εξομολόγηση να λες τους λογισμούς σου και δεν συμβουλεύεσαι τον άλλον, αλλά βαδίζεις με τις δικές σου ιδέες, ασυμβούλευτος. Πολλοί άνθρωποι που δεν συμβουλεύτηκαν κανέναν, απελπίστηκαν και τελικά αυτοκτόνησαν. Η αιτία που έρχεται η απελπισία στον άνθρωπο είναι η υπερηφάνεια».
Όσιος Άνθιμος της Χίου

Πότε αρχίζει η αγωγή;

Ορθόδοξη οικογένεια

 Ένας ερημίτης, που διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και τη γνώση της ανθρώπινης ψυχής, έδωσε εντολή κάποτε στον υποτακτικό του: «Ξερίζωσε αυτό το δέντρο από τη γη». Και του έδειξε ένα νεαρό φοινικόδεντρο, που είχε όμως απλώσει ρίζες βαθιές.

Η εμπιστοσύνη στον Θεό

Μαρτυρία και διδαχή

Τίποτε μη σε ταράζει. Τίποτε μη σε τρομάζει. Όλα παρέρχονται. Ο Θεός δεν αλλάζει. Αυτά συνήθιζε να λέγει εις τους επισκέπτες της η Αγία Θηρεσία.

Αυτά κάμε τα και συ αρχή σου. Να είσαι ψύχραιμος, αυτοσυγκρατημένος στις δυσκολίες και στις θλίψεις που σου έρχονται. Μην είσαι λιπόψυχος, μην αποθαρρύνεσαι. Ό,τι δυσάρεστο κι αν σου συμβεί, αντιμετώπισέ το ως από τον Θεό ερχόμενο για να σου ταπεινώσει το φρόνημα. Κι αν ακόμη πρόκειται να σου κατάσχουν όλη σου την περιουσία και το πρωί να βρεθείς έρημος και πάμπτωχος στους πέντε δρόμους, το βράδυ κοιμήσου χαρούμενος και ειρηνικός.

Τα μικρα ἁμαρτηματα

ΠΑΘΗ ΑΜ. Σάββατο πρὸ τῆς Κυριακῆς Τυροφάγου

Ὅπως ἡ νοικοκυρά, ἀδελφοί μου, σκουπί­­ζει τὸ σπίτι, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς τὴν περίοδο αὐτὴ νὰ σκουπίσου­με ὅλο τὸν ψυχικό μας οἶ­κο. Ἂς ποῦμε· «Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐ­­μοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγ­κάτοις μου» (Ψαλμ. 50,12). Ὁ ἄγγελος τῆς με­τανοίας σαλπίζει· Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς τοῦ Ὑ­ψίστου, λαὲ τοῦ Θεοῦ, «μετανοεῖτε»! (Ματθ. 4,17).
Καὶ ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη μετανοίας. Πρῶ­τον, διότι κανένας δὲν εἶνε ἀναμάρτητος· καὶ μία ἡμέρα ἂν εἶνε ἡ ζωή μας, δὲν μένει ἐ­κτὸς ἁμαρτίας (βλ. Ἰὼβ 4,17· 14,4-5. Παρ. 20,9). Καὶ δεύτερον, διότι δὲν γνωρίζουμε πότε ὁ Κύριος θὰ μᾶς καλέ­­­σῃ κοντά του· καὶ ἂν δὲν ἔχουμε ἐπιστρέψει στὸ Θεό, ἡ ζωή μας θά ᾽νε ματαία. Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι· «γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵ­να μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. 26,41. Μᾶρκ. 14,38).

