Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Χριστέ μου, τί νὰ σοῦ προσφέρω τώρα τὰ Χριστούγεννα;

Πάντοτε, ἀγαπητοί μου, ἀλλ᾽ ἰδιαιτέρως τὰ Χριστούγεννα, πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νὰ προσφέρωμε στὸν Κύριό μας δῶρα. Δῶρα ὑλικὰ καὶ δῶρα πνευματικά. Δῶρα ὑλικὰ εἶνε οἱ ἐλεημοσύνες. Ὅ,τι δίνουμε σ᾽ ἕνα φτωχό, εἶνε σὰν νὰ τὸ δίνωμε στὸ Χριστό. Οἱ πλούσιοι ἰδίως νὰ προσφέρουν χρυσό! Δῶρα πνευματικὰ εἶνε ἡ λατρεία, ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις τῶν ἁμαρτιῶν μας. -Χριστέ μου, ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, τί νὰ σοῦ προσφέρω τώρα τὰ Χριστούγεννα; Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπάντησε:

Δεν θα μας ωθήσουν να αρνηθούμε τον Χριστό αλλά να νομίσουμε ότι κάνουμε τα του Χριστού

 

Καθώς ζούμε μέσα στην αναμπουμπούλα του κόσμου αυτού, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, όχι τόσο με την έννοια ότι θα μας πουν να αρνηθούμε τον Χριστό, όσο να μη μας αφήσουν να είμαστε του Χριστού· να νομίσουμε ότι κάνουμε τα του Χριστού, αλλά βαθύτερα να μην κάνουμε τίποτε από αυτά που εντέλλεται ο Χριστός, από το όλο θέλημά του.

«Όταν οι εχθροί σου θα έχουν ξεμάθει την ορθογραφία τους, να ξέρεις ότι η νίκη πλησιάζει»

Τρεις ώρες κομποσχοίνι μέσα στη σχολική τάξη .....

 Να καθιερωθεί στο Δημοτικό σχολείο μάθημα ετυμολογίας Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

«Όταν οι εχθροί σου θα έχουν ξεμάθει την ορθογραφία τους, να ξέρεις ότι η νίκη πλησιάζει». Βλαντιμίρ Βολκώφ, Ρώσος λογοτέχνης

Αν είχαμε υπουργούς Παιδείας με ιθαγένεια ελληνική και με αίσθηση του τι βάρους και ποιότητας πολιτισμού είναι φορείς και όχι αχθοφόροι τυμπανιαίας αποφοράς ιδεών, το πρώτο πράγμα που θα καθιέρωναν στο Δημοτικό σχολείο είναι η ετυμολογία. Ένα δίωρο την εβδομάδα, θα αφιερωνόταν στην διδασκαλία του, γοητευτικότατου και πολύ ευχάριστου στους μαθητές, ταξιδιού στα γενέθλια, στην καταγωγή, στην αλήθεια των λέξεων. (Έτυμον σημαίνει αληθινό, πραγματικό). Θα μπορούσε να γραφτεί ένα μικρό ετυμολογικό λεξικό, για τις δύο μεγαλύτερες τάξεις, την Ε΄ και την Στ΄, στο οποίο θα ετυμολογούνταν λέξεις της καθημερινής εμπειρίας των μαθητών. Τα κέρδη θα ήταν πολλαπλά και ευεργετικά.

Ἰδοὺ ἀποδείξεις τῆς θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς...

 Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ποὺ καὶ οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ ἄθεοι ὁμολογοῦν, ὅτι εἶνε ἀνώτερο καὶ ὡραιότερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ βιβλία ὅλου τοῦ κόσμου ὅλων τῶν αἰώνων. Ἑκατομμύρια, ἀναρίθμητα βιβλία γράφτηκαν ἀπ᾽ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ μέχρι σήμερα. ᾿Αλλὰ στὴν κορυφὴ εἶνε ἕνα βιβλίο. Οἱ μεγάλοι ἄπιστοι καὶ ἄθεοι λένε γι᾿ αὐτὸ τὸ βιβλίο: Οὔτε γράφτηκε, οὔτε εἶνε δυνατὸ νὰ γραφῇ ἕνα ἄλλο βιβλίο σὰν κι’ αὐτό, ὅσο καὶ ἂν προοδεύουν οἱ ἐπιστῆμες μας. Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶνε ἄφθαστο, ἀσύγκριτο, μοναδικό. Ἐγγίζει τὰ ἄστρα τοῦ Οὐρανοῦ.

Οἱ ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ...

