Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021

Η θεία Ευχαριστία και η ενότητα της Εκκλησίας

 

Ξεφεύγει από την ανθρώπινη λογική και οποιαδήποτε γνώση το καθιερωθέν υπό του Θεανθρώπου-φιλανθρώπου Κυρίου και Θεού μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Όντως δεν μπορούσε να συλλάβει κοινός θνητός, ότι εν τη πανσοφία Του θα άφηνε ως υπέρλογο πλέον γεγονός σε τούτο τον κόσμο στην Εκκλησία Του, το Σώμα Του και το Αίμα Του, όπως μυστηριωδώς υπάρχει και πρακτικά προσφέρεται. Όντως το ιερό τούτο Μυστήριο συγκροτεί και διασφαλίζει ενότητα πιστών ως κορυφαίο συνεχιζόμενο λατρευτικό γεγονός.

Ἂν ἄλλαζαν τὴν πίστη μας…

Εἶναι γνωστός, καλοί μου φίλοι, ὁ λόγος τοῦ Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς μαθητὲς Γυμνασίου στὴν Πνύκα τὸ 1838. Ἀποτελεῖ, μάλιστα, καὶ τὴν πνευματική του παρακαταθήκη πρὸς τὴ νέα γενιά. Εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος». Ἐπιπλέον καὶ τὸ σύνθημα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ’21 τοῦτο ἦταν: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία, καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Ἆραγε γιατί πρῶτα μιλοῦσαν γιὰ τὴν Πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ὕστερα γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας; Τόσο θρησκόληπτοι ἦταν; Νὰ ἕνα ὑπέροχο ἐρώτημα ποὺ ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε…

ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ…

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εὑρισκόμεθα ἐπὶ «ξυροῦ ἀκμῆς» (δηλαδή, στὴν “κόψη τοῦ ξυραφιοῦ…”) καὶ ἀσφαλῶς, ἡ διαμορφούμενη συνεχῶς πιὸ σκοτεινὴ κατάστασι, μᾶς βεβαιώνει περὶ τοῦ ὅτι διερχόμεθα ἀποκαλυπτικὰς ἡμέρας.

Τὸ νὰ ὁμιλήσωμε διὰ τὴν ἀποστασία καὶ συστηματικὴ ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὸν Θεὸν πού, δυστυχῶς, προωθεῖται μεθοδικὰ ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ συστήματα καὶ τὰς ἐξουσίας, κυρίως κατὰ τὰς μεταπολεμικὰς δεκαετίας καὶ μάλιστα, μὲ τὴν κυριαρχία καὶ ἐπέκτασι τῆς «παντοδύναμης» καὶ ἀνεξελέγκτου τεχνολογίας καὶ τοῦ ἀσυγκρατήτου ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ «ξεπεσμοῦ», εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο, πολλὰς φορὰς καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἔχει τονισθῆ, χωρὶς ὅμως ποτὲ νὰ ληφθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ…

Τὸ ΟΧΙ τῶν Νεομαρτύρων

Μὲ πολλοὺς τρόπους, καλοί μου φίλοι, καὶ μὲ πολλὰ θαύματα, ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸ Γένος μας κατὰ τὴ δουλεία τῆς βάρβαρης τουρκοκρατίας. Ἕνα ἀπ’ αὐτά, εἶναι καὶ τὸ ΟΧΙ τῶν Νεομαρτύρων. Ὅπως οἱ ἥρωες (καὶ ἐθνομάρτυρες) τὰ ἔδωσαν ὅλα «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», τὸ ἴδιο ἔκαναν κι αὐτοὶ μὲ τὸ ΟΧΙ τους στὸν κατακτητή.

Ο ειρηνικός ερημίτης π. Ελισσαίος της Όπτινα

 

Μέσα σ’ ένα δάσος, δύο ώρες μακριά από την Όπτινα, ασκήτευε ο π. Ελισσαίος, ένας άνθρωπος γεμάτος απλότητα και ταπείνωση.

