Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Νεκτάριος Δαπέργολας: Τὶ γυρεύει ὁ Ἐλπιδοφθόρος στὴν Θράκη;

Ὅσοι κάτοικοι τῆς Θράκης ἀντιλαμβάνονται στοιχειωδῶς σέ ποιά κρίσιμη φάση τῆς Ἱστορίας βρισκόμαστε (δυστυχῶς ἐννοεῖται πώς δέν τρέφω τήν παραμικρή αὐταπάτη γιά τόν ἀριθμό τους), προφανῶς αἰσθάνονται βαθύτατη θλίψη καί συνάμα ἀγανάκτηση γιά τήν ἔλευση στά μέρη μας τοῦ τραγικοῦ προσώπου πού ὑποδύεται (κρίμασιν οἶς οἶδεν Κύριος) τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. 

Δυτικοί ”Σταυροφόροι” εναντίον της Ορθόδοξης Ρωσίας

ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ… Στόχος τους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 
1. Τό παράδειγμα τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας. Κοσσυφοπέδιο καί Οὐκρανία

Ὅσοι, χωρίς ἱστορική γνώση, παρακολουθοῦν αὐτές τίς ἡμέρες τήν σύγκρουση μεταξύ τῶν δυτικῶν συμμάχων τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Ρωσίας στά σύνορα τῆς Οὐκρανίας, ὅπου ἐπιδιώκουν οἱ νέοι Σταυροφόροι νά ἀποσπάσουν τήν Οὐκρανία ἀπό τήν ἱστορική καί γεωπολιτική της σύνδεση μέ τήν Ρωσία καί νά τήν ἐντάξουν στήν δυτική συμμαχία, στήν λατινοφραγκική, παπική καί προτεσταντική Δύση, δέν μποροῦν νά κατανοήσουν τήν δικαιολογημένη ἰσχυρή ἀντίδραση τῆς Ρωσίας καί πιθανόν νά δικαιώνουν ὄχι τήν ἀμυνόμενη Ρωσία ἀλλά τούς ἐπιτιθέμενους νέους Σταυροφόρους τῆς Δύσης.

Δὲν ἐδημιουργήθησαν ὅλα ἐτοῦτα γιὰ τὴν «ἐπικοινωνία» σου, οὔτε γιὰ τὴν ψυχαγωγία σου… ἀλλὰ γιὰ νὰ Συλλέγουν Δεδομένα χρήσιμα γιὰ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες

Ἡ τεραστίας ἐκτάσεως κι ἐντάσεως λογοκρισία (στὰ κεντρικῶς ἐλεγχόμενα καὶ ὀνομαζόμενα «κοινωνικὰ δίκτυα», ὅπως καὶ στοὺς γνωστοὺς δυτικοὺς κυρίως παρόχους ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καὶ «εἰδήσεων»…) εἶναι προσβολὴ πρὸς τὴν ἀνθρώπινο νοημοσύνη!
 
Ἕνα ἀπὸ τὰ Ὑπέρτατα Ἄϋλα καὶ μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτὰ (γνωρίζω πολὺ καλὰ τί γράφω) Ἀγαθὰ τοῦ Ἀνθρώπου ἔως τώρα, οὐσιαστικὰ συνώνυμό της ἰδίας της ὁποίας, ἐπίσης μέχρι σήμερα Ἐπιτρεπτῆς Ἐλευθερίας, πάει σιγὰ σιγὰ ἀλλὰ ἀπολύτως Σταθερὰ καὶ Προσχεδιασμένα πρὸς τὴν πλήρη κατάργησή του… ἐνῶ τὸ ἴδιο Σταθερὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς σχεδιασμούς…

Ο Παπαγιώργης και ο άπειρος Θεός

 