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι…»

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Εδώ βρίσκεται το θείο γνώρισμα της ανθρώπινης ύπαρξης: ότι ο Θεός την γεμίζει, ότι ο Θεός γίνεται το περιεχόμενο της, ότι ο Θεός ζει σ’ αυτήν σαν σε δικό του ναό, οίκο του, σώμα του. Η ανθρώπινη φύση έχει εκπληρώσει αυτό το γνώρισμα στην τελειότητα του στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού ο άνθρωπος είναι εξ ολοκλήρου πλήρης Θεού και είναι στ’ αλήθεια ναός Θεού, στον όποιο «κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (Κολ. 2,9).
Αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και οι χριστιανοί είναι χριστιανοί διότι είναι όπως είναι αυτός: είναι δηλαδή κι αυτοί ναός του Θεού όπου ζει το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα.

Ὁ Ἀντίπαπας (Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός). Ἀθανασίου Παρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΑΠΑΣ

Οἱ ἀξιοθαύμαστοι ἀγῶνες, ἡ ἡρωικὴ πάλη καὶ τὰ ὑπερφυσικὰ κατορθώματα τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐφέσου, τοῦ ἐπονομαζόμενου Εὐγενικοῦ.
Τοῦ ἐξαίρετου καὶ σχεδὸν μοναδικοῦ ὑπέρμαχου καὶ φύλακα τῆς ἀμέμπτου κι ἁγιότατης κι ἀποστολικῆς καὶ πατροπαράδοτης ὀρθόδοξης πίστης, συγκεντρωμένα σ’ ἕνα βιβλίο καὶ γραμμένο σὲ μορφὴ βιογραφίας ἀπό τὸν ἀνάξιο κι ἐλάχιστο ἀνάμεσα στοὺς ἱερομονάχους ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Ιωσίας. Ένας σύγχρονος ομολογητής και νεομάρτυρας της ορθόδοξης πίστης στην Αιθιοπία (1997-15.2.2023)

 

Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Δανιήλ

  1η δημοσίευση: ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ 

     Όλα άρχισαν πριν 5 μήνες, όταν ένα πρωινό έλαβα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Μητρόπολης το εξής μήνυμα: «Ονομάζομαι Εy….b Ka….er και είμαι φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της πόλης Debre Tabor. Ήμουν προτεστάντης χριστιανός από την γέννησή μου, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μετά από βαθειά μελέτη είμαι δυνάμει Ορθόδοξος. Αποσκίρτησα από την Διαμαρτύρηση και ηγούμαι -με πολύ διακριτικότητα- μιας ομάδας ένδεκα φοιτητών, όλοι πρώην μέλη της Προτεσταντικής Ομολογίας, με τους οποίους συναντιόμαστε σε διαφορετικά κάθε φορά μέρη και μελετάμε συστηματικά αρχαίους Πατέρες της κοινής Εκκλησίας και εκκλησιαστική ιστορία. Διαπιστώσαμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί ανόθευτη την πίστη των Αποστόλων και των Πατέρων μας. Θέλουμε να γίνουμε μέλη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ζητάμε να σας γνωρίσουμε για να μας οδηγήσετε στην βάπτισή μας. Παρακαλώ μη μας αγνοήσετε. Περιμένουμε με αγωνία την απάντησή σας». 

Τοῦ ἔλεγα μιὰ μέρα τοῦ Σατανᾶ...

 

Τοῦ ἔλεγα μιὰ μέρα τοῦ Σατανᾶ:
- Βρέ, κακοῦργε, εἶσαι ὁ στῦλος τῆς κολάσεως!
Καὶ ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε:
- Ναί, εἶμαι!
- Εἶσαι μαῦρος καὶ ὀλοσκότεινος!
- Εἶμαι!
- Εἶσαι ἡ πηγὴ κακοῦ!
- Εἶμαι!
Τοῦ εἶπα καὶ ἄλλα, ὅσα μὲ φώτισε ὁ Θεός. Καὶ σὲ μιὰ στιγμή, μου λέγει:
- Ἐτελείωσες;
- Βρέ, δὲν τελειώνουν! Ὅσα καὶ ἂν σοῦ πῶ, δὲν τελειώνουν...
- Σταμάτησε λοιπόν, νὰ σοῦ πῶ καὶ ἐγὼ κάτι: Ἐφόσον εἶμαι ὅλος αὐτὸς ποὺ εἶπες, γιατί ἔρχεστε ὅλοι σὲ ἐμένα, χωρὶς κανένας νὰ σᾶς ἀναγκάσει καὶ κολυμπᾶτε μέσα εἰς τὸ κανάλι τὸ δικό μου; Γιατί; Ἔπειτα δὲν διαβολοστέλνεστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον; Ἐφόσον στέλνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον σὲ ἐμένα, ἐγὼ τὴν δουλειά μου θὰ κάνω...