Από την πολλή του ταπείνωση δεν θέλησε να γίνει μοναχός και έτσι έμεινε επί πενήντα δύο ολόκληρα χρόνια δόκιμος! Οι μοναχοί του μοναστικού κέντρου της Όπτινα τον τιμούσαν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν «πάτερ», ενώ δεν είχε καρεί μοναχός.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΕΣ

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ δεκαετία τοῦ 1960 ἦταν πραγματικά μία ἰδιαίτερα σημαντική περίοδος στά πλαίσια τοῦ διεθνοῦς ἀποκρυφισμοῦ καθώς εἶ­χε πλέον, κατά τούς ὑπολογισμούς των, ὡριμάσει ὁ καιρός νά βγοῦν οἱ ὀπαδοί ἀπό τίς κρύπτες καί τίς στοές τους καί νά δημοσιοποιήσουν «ὅσα ἐπί αἰῶνες κρατοῦσαν ζηλότυπα κρυμμένα» γιά τούς λίγους, τούς «ἐκλεκτούς».

«Αληθώς ο Ναός είναι ουρανός επί της γης»

Του Νίκου Ε. Σακαλάκη - μαθηματικού
Για το πολυδιάστατο νόημα του Ορθοδόξου Ναού, ως ορατό σημείο–σύμβολο της πραγματικότητας που αδυνατούν να δουν ανθρώπινα μάτια, ξεχώρισα τέσσερις (4) βιωματικές–θεολογικές εκφράσεις μεγάλων Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Η πρώτη είναι του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, η δεύτερη του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, που ταυτίζεται με την του Μ. Φωτίου (η τρίτη) και του Ι. Χρυσοστόμου.

Γράφει ο Αγ. Συμεών: «ο ναός τοίνυν ει και υλών συγκείμενος εστιν, αλλ’ ούν υπερκόσμιον έχει χάριν» (P.G. 155,701).

Ἀγάπη: Τὸ θεμέλιον τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, χριστιανοὶ καὶ μή, ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ Χριστὸς μίλησε γιὰ τὴν ἀγάπη, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀγαποῦμε τὸν πλησίον μας, ὅπως ἀγαποῦμε καὶ τὸν ἑαυτό μας, καὶ ὅπως μᾶς ἀγάπησε κι Ἐκεῖνος καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νὰ εἶναι γενική, πρὸς ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρὶς διακρίσεις. Ἀγάπη ἀκόμα καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ μᾶς μισοῦν καὶ εἶναι ἄσπονδοι ἐχθροί μας.

«Αἴθουσα ἀναμονῆς πρὸς Δεσποτοποίηση»

Γράφει ὁ Δρ. Γεράσιμος Κουσουνῆς, Γεωπόνος

Πρὸς Ἀγαπητοὺς Πανοσολογιώτατους Ἀρχιμανδρίτες

(Σπαρτιάτισσα στὸν γυιὸ της πρὸ τῆς μάχης : Πρόσθες βῆμα !)

Πανοσολογιώτατοι καὶ (τινὲς) μέλλοντες Ἅγιοι Ἱεράρχες μας.

Πάντοτε μὲ νοσταλγία ἐνθυμούμαστε τὸν φλογερὸ Ἀρχιμανδρίτη καὶ μετέπειτα γενναῖο, ἁγνό, τίμιο καὶ θρυλικὸ Ἅγιο Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ μετ’ ἐμφάσεως ζητοῦσε καὶ παρότρυνε καὶ τὸν λαὸ νὰ συμμετέχει καὶ νὰ ἐκφράζει (σὲ μία ζῶσα Ἐκκλησία), τὴν γνώμη καὶ τὴν βούλησή του στὴν ἐκλογὴ νέου Ἐπισκόπου κατὰ τὸ ἀρχαῖο «ψήφῳ Κλήρου καὶ Λαοῦ», ὅπως ἔλεγε. Ἄλλωστε, Ἐκκλησία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ἡ διοικοῦσα ἱεραρχία. Ἀπόδειξις, τὸ γνωστὸν, ὅταν κατὰ τὴν χειροτονία νέου Ἐπισκόπου, ὁ χειροτονῶν, ἀπευθύνεται στὸν Λαὸ, γιὰ τὴν «ἐπικύρωση» τῆς ἐκλογῆς ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, μὲ ἐκεῖνο τὸ περίφημο:

Φαντάσου να ξυπνούσες μια μέρα

Φαντάσου να ξυπνούσες μια μέρα και να έπρεπε να πάρεις άδεια για να πας μέχρι τον φούρνο της γειτονιάς σου.