Ό παπα-Γιώργης, ιερεύς σε κάποιο χωριό της πατρίδος μου, έλεγε κάποτε ότι τον κατέτρωγε ή απορία πώς είναι άπειρος ο Θεός και πώς είναι άπειρος στα ιδιώματα Του, όπως: άπειρος στην σοφία Του, στην παντοδυναμία Του, στην πανταχού παρουσία Του, στην παγγνωσία Του, στην αγαθότητα Του, στην αγάπη Του... άπειρος!!! άπειρος!!! αυτή ή στοχαστική και επίμονη απορία τον κατέτρωγε μέρα-νύχτα. 
Σε μια γιορτή του αγίου Δημητρίου, τον κάλεσε ο ιερεύς του διπλανού χωρίου να συλλειτουργήσει μαζί του, για να λαμπρυνθεί "έτι περισσότερο" το πανηγύρι του Ναού. Πράγματι πήγε και προΐστατο της Θείας Λειτουργίας ως φιλοξενούμενος, αλλά και ως έχων τα πρεσβεία της χειροτονίας.

Ὅ,τι κάνεις, νά τό κάνεις σάν νά τό κάνεις μπροστά στόν Θεό.

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,
Κατηχήσεις
ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

Είτε λοιπόν κάποιος καλλιγραφεί, είτε κάνει κάτι άλλο, να το κάνει σαν να το κάνει μπροστά στον Θεό και όχι στους ανθρώπους, και τότε το έργο του θα είναι καθαρό και θα μετρηθεί ανάλογα με τη δύναμη που έχει μέσα του από τον καρδιογνώστη Θεό.

Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου: “Μη κλίνετε γόνυ εις τον αντίχριστον Πάπα”

Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία· ου ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας…
 
…Πιστεύω και ελπίζω ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Αρχηγός της σωτηρίας ημών, ο κραταιός και δυνατός εν πολέμοις, πάντας τους πολεμούντας την Νύμφην Αυτού Εκκλησίαν, την καθαράν και άσπιλον, την οποίαν περιποιήσατο με το Τίμιον Αίμα Του, θα τους σύντριψη ως σκεύη κεραμέως και θα διαφύλαξη και διάσωση Αυ­τήν καθαράν. Υμείς δε οι εναπολειφθέντες στήτε καλώς, στήτε μετά φόβου, στήτε ανδρείως και μη κλίνετε γόνυ εις τον αντίχριστον Πάπα και εις τους οπαδούς αυτού φιλοπαπιστάς οικουμενιστάς, και λοιπούς δειλούς και προδότας. Στήτε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, δια να λά­βετε τον άφθαρτον στέφανον εις τους ουρανούς….

O αδελφός του Αγίου Παϊσίου (Ραφαήλ Εζνεπίδης) μιλά για τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου στα Φάρασα

(Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του μακαριστού Ραφαήλ στην Κόνιτσα, όταν ήταν σε ηλικία 94 χρονών)

ΜΕΧΡΙ  τὰ ἑπτὰ τοῦ χρόνια, ο  αδελφός του Αγίου Παϊσίου Ραφαήλ, πρόλαβε καὶ ἔζησε ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἅγιο Ἀρσένιο (Χατζεφεντή)  παρατηρώντας, μὲ τὴν παιδικὴ ὡς σφουγγάρι ψυχῆ του τὴν ὁσία του ἀγγελικὴ βιοτὴ καθὼς καὶ τὰ θαύματά  του στὴν πατρίδα στὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας.

«Ο διάβολος δεν μπορεί να δοκιμάσει μια ψυχή όσο θα ήθελε, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός»

«Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν». (Α Κορ. 10,13)

Ἐκκλησία Κρήτης: Νέος Ἀρχιεπίσκοπος. Μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ κάτι; ( Γ΄)

 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Ἐνθρονιστήριος λόγος (ΕΛ)[1]

 «Οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παῦλου διὰ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῆς του ἀποτελοῦν ὑποθῆκες καὶ γιὰ τὴν δική μου ἀναξιότητα.» Ὁ Κρήτης Εὐγένιος (ΕΛ).

Λέγοντας ὁ νέος ἀρχιεπίσκοπος ὅτι οἱ ὑποθῆκες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποτελοῦν καὶ ὑποθῆκες γι᾿ αὐτὸν τὸν ἴδιο μᾶς χαροποιεῖ ἀφ᾿ ἑνὸς, ἀλλὰ μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα -καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ταυτοχρόνως- νὰ συγκρίνουμε τὰ ὅσα λέγει καὶ πράττει μὲ ὅσα διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ποιό είναι το μεγάλο πρόβλημα του καπιταλισμού!!!