Παρηγοριά μου

«ΤΑ ΚΡΙΝΑ»
 

Ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού

 

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Κατά του Οικουμενισμού

Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Απρίλιος 2009

       Όσοι με τη Χάρη του Θεού ανατραφήκαμε με ευσεβή δόγματα και ακολουθούμε σε όλα την Μία, Αγία, Καθολική, και Αποστολική Εκκλη­σία πιστεύουμε ότι:

Η προσευχή και η νηστεία. Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Γιατί τόσο πολύ κακό στον κόσμο στις μέρες μας; Είναι επειδή οι άνθρωποι απέρριψαν το αποτελεσματικότερο όπλο, το νικηφόρο όπλο το όποιο νικά το κάθε κακό με βεβαιότητα και σε όλα τα πεδία των μαχών, νικά την κάθε αμαρτία, τον κάθε δαίμονα και το όπλο αυτό είναι η προσευχή, η προσευχή και η νηστεία. Είναι το αποτελεσματικότερο όπλο επειδή εί­ναι του Θεού, επειδή είναι του Χριστού, είναι το όπλο του μόνου αληθινού Θεού σε όλους τους κόσμους.

Ἄν πειθαρχεῖς...


  Πηγή:
"Φῶς ταῖς τρίβοις μου"

«Το άγχος είναι ανύπαρκτο… Όλα τα δημιουργεί ο άνθρωπος με τη λαθεμένη στάση του απέναντι στον Θεό»

π. Συμεών Κραγιόπουλος

Το άγχος είναι ανύπαρκτο. Οι άνθρωποι μόνοι τους δημιουργούν το άγχος, όπως και τόσα άλλα· και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όλα τα δημιουργεί ο άνθρωπος με τη λαθεμένη στάση του απέναντι στον Θεό.

Το μεγάλο κακό στη ζωή δεν είναι το οποιοδήποτε κακό μας συμβεί. Το μεγάλο κακό είναι αν, το οποιοδήποτε πράγμα μας συμβεί, δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά. Αν το αντιμετωπίσουμε ως άνθρωποι του Θεού, κάτω από την πρόνοια του Θεού, ως κάτι το οποίο το ξέρει ο Θεός, το ελέγχει ο Θεός και το επιτρέπει για το καλό μας, αν το αντιμετωπίσουμε, με τις γνώσεις τις πνευματικές που έχουμε, ως κάτι το οποίο θα μας ωφελήσει, δεν μπορεί καθόλου να μας βλάψει, και δεν δημιουργείται τότε άγχος.

Τό μυστικό τῆς τέχνης γιά νά θεραπεύσουμε τίς νόσους τῆς ψυχῆς

 

