Άννας Μπουρδάκου

    Η εταιρεία «Σκοπιά» εκδίδει κάθε νέο έτος ένα βιβλιάριο σαν ημερολόγιο, στο οποίο αναλύει κάθε ημέρα ένα εδάφιο από την αγία Γραφή, όπως εκείνη θέλει.