Πριν από καμιά δεκαπενταριά
χρόνια, μια παρέα Θεσσαλονικιών και Αθηναίων δημοσιογράφων βρέθηκε για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος και διανυκτέρευσε σε ένα κελί, που κρατούσε ένας μοναχός. Στην ολονύχτια κουβεντούλα, επί παντός του επιστητού, ο γερο-μοναχός (παλιός αντάρτης του ΕΛΑΣ, που διέφυγε στο εξωτερικό για χρόνια και επέστρεψε να τελειώσει τη ζωή του στο μέρος που είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στον εμφύλιο) έθεσε στην παρέα το ερώτημα: Ποιο θα είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα βρει μπροστά του ο παγκόσμιος καπιταλισμός τα επόμενα χρόνια;

Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

 

FRANK SCHAEFFER

Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

      Ύστερα από το μεγάλο σχίσμα τού 1054 και την Μεταρρύθμιση, το τρίτο γεγονός που ευθύνεται για τη δημιουργία της δικής μας σύγχρονης μεταχριστιανικής εποχής, υπήρξε ο Διαφωτισμός. Ο νέος αναγεννητικός προτεσταντικός τρόπος σκέψης, η αμφισβήτηση της αυθεντίας της ιστορικής Εκκλησίας και οι ορθολογιστικές υπερβολές τού Καλβινισμού βρήκαν τη λογική, την κοσμική τους κατάληξη, στους φιλοσόφους τού Διαφωτισμού τον δέκατο όγδοο αιώνα.

Γέροντος Δωροθέου: «Πάτερ, ἥμαρτον…»

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΛΟΥΚΑ

 (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)   

(Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα) 

Τρία πρόσωπα σκιαγραφοῦνται στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ: ὁ Ἄσωτος υἱός, ὁ πρεσβύτερος υἱός ὁ ὁποῖος δέν γνωρίζει ὅτι εἶναι ἄσωτος καί ὁ Πατέρας. Ὅλα ὅμως τά διαπερνᾶ ἡ μορφή τοῦ Πατέρα. 

Πές μου τή δοκιμασία και τον πειρασμό πού βιώνεις...


Πηγή:
"Φῶς ταῖς τρίβοις μου"

Βλέπετε ο Παχώμιος γέννησε τον Νεκτάριο και τον Άνθιμο. Ο Άνθιμος εγέννησε τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος εγέννησε τον Ευμένιο.

 

Βλέπετε ο Παχώμιος γέννησε τον Νεκτάριο και τον Άνθιμο. Ο Άνθιμος εγέννησε τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος εγέννησε τον Ευμένιο. Και χάριτι Θεού όλοι μαζί αυτοί αγίασαν, εσώθηκαν και τώρα το σημαντικό είναι οτι ζουν μαζί όλοι αυτοί. Και οι λεπροί της Κρήτης και οι λεπροί της Χίου και οι λεπροί από το Αιγάλεω ζουν μαζί και συνεορτάζουν και συλλειτουργούν και κοινωνούν και επικοινωνούν στην Άνω Θεία μυσταγωγία και λειτουργία που γίνεται στον Ουρανό από τον ίδιο τον Χριστό και Θεό.

Ἕνωσις μὲ μονοφυσίτας εἰς Βέλγιον;

Πῶς ἡ Ἱ. Μ. Βελγίου «ἐκ­προσωπεῖ ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τοῦ Βελγίου συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Συροϊακωβιτῶν»; Θεωρεῖ ὅτι ἔχομεν τὴν ἰδίαν πίστιν ἢ ἁπλῶς ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἀποτελεῖ νομικὸν πρόσωπον καὶ ὄχι Ἐκκλησίαν, ὥστε νὰ ἐκπροσωπῆ οἱονδήποτε; Παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βελγίου:

Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου.