Στην ταινία προβλήθηκαν ιστορίες πραγματικών ανθρώπων 
 

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς: Οἱ ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀνήκουν στήν ἀλήθεια καί ὅσοι δέν ἀνήκουν στήν ἀλήθεια δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
πηγή "Καλά Χριστούγεννα"

Επειδή αρχίσαμε πάλι με τις "Καλές γιορτές" αντί για "Καλά Χριστούγεννα", εσείς να επιμένετε να εύχεστε για τα Χριστούγεννα και όχι με season greetings. Να η Google μας πληροφορεί ότι δεν έχουμε Χριστούγεννα αλλά "διακοπές Δεκεμβρίου"... Βγάλτε συμπεράσματα. Εσείς να εύχεστε "Καλά Χριστούγεννα "σε όλους, θρησκους, χριστιανούς, αθρησκους, άθεους, αλλοθρησκους. Είναι διακριτη η εορτή και χριστιανικου περιεχομένου παρολες τις σύγχρονες αλλοιώσεις της και γεννήθηκε και επιβιώνει σε έναν χώρο χριστιανικών καταβολών. 

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε»

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Ἑβρ. ιγ΄ 17-21)
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ἀφοῦ ὁ Παῦλος μίλησε καὶ εἶπε νὰ μιμῆσθε τὴν πίστη τους, ἀναλογιζόμενοι τὴν ὅλη συμπεριφορὰ καὶ τρόπο τῆς ζωῆς τους, προσέθεσε τὸ «νὰ ὑπακούετε καὶ ὑποτάσσεσθε στοὺς προϊ­σταμένους τῆς Ἐκκλησίας σας, διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας καὶ θὰ ἀποδώσουν λόγο στὸν Θεὸ γιὰ τὴν διακονία τους αὐτή». Ἂς τὰ ἀκούσουν αὐτὰ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ ἡγούμενοι, καὶ ὄχι μόνον οἱ ὑπήκοοι καὶ ἀρχόμενοι, ὥστε νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ νηφάλιοι καὶ ἄγρυπνοι καὶ συνετοὶ στὸ ἔργο τους, ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, διότι κινδυνεύουν νὰ ὑποστοῦν τιμωρία γιὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ὑπηκόων τους καὶ τοῦ ποιμνίου, ποὺ ἔχουν ἀναλάβει. Καὶ πῶς ἐκεῖνος ἀγρυπνεῖ καὶ χύνει δάκρυα γιὰ τὴν σωτηρία σου, καὶ ἀμύνεται μὲ ἀναστεναγμούς, ὑπὲρ ἐσοῦ, στὸν Θεὸ καὶ ἐσὺ ἀδιαφορεῖς καὶ ἀμελεῖς γιὰ τὴν σωτηρία σου καὶ γίνεσαι ἀνυπάκουος καὶ βάναυσος σὲ ὅσα σὲ συμβουλεύει νὰ κάνης;

Οἱ Ἅγιοι συλλειτουργοῦν μαζί μας

Συμμετέχουν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν θεία Λειτουργία;
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ποτὲ δὲν λείπουν. Μία δὲ εὐχαριστήρια εὐχὴ λέγει μεταξὺ τῶν ἄλλων. «…Εὐχαριστοῦμεν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἥν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβείμ, καὶ τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά».

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

4 Δεκεμβρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5

 

     Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα;

2oν.-Τελευταῖον

Στὸ προηγούμενο φύλλο εἴδαμε ὅτι ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα. Ὅπως καὶ ἔκφραση δειλίας! Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ φυγὴ ποὺ σῴζει! Ἐκείνη ἡ φυγὴ ποὺ εἶναι ὄντως σωτήρια! Μιὰ φυγὴ ποὺ θέλει ἄφθαστη γενναιότητα καὶ ἡρωισμό, γιὰ νὰ γίνει. Μία φυγὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὰ ἴδια μεγαλειώδη ἀποτελέσματα. Γιατί κι αὐτὴ μορφὴ τῆς ἀντίστασης εἶναι…

Πότε; Πῶς;

Θὰ ἀπαντήσουμε ὡς ἑξῆς…

Ἱεροκήρυκας
(1916-1982)

Γ. Σάββας Αχιλλέως: Θα μαντρώσουν όλο τον κόσμο σε ένα κλουβί για να τον πιέσουν να πάρει την σφραγίδα του αντιχρίστου

 
το είδαμε ΕΔΩ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ….ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ! ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ….

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ!
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ!
ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ!