Το μυστικό της τέχνης για να θεραπεύσουμε τις νόσους της ψυχής

Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

Ο τρόπος θεραπείας μιας πνευματικής νόσου (αμαρτίας) διαφέρει πολύ από τον τρόπο θεραπείας των σωματικών παθήσεων.
Στη δευτέρα περίπτωσι, χρειάζεται προσοχή και αβρότης απέναντι του πονεμένου μέρους. Πρέπει να του βάλουμε χλιαρό νερό, μαλακά επιθέματα, καταπαραϋντικά κ.λ.π. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις πνευματικές παθήσεις. Αν έχης κάποια τέτοια αρρώστια, μην την καλομεταχειρίζεσαι, αλλά σταύρωσέ την. Μη της φέρεσαι με επιείκια, μη τη θωπεύεις. Αλλά κάμε ευθύς το αντίθετο απ’ ό,τι σου ζητεί. Αν μίσησες τον πλησίον σου, σταύρωσε ευθύς αυτό το πάθος, άρχισε ευθύς να αγαπάς με περισσότερη αγάπη και πάθος τον πλησίον σου. Αν έπεσες στο αμάρτημα της φιλαργυρίας, αγωνίσου ευθύς να γίνης γενναιόδωρος. Αν παρασύρθηκες από τον φθόνο, κάμε ευθύς την καρδιά σου καλόβολη. Αν έπεσες σε υπερηφάνεια, ευθύς ταπείνωσε τον εαυτό σου και γίνε χώμα να σε πατήσουν οι άλλοι. Αν φάνηκες λαίμαργος, αγωνίσου με τη νηστεία και κρατήσου στην εγκράτεια με υπομονή. Το μυστικό της τέχνης για να θεραπεύσουμε τις νόσους της ψυχής έγκειται στο να μη της λυπώμαστε καθόλου, αλλά να τις ξερριζώνουμε αμείλικτα.

Σύμφωνο συμβίωσης με την παρακμή

(σχ. ΙΧΘΥΣ: Καημένη πατρίδα...!)

«Εξ όνυχος τον λέοντα» προειδοποιεί το ρητό – κι αυτός ο λέων είναι η εμπεδωμένη αίσθηση σε τμήμα του πληθυσμού ότι όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται σε μια κοινωνία η οποία είναι προσανατολισμένη στο βραχυπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον.

Ο όνυξ της επικαιρότητας, από τον οποίον διακρίνουμε τον λέοντα, είναι όσα έγραψε το Evros-news.gr για τα δεκάδες εικονικά σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συνάψει νέοι συνοροφύλακες για να εξασφαλίσουν τα πέντε μόρια που προβλέπονται από τον κανονισμό, ώστε στη συνέχεια να τοποθετηθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, και όχι σε υπηρεσία ακριβώς πάνω στη συνορογραμμή.

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Φωνές και στεναγμοί...

 Μετά από λίγες στιγμές ανάπαυσης, στις τέσσερις το απόγευμα, βρεθήκαμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους προσκυνητές και περιμέναμε μπροστά στην Υπόγεια Τράπεζα με τις πολλές αίθουσες και τα πολυάριθμα προσκυνητάρια. Σχεδόν ογδόντα άτομα, όσα περίπου καθημερινά εδώ καταφθάνουν. Στο Σεράι ποτέ δεν αρνούνται να φιλοξενήσουν. Κι αν ακόμα δεν μεριμνήσεις από νωρίς να τους ειδοποιήσεις -έτσι πρέπει να γίνεται- πάντα θα βρουν τον τρόπο να σε βολέψουν. Μετά από λίγο μας είπαν να περάσουμε μέσα. Παραμονές του Ηγαπημένου Αγίου του Κυρίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ανάγνωσμα συναφές, μα ομολογώ πως δεν τα καταφέρνω να είμαι συγκεντρωμένος. Όλη μου την προσοχή και τον θαυμασμό, κερδίζει ο Μοναχός Ιώβ που τρώει ακριβώς δίπλα μας.

Ὁ τρόπος πού στέκεται κάποιος στήν ἐκκλησία εἶναι μιά ἀντανάκλαση τῆς ζωῆς του ὁλόκληρης.