ν γίῳ Ὄρει τῇ 13.//26.02.2022

Ψυχοσάββατον πρό Κυριακή τῷ Ἀπόκρεῳ

Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ.Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου

   Αἱ ἀλλεπάλληλαι ἐμφανίσεις τοῦ φερομένου ὡς ἡγουμένου τῆς κτὸς τῶν τειχῶν .Μονῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαίου εἰς τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ διαδικτυακὰς  δηλώσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ς ἐπὶ παραδείγματος χάριν ἰατρικὰς ἀπόψεις (ἐμβόλια) καὶ γεωπολιτικὰς τοποθετήσεις (οὐκρανικό), ἐκφράζουν προσωπικὰς αὐτοῦ ἀπόψεις καὶ ἑτέρου ἑνός (!), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ ἀριθμητικὸν δυναμικόν της ἀνωτέρω…αδελφότητος.

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΣ

 28 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Γ΄ ωάν. 1-15

   1 Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους, 6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον, μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 9 Ἔγραψα τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ᾿ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

 Κομψάτος Ποταμός

 

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

«Βάστα Ρόμελ» στον καιρό του κορονοϊού

Επιτροπή των επιστημόνων για την πανδημία:”Βάστα Ρόμελ”.

(Επιτροπή των επιστημόνων για την πανδημία)Η ιστορία λέει ότι επί Γερμανικής κατοχής, οι μαυραγορίτες της εποχής έλεγαν το γνωστό «βάστα Ρόμελ». Δηλαδή εύχονταν να κρατήσει στη μάχη της Αφρικανικής ερήμου ο Γερμανός στρατηγός Ρόμελ, προκειμένου να διατηρηθεί η Γερμανική κατοχή στην Ελλάδα που εξασφάλιζε τον πλουτισμό των μαυραγοριτών. Πως όμως μπορεί να συνδέσει κάποιος το ιστορικό αυτό γεγονός με τις ημέρες του κορονοϊού;

Με πίστη και επιμονή να προσευχόμαστε στον Θεό

 

 Δύο προϋποθέσεις υπάρχουν για να γίνει δεκτή η προσευχή μας από τον Θεό. Πρώτ’ απ’ όλα χρειάζεται βαθιά και μεγάλη πίστη στον Κύριο, με όλη μας την καρδιά να πιστεύουμε σ’ Αυτόν που ικετεύουμε. Και το δεύτερο, να μην υπάρχει ούτε ίχνος αμφιβολίας, κανένας δισταγμός στην καρδιά αλλά μόνο η πίστη, η πίστη στο άπειρο έλεος του Θεού. Μόνο η προσευχή που βγαίνει από καρδιά που είναι γεμάτη ελπίδα και πίστη ακούγεται από τον Θεό.

Ἡ ὁμολογία τῆς Ἁγίας Εὐθαλίας

 ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ· (Λουκ. ιβ, 8) (: Διὰ δὲ τοὺς διωγμοὺς καὶ τοὺς κινδύνους, στοὺς ὁποίους ἐνδέχεται νὰ ἐκτε­θῆ­τε διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ πίστη σας, σᾶς λέγω· καθένα, ὁ ὁποῖος θὰ μὲ ὁμολογήση ὡς Σωτῆρα του καὶ Θεὸν του ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ κατατρέχουν τὴν πίστη μου, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Μεσσίας θὰ τὸν ὁμολογήση καὶ θὰ τὸν συστήση ὡς λάτρη του καὶ ὡς πιστό του ἀκόλουθο ἐμπρὸς στοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως.

Όταν σβήνεις όλα τα φώτα γύρω σου εκούσια, μην παραπονιέσαι που ζεις μέσα στο σκοτάδι…

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Τρώμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Πίνουμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Αδικούμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Ξοδεύουμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Γλεντάμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Σκοτώνουμε λες και δεν υπάρχει Θεός.
Ζούμε, λες και δεν υπάρχει Θεός.
Και μετά αναρωτιόμαστε ‘’που είναι ο Θεός’’;
Όταν σβήνεις όλα τα φώτα γύρω σου εκούσια, μην παραπονιέσαι που ζεις μέσα στο σκοτάδι…
 

Ἁγία Ἀλυπία, ἡ δια Χριστόν σαλή τοῦ Κιέβου: Προεῖδε τήν πυρηνική καταστροφή τοῦ Τσερνομπίλ καί τό οὐκρανικό σχίσμα