_______Σήμερα θα συνταράξω τις συνειδήσεις, όσων ακόμη πιστεύουν στο Σωτήρα Χριστό και στην δοξασμένη Ελλάδα μας! Θα σας παρουσιάσω μερικά περιστατικά από την πρόσφατη ειδησεογραφία των ημερών μας, τα οποία θα σας κάνουν να ανατριχιάσετε! Το μήνυμα, που μας δίδουν, είναι ότι η αμαρτία κυριαρχεί ολόγυρά μας. Ο Διάβολος χορεύει από την χαρά του, ότι επεκτείνει την κυριαρχία του! Η Ελλάδα γίνεται αγνώριστη.

Αγαπητή μαμά που έλαβες μια προγεννητική διάγνωση του Συνδρόμου Down...

Αγαπητή μαμά που μόλις παρέλαβες την προγεννητική διάγνωση του Συνδρόμου ντάουν

Ξέρω πως αισθάνεσαι.

Εκτός – σε αντίθεση με σένα, κρατούσα το καινούριο μωρό την Κέιτ στην αγκαλιά μου μόλις το ανακάλυψα. Ήταν τυλιγμένη μέσα σε μια κουβέρτα, κοιτάζοντας με καθώς έκλαιγα, ακούγοντας τον γιατρό να μου λέει – μερικά λεπτά αφού είχε γεννηθεί – ότι είχε Σύνδρομο ντάουν. Και το τι αυτό σήμαινε.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ • Το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιον

 
το είδαμε ΕΔΩ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Οι αποστάτες, που όλο και θ' αυξάνονται, θα αυτοαποκαλούνται και θα παρουσιάζονται στους άλλους ως χριστιανοί.

"Ακόμα πιο δύσκολη θα κάνει τότε τη θεάρεστη ζωή και η γενική αποστασία. Οι αποστάτες, που όλο και θ' αυξάνονται, θα αυτοαποκαλούνται και θα παρουσιάζονται στους άλλους ως χριστιανοί. Ωστόσο, θα καταδιώκουν τούς αληθινούς χριστιανούς και θα τους επιβουλεύονται ακατάπαυστα, βάζοντας αναρίθμητα εμπόδια στην καλή τους επιθυμία να υπηρετούν τον Κύριο και να σωθούν, όπως επισημαίνει ο άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. (Έπιστολή 67)

«Τὸ Εὐαγγέλιον οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον»

Πολλοὶ νομίζουν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἐπινόησις καὶ κατασκεύασμα ἀνθρώπων, γιὰ νὰ συγκρατῆται ὁ κόσμος. Λάθος ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός, τὸ τραγικώτερο λάθος. Ὄχι ἁπλῶς λάθος, ἀλλ᾽ ἀπιστία στὸ Χριστιανισμό.
Ὁ Παῦλος, ἀρχικῶς σκληρότατος διώκτῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ ἔπειτα ὁ μεγαλύτερος ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ διαπρυσιώτερος κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου, γράφει καὶ τονίζει: «Γνωρίζω ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 1:11-12).

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀποκαλύπτει τὸν τόπο ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

 
«Μιά μέρα πού πήγαμε, μᾶς ἔλεγε ὁ Γέροντας ὅτι μέ τό χάρισμα πού εἶχε ἀπό μικρός, διέκρινε ἀπό πολύ μακριά νερά, ἅγια Λείψανα, ἀρχαίους Ναούς, ἀρχαίους τάφους. Ἀκόμα καί γιά τόν τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μᾶς ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι οὔτε στήν Αἴγυπτο οὔτε ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν, ἀλλά εἶναι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα...

Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο πνευματικός... (Άγιος Πορφύριος)

  

Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ (2)

 Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου

2ον

Τὸ φρικτὸν τέλος τῶν συκοφαντῶν

Ἀλήθεια ὅμως ὁ Κύριος δὲν τὸν ἄφησε ποτὲ ἀπροστάτευτο. Φρικτὸ τέλος εἶχαν οἱ συκοφάντες. Καὶ πρῶτα οἱ συκοφάντες κληρικοὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀλεξανδρείας, δαιμονίσθηκαν καὶ ἔπεσαν κάτω καὶ ὁμολογοῦ­σαν τὴν συκοφαντία τους καὶ ὅλες τὶς ἄδικες κατηγορίες κατὰ τοῦ Ἁγίου. Βλέποντας, ὁ Πατριάρχης τὸ θαῦμα αὐτό, γνώρισε ὅτι γελάσθηκε ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς καὶ ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο νὰ γυρίση στὴν θέση του.