Φαντάσου να ξυπνούσες μια μέρα και να έπρεπε να λογοδοτήσεις γιατί συνάντησες τους φίλους σου, τα αδέρφια και τους γονείς σου.

Φαντάσου να ξυπνούσες μια μέρα και να υπήρχε φίμωση στη σκέψη και τη φωνή σου.

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

 

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου,Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)

«Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται», Λκ. 10,38-40.

ΔΙΣ: «Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι οἱ ἀδελφοί μας Αἰτωλοκαρνανίας Κοσμᾶς καὶ Κυθήρων Σεραφεῖμ μᾶς ἄφησαν μόνους νὰ διακονοῦμεν τὴν Ἐκκλησίαν Σου καὶ νὰ φροντίζουμεν γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ διοικητικὰ θέματα, γιὰ ἐκλογὲς καὶ χειροτονίες, γιὰ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ συλλείτουργα, γιὰ φιλανθρωπίες καὶ ἱδρύματα, γιὰ θεμελιώσεις καὶ ἀνακαινίσεις καὶ τόσα ἄλλα; Αὐτοὶ εἶναι μόνο θεωρίες καὶ νὰ κοιτὰν νὰ ἀντιδροῦν στὰ ὅσα ἀποφασίζουμε καὶ συνεννοούμαστε τόσο ἀποτελεσματικὰ καὶ εἰρηνικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία.

Ο ΜΑΡΤΥΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΕΝ ΧΙῼ

 14 Μαΐου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. ε΄ 1-11

     1 Ἀνὴρ δέ τις Ἀνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησε κτῆμα 2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 3 εἶπε δὲ Πέτρος· Ἀνανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 4 οὐχὶ μένον σοι ἔμενε καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. 5 ἀκούων δὲ ὁ Ἀνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξε, καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Λεπτοκάρυα - Τραπεζούς

 

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

Ο Χριστός θα ανασταίνεται μέσα στους αιώνες σε πείσμα κάθε αρχής και εξουσίας!

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

«Μετά την επικράτηση της επαναστάσεως των μπολσεβίκων το 1917 ο Λουνατσάρσκι Ανατόλι Βασιλίεβιτς επίτροπος του λαού για την παιδεία (υπουργός Παδείας) και οργανωτής της σοσιαλιστικής κουλτούρας δίνει διάλεξη σε μια μεγάλη αίθουσα κατάμεστη από κόσμο. Κατ’ εντολή του κόμματος μιλά με στόμφο για το μύθο της αναστάσεως του Χριστού. Διαφωτίζει το ακροατήριο για ώρες πολλές και με ύφος θριαμβευτικό καταλήγει.

Ἡ κουλτούρα τοῦ πλαστοῦ!

Αὐτὴ τὴ φορά, ἂς ἀρχίσουμε μὲ ἕνα ἀνέκδοτο, καλοί μου φίλοι. Μπαίνει, λέει τὸ ἀνέκδοτο, ἕνας πελάτης σ’ ἕνα ἀνθοπωλεῖο καὶ λέει στὸν καταστηματάρχη: «Εἶναι τὰ λουλούδια φυσικά;». «Φυσικά!», ἀπαντᾶ ἐκεῖνος. «Φυσικὰ ἢ πλαστικά;», ἐπιμένει ὁ πελάτης. Καὶ ἡ ἀπάντηση: «Φυσικὰ πλαστικά»!!! Αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτο τὰ λέει ὅλα, γι’ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή; Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους…

Παραλειπόμενα Μεγαλοσαββατιάτικου ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου!