Ἁγία Ἀλυπία τοῦ Κιέβου (Avdeyeva,1910- 1988) ἡ δια Χριστόν σαλή
Ἐκοιμήθη στίς 30 Ὀκτωβρίου 1988
«ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν, ...καί πεινῶμεν καί διψῶμεν καί γυμνητεύομεν καί κολαφιζόμεθα καί ἀστατοῦμεν...· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. »( Α Κορ. δ': 10-13 )

«Ὅτι ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς, καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς.» (Σοφίας Σολομῶντος Κεφ. 3, 5-6)

Λόγος εἰς τὴν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω περὶ τῆς φοβέρας Κρίσεως

   Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας

   Εἶναι πολὺ κοντὰ ὁ καιρὸς τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τὰ δυὸ αὐτὰ πράγματα: ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐξομολόγηση εἶναι τὰ σημαντικότερα στὴν ζωή μας. Ἡ μετάνοια καὶ ἡ νηστεία δὲν εἶναι εὔκολα πράγματα. Γιὰ νὰ προετοιμαστοῦμε σωστὰ γιὰ τὴν νηστεία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία αὐτὴ τὴν τελευταία ἑβδομάδα, πρὶν τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπαγορεύει νὰ τρῶμε κρέας. Κάποτε εἶχε ξεχαστεῖ τὸ πραγματικὸ νόημα αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας. Οἱ ἄνθρωποι θεωροῦσαν ὅτι οἱ ἥμερες αὐτὲς εἶναι γιὰ διασκέδαση καὶ καρναβάλια. Ξεχνοῦσαν οἱ ἀπερίσκεπτοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ὅτι τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς ἔχουμε πλέον τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ευχές του Αγίου Γέροντα Εφραίμ του Κατουνακιώτη

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς ἀπόκρεω

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ὁ Σύρος, ὁ κατ’ ἐξοχὴν κήρυκας τῆς μετάνοιας, σὲ ἕνα περίφημο λόγο του γιὰ τὴν Μέλλουσα Κρίση, σημείωσε τὰ ἑξῆς φοβερὰ γιὰ ὅσους βρεθοῦν κατὰ τὴν μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα στ’ ἀριστερὰ τοῦ Μεγάλου Κριτῆ:

«Τὴν φοβερὰν τῆς κρίσεως καὶ ἀρρήτου σου δόξης ἡμέραν ἐνθυμούμενος φρίττω»

Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Δεσπότη μας Χριστοῦ καὶ τῆς Μεγάλης Κρίσεως τοῦ κόσμου. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦρθε στὴ γῆ, γενόμενος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀπολυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου, τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο.

Οι οδοί της μετανοίας (22)

 Του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Πρέπει και με τα έργα και με τα λόγια να απέχουμε απ τα κακά έργα και, αφού απομακρυνθούμε να βάλουμε φάρμακα επάνω στα τραύματα, αυτά που είναι αντίθετα των αμαρτημάτων. Παραδείγματος χάριν. Ήσουν άρπαγας και πλεονέκτης; N’ απέχεις από την αρπαγή και βάλε επάνω στο τραύμα την ελεημοσύνη. Πόρνευσες; Aπομακρύνσου απ’ την πορνεία και βάλε επάνω στην πληγή το φάρμακο της αγνότητας. Kακολόγησες κι έβλαψες τον αδελφό σου; Πάψε να κατηγορείς και χρησιμοποίησε τη φιλοφροσύνη».

                                                                          [Απ’ την  ΛΔ΄ Ομιλία του «ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΝ»]

[Από το έργο «ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» του Κ.Γ.Παπαδημητρακόπουλου] 

Η ΡΩΣΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ὁμιλία εἰς τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

   Τήν περασμένη Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία ἐμνημόνευε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς ποὺ παρουσιάζεται μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σεσωσμένου ἀσώτου. Τὴν σημερινὴ Κυριακὴ διδάσκει περὶ τῆς μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιώντας μία καλή τάξι καὶ ἀκολουθώντας τὶς προφητικὲς φωνές· διότι, λέγει, «θὰ σοῦ ψάλω, Κύριε, ἔλεος καὶ κρίσι», καὶ «μιὰ φορᾶ ἐλάλησε ὁ Θεὸς καὶ ἄκουσα τὰ δυὸ αὐτά, ὅτι τὸ κράτος εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδικό σου, Κύριε, τὸ ἔλεος, διότι ἐσὺ θ’ ἀποδώσης στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του».

ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΡΟΜΕΡΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Πούτιν: «Ἡ Ρωσία διαθέτει ἔγγραφα γιά ξενική ἐμπλοκή
στήν ἐκκλησιαστική πτυχή τῆς οὐκρανικῆς κρίσης»

 Ὁ ἀκραῖος καί ἀντικανονικός λόγος
πού προέβαλεν ὁ Σεβ. Περιστερίου
ἀποτελεῖ κατ’ οὐσίαν ἀποκάλυψιν
τῶν παπιζόντων προθέσεων τοῦ Φαναρίου!

ΠΑΓΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΡΟΜΕΡΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Ἐναπόκειται εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας
νά ἀντιδράσουν ἀπόλυτα, διαφορετικά,
ὅπως “προφητεύει” καί ὁ νεότευκτος Μητρ. Περιστερίου,
τούς ἀναμένει «Ἀναστολή τοῦ αὐτοκεφάλου τους
καί ἡ ἀδρανοποίηση τῶν Ἱ. Συνόδων τους».

Πως οι Αιρετικοί αρνούνται την Χριστιανική Παράδοση αλλά Δέχονται την Εβραϊκή

 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

 ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

Πως οι Αιρετικοί αρνούνται

την Χριστιανική Παράδοση

αλλά Δέχονται την Εβραϊκή

Ορθόδοξος: Απ’ ό,τι καταλαβαίνω την συμφωνίαν αυτήν την εννοείτε υπό την έννοιαν: ό,τι λέγει η Ι.Π. να το λέγει και η Α.Γ., δηλαδή, να το περιλαμβάνει, να το περιέχει και η Α.Γ. Έτσι εννοείτε την συμφωνίαν Α.Γ. και Ι.Π. Αλλ’ εάν ό,τι λέγει η Ι.Π. περιλαμβάνεται στην Α.Γ., τότε περιττεύει η Ι.Π.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΕΟΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΙ

«Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

Στήν τελική Κρίσι ὁ Χριστός θά δικάσει ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, δηλαδή τόν διάβολο καί ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς διά μέσου τῶν αἰώνων. Τότε, ὅταν θά ἔλθη ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου μέ τήν θεία του δόξα, θά τοποθετήσει τούς ἁμαρτωλούς ἀπό τά ἀριστερά του καί τούς δικαίους ἀπό τά δεξιά του καί θά πληρώσει τόν καθένα κατά τά ἔργα του.

Οἱ θέσεις τοῦ π.προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη γιά τό ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
Ὁ ἐκλιπών Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  Χρῆστος Σαρτζετάκης, οἱ θέσεις του γιά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα καί ἡ σχέση του μέ τόν μητροπολίτη Σεβαστιανό.
Στίς 3 Φεβρουαρίου ἔφυγε ἀπό τή ζωή ὁ πρώην Πρόεδρος  τῆς  Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστος Σαρτζετάκης.  Στόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε. γράφτηκαν πολλά γιά τόν χαρακτῆρα καί τήν διαδρομή τοῦ διακεκριμένου δικαστικοῦ ἀνδρός, ἀπό τίς  αἴθουσες τῶν δικαστηρίων στό ὕπατο πολιτειακό ἀξίωμα, διαδρομή πού χαρακτηρίστηκε ἀπό ἦθος, ἐντιμότητα καί ὑπευθυνότητα.  Πολύ συχνά οἱ θέσεις καί ἡ στάση του σέ διάφορα θέματα προκάλεσαν ἐντύπωση, καθώς δέν δίσταζε νά  τίς ὑποστηρίξει, ἀκόμη καί ἄν ἐρχόταν σέ ἀντίθεση μέ τήν κρατοῦσα ἄποψη, κάτι πού φάνηκε περίτρανα καί ἀπό τήν προϋπηρεσία του στά ἕδρανα τῆς Δικαιοσύνης.