π. Στυλιανός Καρπαθίου: «Οι ιερείς δεν αφήνουν αμέτοχους τους πιστούς στα Μυστήρια! Κυριαρχεί η ιερατική συνείδηση και έχουμε δει θαυμαστά γεγονότα στην περίοδο του κορωνοϊού»

 

Ο π. Στυλιανός ανέφερε για την πανδημία: «Μια πρόκληση- πρόσκληση είναι η κάθε μια ασθένεια, ένας πειρασμός. Πολλοί λένε ότι μια ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού. Η παρουσία μας στην Εκκλησία απαιτεί μια πρόοδο, μια κίνηση προς τον Θεό που θα είναι χωρίς τέλος. Δεν θα φτάσουμε ποτέ τον Θεό αλλά θα βρισκόμαστε σε μια βαθύτερη σχέση με τον Θεό που θα συνεχίσει να βελτιώνεται στη Βασιλεία του Θεού και την αιώνια ζωή». 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ, ΛΟΓΟΣ … ΑΝΙΕΡΟΣ

 

Γεώργος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων.

Ὅλα διαβήκαν ἀπ’ τὶς γλῶσσες τὶς στραγγαλίστριες.

 Ὅμως ἐγὼ σ᾿ ἀφουγκράστηκα σὰν λεξουλα ἑνὸς ἀγνώστου

 καὶ ὄχι σὰν μέρος τοῦ λόγου τους καὶ τοῦ δικοῦ τους πόστου.

(Τοπίο μυστικό. Δ. Σαββόπουλος)

Ὅσο μεγαλώνει ἡ πίεσι πρὸς τοὺς λαοὺς νὰ ὑποκύψουν στὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, τόσο μεγαλώνει καὶ ἡ προσπάθεια τῶν ἐντὸς ἐκκλησίας συνεργατῶν τους νὰ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ πλανήσουν τὸν λαό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀποδεχτῇ ἀδιαμαρτύρητα τὸν διωγμὸ τῆς πίστεως καὶ τὴν σκλαβιὰ ποὺ ἔρχεται. Στὴν προσπάθειά τους αὐτὴν ὅχι μόνο οἱ ἴδιοι προδίδουν τὴν πίστι, ἀλλὰ συκοφαντοῦν ὅσους ἀντιδροῦν (μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦν καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ μποροῦν) στὸν διωγμὸ.


Ο άγιος Πορφύριος προφητεύει για το μέλλον της Ελλάδας…

 

Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες – ΤΟΜΟΙ Β-Γ / Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελλί Αγίων Θεοδώρων

Είναι γνωστό πως ο άγιος Πορφύριος δεν συνήθιζε να προφητεύει. Σαφώς όμως, ένας τόσο μεγάλος άγιος της εποχής, δεν θα μπορούσε και να μην πονάει ή να μην προετοιμάζει τους ανθρώπους που θα ζούσαν σε αυτά τα έσχατα χρόνια. Στην εξαιρετική σειρά βιβλίων “Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης”, υπάρχουν σοβαρές μαρτυρίες για τα (πλέον) παρόντα, αλλά και τα μελλούμενα.

Nobuyuki-Gheoghe Nukina: “How I became Orthodox” – Orthodoxy in Japan

 
Nobuyuki-Gheoghe Nukina, Japanese karate fighter, at the first part of his interview to Pemptousia, speaks on how he became Orthodox and talks about Orthodoxy in Japan.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΦΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α’ Τιμ. γ΄ 1-13

      Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ᾿ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται; μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. δεῖ δὲ αὐτόν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσι. διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ανοικτή Επιστολή πρός τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Ἀγρίνιο 01-12-2020
Ἀνοικτή Ἐπιστολή
Πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
Μέγαρον Μαξίμου
Ἀθήνα

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἁπλός κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἀναφέρω τά κάτωθι:

Οι άνθρωποι, αντί να κλαίνε για τις αμαρτίες του θανόντος και να παρακαλάνε τον Θεό να τον συγχωρέσει, κλαίνε για το ότι έχασαν από κοντά τους ένα αγαπημένο τους πρόσωπο.