Ο τρόπος που στέκεται κάποιος στην εκκλησία είναι μιά αντανάκλαση της ζωής του ολόκληρης. Όπως ζει ο άνθρωπος, έτσι συμπεριφέρεται και στην εκκλησία.Η εκκλησία επηρεάζει και κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει τις κινήσεις του πνεύματος, έπειτα όμως ακολουθεί η συνήθης πορεία της πνευματικής του συγκρότησης.
Επομένως άν επιθυμείς ο χρόνος σου στην εκκλησία ν' αξιοποιείται και να στέκεσαι επάξια ενώπιον του Κυρίου, προετοιμάσου γι' αυτό και στην καθημερινή ζωή σου.

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου [19 Ἰανουαρίου]

agios markos o eygenikos 03

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς Ἐπίσκοπος Ἐφέσου αναιδείχθει σε φλογερό υπέρμαχο και ακράδαντο στύλο της αμωμήτου ορθοδόξου πίστεως, θεόπνευστος, και πανευκλεής ιεράρχης της Εφέσου.

Μεταξύ των φωτισμένων ιεραρχών, μεγάλων διδασκάλων και φλογερών προμάχων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο τιμώμενος στις 19 Ιανουαρίου Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο αγωνιστής Επίσκοπος της Εφέσου, ο οποίος αναδείχθηκε ο αδιάψευστος μονομάχος, ο φλογερός υπέρμαχος και ο πιστός φύλακας της Ορθοδοξίας των Ανατολικών Γραικών απέναντι στην επιρροή και απειλή του Παπισμού της Δύσεως. Γι’ αυτό και υπήρξε μέγας ευεργέτης και λαμπρός φωστήρ του Έθνους των Ελλήνων, αφού κράτησε στους ώμους του ανόθευτο όλο τον πνευματικό πλούτο της Ορθοδοξίας, γενόμενος «ὄργανον τοῦ Παρακλήτου», «θεοκρότητος σάλπιγγα τῆς θεολογίας», «ὑπέρμαχος τῶν εὐσεβῶν δογμάτων», «θερμότατος ζηλωτής τῆς πατροπαραδότου ὁμολογίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως», «ἀνατροπέας τῆς παπικῆς ἀλαζονείας», «ἀκένωτος ποταμός τῶν εὐσεβῶν συγγραμμάτων».

Γέροντας Ἐφραίμ: Ὁ καλός Χριστός μας, μοῦ δώρισε τρία ἀτίμητα δῶρα ἐκ τῆς ἀπείρου θεϊκῆς ἀγάπης...

 

EYΛABHΣ NOMAPXHΣ THΣ KOZANHΣ KAI H AΠOΛYΣIΣ TOY

υπ. π. Α ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄
(ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης στὴν Κοζάνη)
Μέρος 22, σελ. 49-52

(Διήγηση τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης στον Κύκλο Ἁγίας Γραφῆς Ἂνδρῶν, στὴν Μητρόπολη Φλωρίνης, στὴν πρὸς Κολασσαεῖς Α΄ (Τεταρτ. πρὸ Κυριακῆς Bαίων 1976)

«Πρό ἐτῶν ἦρθε στὴν Κοζάνη ἕνας λαμπρὸς νομάρχης, λαμπρὸ παιδί. Ἔψαλε λιγάκι καὶ ἔψαλε καλά. Μιλοῦσε καὶ πολὺ ὥραία, μιλοῦσε πρακτικά, ζωντανά, μιλοῦσε θαυμάσια. Πήγαινε σὲ χωριά, πήγαινε στὶς διάφορες κοινότητες καὶ ἐκκλησιαζόταν. Πρώτη φορὰ ἔβλεπαν στὴν ἐκκλησία νομάρχη. Οἱ ἄλλοι οἱ μασκαράδες ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τὸν πρόεδρο, γιὰ νὰ κουβεντιάσουν. Αὐτὸς ἐμπαινε στὴν ἐκκλησία, ἀνέβαινε καὶ στὸν ἄμβωνα καὶ ἔλεγε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. Ἤ!!! ἀκούγαν αὐτοί. Ὠραία λόγια!