Γέροντος Δωροθέου: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

 «οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε τιμῆς»
Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἱερό. Δέν εἶναι κακό ἤ φυλακή τῆς ψυχῆς. Ὅτι δημιούργησε ὁ Θεός, ἄρα καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἅγιο. Στόν καθένα ἄνθρωπο ἔγκειται ἡ διαφύλαξη τοῦ σώματός του ὡς ναοῦ. Τελικά, τό σῶμα μας εἶναι ἐκκλησία στήν ὁποία ἐπιθυμεῖ νά ἐγκατοικήσει τό Ἅγιο Πνεῦμα.  

«Είναι τόση η θλίψη στον κόσμο αυτόν, που αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, δεν υπήρχε ο λόγος, ούτε ένα δευτερόλεπτο να ζήσει ο άνθρωπος εδώ»

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος (1916 – 1982)
 
Κάποιος γέροντας πέθαινε και μαζεύτηκαν πολλοί στο κρεβάτι του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας, ο οποίος μία ολόκληρη ζωή, δεν δούλευε και του έκλεβε τις οικονομίες από τα εργόχειρα και έτσι τρέφονταν.

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: Ο αγιασμένος Νεοφανής Γέροντας

  Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Ο Οικουμενισμός κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

       Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο ταραγμένους αιώνες της ιστορίας. Παρά ταύτα είναι ο αιώνας ανάδειξης πλειάδας επιφανών αγίων, ως επιβεβαίωση της μεγάλης αλήθειας, πως όπου: «επλεόνασεν ή αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν ή χάρις» (Ρωμ.5,20). Μια τρανή απόδειξη ότι η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζει και στις δύσκολες και παρακμιακές ημέρες μας, να σώζει και να αγιάζει, να αναδεικνύει αγίους. Ανάμεσά τους ο νεωστί καταταγείς στους αγιολογικούς δέλτους, άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μια σπουδαία ασκητική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, άξιος συνεχιστής του γνησίου μοναχικού ιδεώδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Από την Αριάδνη!
 

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

 27 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Α΄ Κορ. η΄ 8 – θ΄ 2

   8 Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Δελτίο Τύπου ενάντια στην καμπάνια υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ στο Δημόσιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

25 Φεβρουαρίου 2022

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών πληροφορούμενα την εξαγγελία επιμόρφωσης του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας σε θέματα που αφορούν  την ΛΟΑΤΚΙ+ ατζέντα, όπως ανακοίνωσε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας.  Εντύπωση, επίσης, προκαλεί η δήλωση πως δεν θα υπάρξει μόνο επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, αλλά έχουν ήδη αποφασισθεί και συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Απαράδεκτη ενέργεια της αστυνομίας και του Υπουργείου Υγείας να συλλάβουν τον απεργό Λάμπρο Τσάπαλη έξω από την πόρτα του Υπουργείου Υγείας.

ΑΘΗΝΑ 25/2/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5731

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απαράδεκτη ενέργεια της αστυνομίας και του Υπουργείου Υγείας να συλλάβουν τον απεργό Λάμπρο Τσάπαλη έξω από την πόρτα του Υπουργείου Υγείας.

Εδώ και δύο εβδομάδες οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ξημεροβραδιάζονται έξω από το Υπουργείο Υγείας διεκδικώντας την άμεση επιστροφή στην δουλειά τους. Βρίσκονται 7 μήνες σε αναστολή χωρίς ευρώ μισθό, χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος όπως κατ επανάληψη εξηγήσαμε και παραδέχονται πια όλοι οι ειδικοί επιστήμονες.

St. Joseph the Hesychast: "Even though you have fallen again, get up again."

I received your letter, my child, and I saw your anxiety. But don’t be sad, my child. Don’t worry so much. Even though you have fallen again, get up again. You have been called to a heavenly road. It is not surprising for someone running to stumble. It just takes patience and repentance at every moment.