 
Οι άνθρωποι, αντί να κλαίνε για τις αμαρτίες του θανόντος και να παρακαλάνε τον Θεό να τον συγχωρέσει, κλαίνε για το ότι έχασαν από κοντά τους ένα αγαπημένο τους πρόσωπο.
Στους 1.000 ανθρώπους που κλαίνε, ούτε ένας κλαίει για τα αμαρτήματα του νεκρού, αλλά κλαίει για το ότι θα τον στερηθούν.
Δεν έχουμε δάκρυα τέτοια, που να ωφελήσουν την ψυχή του νεκρού και αντί να βοηθήσουμε, κάνουμε κακό.
Οπωσδήποτε θα στενοχωρηθείς, θα συγκινηθείς, θα πονέσεις, θα θλιβείς, αλλά όχι να κλαις απαρηγόρητα και να λυπηθείς (η λύπη είναι εκ του σατανά) και όταν τους το λες, σου λένε:

Όχι στον «Αϊ – Βασίλη» της … Coca Cola! (ΜΕΡΟΣ 1ο)

ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

(σ. ΙΧΘΥΣ: Εάν κάποιος τολμήσει και πει το παραμικρό αρνητικό για εμάς, γινόμαστε θηρία. Κι όμως, τον άγιο Βασίλειο τον υβρίζουμε με τον χειρότερο τρόπο, παρουσιάζοντάς τον, ως κάτι το τελείως αντίθετο απ'ότι είναι! Και το χειρότερο είναι ότι χαιρόμαστε και από πάνω. Εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί! Τι ντροπή! Καιρός να αρχίσουμε να κρίνουμε με βάση την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας ό,τι μας προσφέρουν οι πάσης φύσεως "καλοθελητές". Σε κανένα ορθόδοξο σπίτι ο ψευτο-Βασίλης!)             Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, όλο και κατακλύζονται τα πάντα απ’ τον γνωστό «Αι Βασίλη» της Coka Cola, όπως θα τον λέγαμε πολύ απλά. Εκείνο τον … στρουμπουλό Σκανδιναβό γέρο με την ολόλευκη γενειάδα, τα κόκκινα ρούχα (γιατί άραγε;), τα έλκηθρα με τα  δώρα  και το πλατύ χαμόγελο (άλλο και τούτο πάλι)! Βλέπετε μαζί με το έλατο, αποτελεί ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία της λεγόμενης «μαγείας των Χριστουγέννων». Αυτής που κάποιοι θέλουν να επικρατήσει στην εορτή και όχι της «χαράς των Χριστουγέννων» για την οποία μας ετοιμάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.  

ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

 ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Άραγε ποια είναι η στάση της Παγκοσμιοποίησης και της «Ν. Εποχής» έναντι των Χριστουγέννων; Δέχονται το μήνυμα των Αγγέλων, δηλαδή «ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ως έστι Χριστός, Κύριος»; Χαίρονται «χαράν μεγάλην» ακριβώς γι’ αυτό το γεγονός;

Αν είναι δυνατόν! Γνήσιοι απόγονοι του Ηρώδη, των Ιουδαίων και όλων των διωκτών του Χριστού και της Εκκλησίας Του ανά τους αιώνες,  κάνουν τα πάντα για να ακυρώσουν αυτό το μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά!

Διατί αποτυγχάνει ο γάμος...

Αιτίες είναι:
 • Η απόρριψις του Ιδρυτού Του, Ιησού Χριστού. Δεν ερωτάται αν θα πρέπει να γίνει ο γάμος και πώς θα φθάσουμε εις τον γάμο· παρά ο Διάβολος με βοηθό τη σάρκα μας, τας ηδονάς μας, το χρήμα, το εγώ, τον κόσμο και την κενήν πολλάκις κεφαλήν μας, ετοιμάζει τον γάμο μας.

Ο Άγιος των Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πορφύριος ο Διορατικός

 Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Μεγάλη η χαρά της αγιοκατάταξης του Θαυμαστού Γέροντος Πορφυρίου στις 27 Νοεμβρίου του 2013!
Δίκαια αναγορεύτηκε ο Άγιος «Καυσοκαλυβίτης», αφού ξεκίνησε και τελείωσε τον πνευματικό βίο του στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους. Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε το γεγονός, ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής και της διακονίας του ήταν στο κέντρο της Ελληνικής πρωτεύουσας, στην καρδιά της Αθήνας. Υπηρέτησε σαν Ιερέας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία, της Πολυκλινικής των Αθηνών.

Ας κλίνουμε γόνυ βοηθείας...!

 
κλικ στην εικόνα

Ο Κύριος να μας βοηθήση να γίνωμε άγιοι

Δεν υπάρχει θάνατος, αλλά μία μετάσταση, δηλαδή είμαστε εδώ και ερχόμαστε αυτού σε Εσένα.

Τώρα που σαραβαλιάστηκα, έρχεται ο κόσμος και φεύγουνε αγανακτισμένοι, δεν μπορώ να μιλήσω. Έτσι οικονόμησε ο Θεός.