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος  Κ.  Γκοτσόπουλος

Πάτρα, 12.5.2021

Τὸ φετινό Πάσχα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μείνει ἀναμφίβολα στὴν ἱστορία. Εἶναι πραγματικὰ σταθμὸς γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας ζωή. Στὸ μέλλον σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα 2021 θὰ κάνουν ἀναφορὰ ὅσοι ὡς ἀληθινὰ παιδιὰ καὶ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ πονοῦν γιὰ τὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λειτουργικὴ τάξη, τὴν κανονικὴ παράδοση, τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος ποὺ ἐπισυνέβη.

«Να πλέετε κόντρα στο ρεύμα...»

 


 Άγιος Λουκάς ο ιατρός 
«…Ήταν σκληρή και δύσκολη η ζωή μου, αλλά ουδέποτε προσευχήθηκα στον Θεό να γίνει εύκολη.

Διότι είναι «στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισιν οι ευρίσκοντες αυτήν» (Ματθ. 7, 14). Και ακόμη, «διά πολλών θλίψεων δεί ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού» (Πράξ. 14, 22)…».

«..Για πολύ καιρό και με μεγάλη επιμονή έπλεα κόντρα στο ρεύμα και σε σας τα παιδιά μου κληροδοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύμα, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό.

Η εποχή μας είναι παρόμοια με την εποχή του Νώε (Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα)

 

Η εποχή μας είναι παρόμοια με την εποχή του Νώε. Ο Κύριος επί έξι αιώνες προειδοποιούσε πως θα γίνει Κατακλυσμός αλλά δεν Τον πίστεψαν και δεν ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ! Μέσα στο αμέτρητο πλήθος των ανθρώπων βρέθηκε μόνο ένας Δίκαιος και η Οικογένειά του ο Νώε, που πίστεψε πως θα έρθει ο Κατακλυσμός και το έλεγε σε όλους αλλά αυτοί ΔΕΝ τον άκουγαν!

Συγχώρεσέ με άλλα εγώ θα σπεύσω στην κιβωτό με τους ολίγους...

 

Συγχώρεσέ με άλλα εγώ θα σπεύσω στην κιβωτό με τους ολίγους... Ακόμη, αν θέλης, κατάταξε τον εαυτό σου με τους πολλούς εις τα Σόδομα, εγώ όμως θα συνοδεύσω τον Λώτ, έστω και αν απέμεινε μόνος...

Η ιερότητα του Αγώνα του 1821

 

Το κλείσιμο μιας Εκκλησίας, δηλαδή της Αγια-Σοφιάς, υπήρξε το τραγικό σύμβολο της έναρξης της μακρόχρονης υποδούλωσης του Ελληνικού Έθνους στο γιαταγάνι του Μωάμεθ.

Για τον απλό μα πιστό λαό, ο Άγγελος πήρε το δισκοπότηρο από την Αγια-Σοφιά στην τελευταία λειτουργία, κατά τη διάρκεια ακόμα της Ιεράς Θυσίας. Και η ημιτελής εκείνη Θυσία συνεχίσθηκε επί αιώνες με το αίμα που επί αιώνες έχυναν για να μην καταποθούν από το φάσγανο του Ισλάμ, για να μη χάσουν τη Χριστιανικότητα, οπότε αυτονόητα και την Ελληνικότητά τους, με το αίμα που έχυσαν όταν όλοι μαζί πια πολέμησαν για να σπάσουν τα δεσμά τους, όταν «ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» για να αναπνεύσει καθαρό αέρα ο μαρτυρικός Ελληνισμός.