Therefore, always do a metanoia when you are wrong and don’t lose time, because the longer you wait to seek forgiveness, the more you allow the evil one to spread his roots within you. Don’t let him make roots to your detriment.

Therefore, don’t despair when you fall, but get up eagerly and do a metanoia saying, “Forgive me, my dear Christ. I am human and weak.” The Lord has not abandoned you. But since you still have a great deal of worldly pride, a great deal of vainglory, our Christ lets you make mistakes and fall, so that you perceive and come to know your weakness every day, so that you become patient with others who make mistakes, and so that you do not judge the brethren when they make mistakes, but rather put up with them.

«Πρόοδος»! Ένας ακόμη ειδωλολατρικός μύθος

 

«Οὐκ ἔσονται σοι θεοί ἕτεροι

πλήν ἐμοῦ· οὐ ποιήσεις σεαυτῷ

εἴδωλον» (Εξοδ. 20,3).

Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε την ερμηνεία της προόδου, όπως την θεωρεί και ενστερνίζεται βαθειά ο σύγχρονος άνθρωπος, μέσω της έκφρασης ενός τραγουδιού του 1979 που τιτλοφορείται «Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη Γη μας».

Η αληθινή μας πατρίδα

 

Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου

 Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

Η αληθινή μας πατρίδα

Πάροικοι και παρεπίδημοι

Ο άνθρωπος ζη μετά την πτώσιν μακράν της πατρικής οικίας, εις την ξενιτειάν. Η Αγία Γραφή τον χαρακτηρίζει «πάροικον» και «παρεπίδημον» (Γεν. 23,4. Λευϊτ. 25,23. Α’ Παραλειπομένων 29,15. Ψαλμοί 38,13. Α’ Πέτρ. 1,1). Τούτο, διότι η αληθινή του πατρίς είναι η αγάπη του Τριαδικού Θεού. Από αυτήν εξέπεσε μέσω του Αδάμ και εις αυτήν επιστρέφει μέσω του Χριστού, δια να ζήση και πάλιν την πληρότητα της εις την Βασιλείαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 «Πνευματική φαρέτρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ»

Ὑπό Ρουμάνου Γέροντος π. Πετρωνίου Ἀγιορείτου

Ἕνα ἀπό τά πολύτιμα πετράδια τοῦ θησαυροῦ τῶν προσευχῶν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προσευχή τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου: «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου...». Μικρή στό μέγεθος καί ἁπλῆ, ἀλλά γεμάτη πνευματική δύναμι καί θεολογικό βάθος, ἡ προσευχή αὐτή φέρει τήν σφραγίδα τοῦ μεγάλου ὑμνογράφου καί ποιητοῦ, τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ καί ἁγίου, τῆς «Κιθάρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὅπως ὠνομάσθηκε ὁ ἅγιος Ἐφραίμ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἔχει ἐπιφυλάξει μία ξεχωριστή θέσι στήν λειτουργική της ζωή καί εἰδικά στήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο μετανοίας καί ψυχικῆς ἀναγεννήσεως.

Το κριτήριο της Μεγάλης Κρίσεως. (θεολογικό σχόλιο στην Κυριακή των Απόκρεω)

      Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στο πιο φοβερό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στη μέλλουσα Κρίση, ως απαραίτητος προβληματισμός των πιστών αυτή την αγωνιστική περίοδο. Με την ανάμνηση της Μεγάλης Κρίσεως, με την ανάγνωση της σχετικής ευαγγελικής περικοπής, και με τη σχετική υμνολογία της ημέρας, μπορούμε να συναισθανθούμε τη μεγάλη ευθύνη μας απέναντι στον ευαγγελικό νόμο, του οποίου η τήρηση είναι προϋπόθεση για την προσωπική μας κρίση. Να συνειδητοποιήσουμε πως η επί γης ζωή μας δε θα μείνει άκριτη, αλλά θα δώσουμε λόγο για ό, τι κάναμε και για ό, τι δεν κάναμε με τη βιωτή μας, αφού θα αποδώσουμε «περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως» (Ματθ.12,36) μας διαβεβαίωσε ο Κύριος. Τότε «εκπορεύονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως» (Ιωάν.5,29).