Άγιος Πορφύριος: Τους θυμιάζω και εκείνοι δεν υποκλίνονται

 
Βρέθηκα τελευταία σε μια κεντρική εκκλησία των Αθηνών και έζησα βαθύ πόνο. Την ώρα πού Kοινωνούσαν οι Αρχιερείς και οι Ιερείς, γύρω μου είχαν στηθεί «πηγαδάκια» -και όχι από ανθρώπους χωρίς παιδεία.
Δέκα βήματα από το Άγιο Ποτήριο, και οι «τρελές αγελάδες» με το «ουράνιο των Βαλκανίων» εκάλυπταν την παρουσία του Κυρίου. Η θλιβερή αυτή σκηνή έφερε στη μνήμη μου μια συζήτηση με τον γέροντα Πορφύριο πριν από πολλά χρόνια.

Μην κατακρίνουμε τον αμαρτωλό

  Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ζητά, όχι μόνο να μην κατακρίνουμε τους άλλους αλλά και να σκεπάζουμε τα αμαρτήματα αυτών.
  «Γίνε κοινωνός στα παθήματα όλων, αλλά στάσου με το σώμα σου μακριά από όλους. Κανένα να μη ελέγχεις και κανένα να μη κατηγορείς για τη συμπεριφορά του, ούτε και τον πιο κακό.
  Άπλωσε τον χιτώνα σου πάνω σ’ αυτόν που έφταιξε, και σκέπασε τον.
  Κι ΑΝ δεν μπορείς να φορτωθείς επάνω σου το φταίξιμό του και να δεχτείς για λόγου του την τιμωρία και την ντροπή, τουλάχιστον δείξε υπομονή και μη τον περιφρονήσεις».

  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

  ΑΓΩΝΙΣΘ

  Ὁ Θεὸς λοιπόν, ὁ ὕψιστος καὶ παντογνώστης, ὁ ὁρίζων χρόνους καὶ καιρούς, Αὐτὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπείρων πρὸς τὸν ἄνθρωπον εὐεργεσιῶν ἠθέλησε νʼ ἀποκαλύψη εἰς τὸν ἠγαπημένον μαθητὴν τοῦ Υἱοῦ Του, τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, τὰ μέλλοντα συμβαίνειν. Ἡ ἀποκάλυψις αὕτη εἶνε εὐεργεσία. Διότι σκοπὸς αὐτῆς δὲν εἶνε ἡ ἱκανοποίησις τῆς περιεργείας τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ματαίως ἀνιχνεύοντος τὸ μέλλον, ἀλλʼ εἶνε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ἐν τῆ πίστει, ὅτι παρʼ ὅλα τὰ λάθη, τὰς πλάνας, τὰ ἁμαρτήματα, τὰς προσωρινὰς ἥττας τῆς χριστιανικῆς παρατάξεως καὶ τὰς νίκας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ τέρμα τοῦ μεγαλειώδους ἀγῶνος μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους, πίστεως καὶ ἀπιστίας, ἀγῶνος ποὺ θὰ συγκλονίση τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθόνια, τὸ τέρμα, λέγομεν, τοῦ ἀγῶνα θὰ εἶνε ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

   

  Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Διορατικός

   
  Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
  εορτάζει 2 Δεκεμβρίου
  1. Πρόλογος
   Ένας ακόμη αγαπημένος και λαοφιλής Γέροντας των ημερών μας, μπήκε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ας διαβάσουμε τον βίο του κι ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντος. [1]

  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

   

  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

  Α’ Τιμ. α΄ 18-20, β΄ 8-15

       Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾿ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾿ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα· καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε· σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.

  Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ (1)

  Σταχυολογήματα ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

  Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου

  1ον

  «Θέλω νὰ ζήσω

  νὰ σὲ κηρύξω»

  Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ προστάτης μας, ὁ πνευματικός μας καὶ Πατέρας μας, ὁ ἀδελφός μας καὶ φίλος μας, ὁ δάσκαλός μας, ὁ γιατρός μας.

  Ἕνας ἄνθρωπος πλημμυρισμένος ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἄνθρωπος ποὺ μέσα στὴν καρδιά του εἶχε φωλιάσει ὁ Κύριος, «ἕνας θεὸς κατὰ χάρη».

  日本での正教伝道は江戸末期1861年

   

  日本での正教伝道は江戸末期1861年

  Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

  Γέρων Ιουστίνος Πίρβου: «Όσο πιο εξελιγμένη είναι η τεχνολογία των ανθρώπων τόσο πιο αποτελεσματικός είναι και ο διωγμός»

   
  το είδαμε ΕΔΩ

  Μόρφου Νεόφυτος: Η σύσταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν δὲν εἶναι ὁμόφωνη ἀπόφαση. Εκφράζω δημόσια τὴ διαφωνία μου πρὸς τὸ ἐν λόγῳ ἀνακοινωθέν.

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

  Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

  Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

  Μὲ τὸ παρόν, θὰ ἤθελα να πληροφορήσω τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, εὐρύτερα, ὅτι ἀναφορικὰ πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς ἹερᾶςΣυνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετὰ τὴ σημερινὴ (1/12/2020) ἔκτακτη συνεδρία της μὲ θέμα τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ σύσταση ποὺ περιλαμβάνεται γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν δὲν εἶναι ὁμόφωνη ἀπόφαση τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ. Καὶ τοῦτο, καθότι κατὰ τὴ σημερινὴ Σύνοδο συνήλθαμε μὲν γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε σχετικὰ ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν εἰδικῶν ἰατρῶν/ἐπιδημιολόγων, ἀλλὰ δὲν μᾶς ζητήθηκε νὰ ἐκφέρουμε γνώμη καὶ νὰ λάβουμε τὴν ὅποια τοποθέτηση.

  Για ποιους γίνεται το σαρανταλείτουργο;

   

   Είθισται στην Εκκλησία του Χριστού να τελείται το σαρανταλείτουργο κατά τη χρονική περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων (15 Νοεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου). Γιατί άραγε; Ωφελεί σε τίποτε αυτό; Η απάντηση είναι αναντίρρητα ναι. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η πιο σημαντική πράξη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο, για τον κόσμο ολόκληρο. Και η καθημερινή της τέλεση κατά το σαρανταήμερο είναι μια μεγάλη ευλογία για τους Χριστιανούς.

  Ζηλεύω τους... παπικούς!

   

  Πρωτοπρεσβύτερος

  ναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος

  φημέριος Ἱ. Ν.  γ. Νικολάου Πατρν

  6945-3776521, agotsopo@gmail.com

   

  ΦΩΤΟ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (αριστερά), το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας (κέντρο),  ο απροσπέλαστος για τους πιστούς Ι. Ν. Αγ. Ανδρέου Πατρών σήμερα στη μνήμη Του (δεξιά)

   1. ΗΠΑ  25.11.20: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Supreme Court of the United States), αντίστοιχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ιστορική απόφασή του «Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του Μπρούκλιν  κατά A. Cuomo, Κυβερνήτη της Ν. Υόρκης» (25.11.20)[i] διακήρυξε με πανηγυρικό τρόπο: «ακόμα και σε μία πανδημία, το Σύνταγμα δεν μπορεί να τεθεί στην άκρη και να λησμονηθεί».

  Μάταια φεύγεις από τον Θεό... Εκείνος θα σε περιμένει...

  † Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

  Άν ξεφύγεις από τον Θεό, Εκείνος δέν θα σε καταδιώξει, αλλά θα σε περιμένει.

  Σέ όποιο δρόμο κι αν βαδίζεις, θά συναντήσεις τον Θεό. 

  Όμως, αν δεν Τον αναγνωρίσεις κατά τη συνάντηση αυτή, τότε η οδοιπορία σου θά συνοδεύεται από την απελπισία, όπως ο περίπατος στο νεκροταφείο. 

  Οποιαδήποτε πόρτα κι αν κτυπήσεις, ο Θεός θα σου ανοίξει. 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

  Ὁ ρόλος τῶν πιστῶν στίς παρεκτροπές καί ἡ …«ἱεροκατάκριση»! – Αὐγουστῖνος Καντιώτης

   
  Σ.σ.: Ας τα βλέπουμε αυτά οι σημερινοί Χριστιανοί… Και η ΠΕΘ (όσον αφορά το δεύτερο σκέλος) αλλά και εμείς οι υπόλοιποι…

  Ὑπάρχει εἰς πολλοὺς ἡ ἁντίληψις ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶνε ἀδιάφορος πρὸς πᾶν τὸ ἐκκλησιαστικόν. Τὸ τί ἐπίτροποι, τί ψάλται, τί ἱερεῖς καὶ τί ἀρχιερεῖς εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τοῦτο, λέγουν, δὲν ἐνδιαφέρει τὸν πολὺν λαό. Ὁ λαὸς ἐνδιαφέρεται ζωηρῶς διʼ ἄλλας ὑποθέσεις. Φιλονεικεῖ διὰ πολιτικά, κατέρχεται εἰς συλλαλητήρια, κάμνει πορείας πολλῶν χιλιομέτρων, διανυκτερεύει εἰς τὸ ὕπαιθρο, κηρύττει ἀπεργία πείνης προκειμένου νὰ διεκδικήση δίκαια τῆς ἐπαγγελματικῆς του τάξεως.

  Ἡ σοβαρότητα ἀργοπεθαίνει στήν Μ.Υ.Θ. (Μονάδα «ὑψηλῆς θεολογίας»)

   Γράφει ὁ πατήρ Παῦλος Καλλίκας

  Περίπτωση 1η 
  Ἀκούστηκε δημόσια ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης: «…γέμισε ἡ κοινωνία μας ἀπό ἀνισόρροπους ἀνθρώπους… γιά νά εἶναι κανείς ἰσoρροπημένος ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος ἐπιστήμονας (ἐν. πού νά πιστεύει στόν Θεό) ἤ πρέπει νά εἶναι μεγάλος Θεολόγος καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἀρχίζουν οἱ ἀνισορροπίες …».

  Διερωτᾶται ὁ κοινός καί ἁπλούς νοῦς (καί μᾶλλον ἀνισόρροπος, ὅπως ὑπαινίσσεται ὁ ὁμιλητής):

  Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

  Α΄ Τιμ. α΄ 8-14

        Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν, τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καί ὑβριστήν· ἀλλ᾿ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, ὑπερεπλεόνασε δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΑΝΑΤΑΙ; Παρερμηνεύουν τόν Χρυσόστομο τρεῖς ἐπίσκοποι καί Ἁγιορείτης ἡγούμενος

    Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης ΑΚΤΙΝΕΣ

  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

  Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 

  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΑΝΑΤΑΙ;

  Παρερμηνεύουν τόν Χρυσόστομο

  τρεῖς ἐπίσκοποι καί Ἁγιορείτης ἡγούμενος

  Προλεγόμενα

  Ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό κυκλοφορεῖ στούς ἐκκλησιαστικούς καί θεολογικούς κύκλους μία ἐπικίνδυνη θέση γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἄγνωστη στήν Ἁγία Γραφή καί στήν Πατερική Παράδοση. Δυσκολεύονται οἱ Οἰκουμενιστές καί Συγκρητιστές νά περάσουν στό πλήρωμα τίς Ἐκκλησίας τίς ἀντιευαγγελικές καί ἀντιπατερικές διδασκαλίες τους, μολονότι σέ ἐπίπεδο κορυφῆς ἔχουν ἀρκετές ἐπιτυχίες. Αὐτό φάνηκε στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (2016), στό ψευδοαυτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας (2018) καί τώρα, μέ πρόσχημα τόν Κορωνοϊό, στό κλείσιμο τῶν ναῶν καί στήν κατασυκοφάντηση τοῦ ἁγιωτάτου καί ὑψίστου μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

  Άγιος Ανδρέας: Οι… «πολίτες δεύτερης κατηγορίας» πληρώνουν και πάλι το βαρύτερο τίμημα!

   

  Πλέον μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.

  Αυτά που προηγήθηκαν του εορτασμού του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα, αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά την φασίζουσα συμπεριφορά εναντίον της Εκκλησίας, που ακολουθείται μεθοδικά από την κυβερνητική παρέα της «Αριστείας» και τον… αδιάβαστο Υπουργό Προ. Πο., που με τη συμπεριφορά του συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού.

  «Ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον»

  «Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ» (Α΄ Ιω. δ΄18)

  Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔκλεισε τὴν πόρτα τοῦ γιὰ νὰ μἠν τὀν βρίσκει ὁ θάνατος. Δὲν θεωρεῖ ὄτι τοῦ χρωστάει τίποτε, ἐλπίζει μάλιστα πὼς ἴσως νὰ μὴ συναντηθοῦν ποτέ. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲ γνωρίζει παρελθὸν οὔτε μέλλον, κι ἔπαψε πιὰ νὰ μιλᾶ γιὰ αἰωνιότητα. Ἔτσι, φαντάζεται τοῦ θανάτου τὸ πρόσωπο φοβερό, κατάμαυρο. Κι ἄς ἔχει πείσει τὸν ἐαυτό του πὼς δὲν είν’ ὁ θάνατος παρὰ σκιά, παρὰ μεγάλος ὕπνος, κι οὔτε ὑπάρχουνε φωτιἐς και βάσανα κι ὀδύνες στὴν ἄλλη ζωή.

  Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

  Οι 7 λόγοι του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό

  Πάνω από το Σταυρό ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε την πιο μεγαλειώδη διδασκαλία. Τα λόγια του Χριστού πάνω στο Σταυρό ήταν λόγια γεμάτα αγάπη.


  Η φωτογραφία του Ιστολογίου

  Αγία Μαρίνα - Χανιά