Τό Ἅγιο Φῶς καί τά νέα σύμβολα μιᾶς ἀντεστραμμένης «θρησκείας»…

 

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

      Διάβαζα πρό ἡμερῶν κάποια σχόλια ἐκνευρισμένων φίλων γιά τήν καθεστωτική ἀλητεία νά παραπεταχτεῖ λάθρα τό Ἅγιο Φῶς χωρίς καμία τιμητική ἐκδήλωση ὑποδοχῆς, τοῦ αἴσχους ἐνδεδυμένου μάλιστα καί μέ ἀνεκδιήγητης γελοιότητας σοφίσματα περί…προσηκούσης ταπεινότητος (στό γνωστό πάντοτε πλαίσιο τῆς διαστροφῆς τῶν ἐννοιῶν καί τῶν λέξεων, ἀκριβῶς ὅπως τό ἔγραφε κάποτε καί ὁ μέγας Θουκυδίδης). Καί φυσικά δέν ἀντιλέγω ὅτι εἶναι ὄντως ἐκνευριστικά (ἤ μᾶλλον ἐξοργιστικά) ὅλα αὐτά: καί ἡ πράξη καθ’ αὐτήν καί ἡ γελοία «αἰτιολόγηση». Πουθενά ὅμως πλέον τό περίεργο, μετά ἀπό ὅσα μάλιστα ἔχουμε ζήσει ἐδῶ καί ἕνα χρόνο. Ἄλλωστε οἱ ἄνθρωποι μέσα σέ αὐτόν τόν χρόνο ὑπονόμευσαν καί δίωξαν χυδαία ὅλη τήν πίστη καί τή λατρεία μας, ἔκλεισαν καί βεβήλωσαν τίς ἐκκλησιές μας, πρόσφατα τίναξαν στόν αέρα τήν ἴδια τήν Ἀνάσταση (ἐνῶ, ἄν τούς ἔπαιρνε, θά τήν ἀπαγόρευαν καί ἐντελῶς) καί καραδοκοῦν πάντοτε μέχρι νά βροῦν τήν εὐκαιρία γιά τόν μεγάλο τους στόχο: τή Θεία Κοινωνία. Στήν ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός δηλαδή θά κολλοῦσαν;

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

 13 Μαΐου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. δ΄ 23-31

     23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. 24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 25 ὁ διὰ στόματος Δαυΐδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου Ἰησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς Ἰσραήλ, 28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι. 29 καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παῤῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου 30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παῤῥησίας.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Άγιος Ιωάννης Βαζελώνος

 

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Η ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

Διότι ψυχραίνει την καρδία μας!

«Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε»! (Ματθ. 7,1)

Την εντολή αυτή, δυστυχώς, είτε την περιφρονούμε είτε γι αυτήν αδιαφορούμε.

Κι όμως η κατάκριση προς τον αδελφό εμποδίζει την Αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας και μας μένει μόνο η αγάπη προς τον εαυτό μας!

Μπορεί κάποιος να Μετανοεί με δάκρυα πολλά, να γεύεται την άφεση των αμαρτιών του και να κατακρίνει τον αδελφό του;

Ο κίνδυνος της οφθαλμαπάτης

 

«Αν κάποιος πιστεύει σε όλα, υποπτεύομαι ότι είναι ηλίθιος.

Αν όμως κάποιος δεν πιστεύει παρά μόνο ό,τι μπορεί να δει

με τα μάτια του, δεν υποπτεύομαι πλέον το τι είναι».

(Γκάρδον – Ούγγρος συγγραφέας)

Δέκα άνθρωποι, δέκα μαθητές αξιόπιστοι, βεβαιώνουν ρητά και κατηγορηματικά στον Θωμά ότι: «ἑωράκαμεν τόν Κύριον». Ενώ βρίσκονταν συνηγμένοι στην οικία με κλειστές τις πόρτες, διά τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ανάμεσά τους ο Χριστός, στάθηκε και είπε «Εἰρήνη ὑμῖν». Αμέσως δε έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του.

Χειροτονίες τελεσθείσες υπό αιρετικών ως επιχειρήματα της ουκρανικής αυτοκεφαλίας

 oukrana trouloi 1

Του Βασιλείου Ι. Τουλουμτσή

Μεταπτ. Δίπλ. Συστηματικής Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α-Ειδίκευση Δογματικής

 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η αναγνώριση των σχισματικών δομών της Ουκρανίας και η επίδοση Τόμου Αυτοκεφαλίας (2019) στον μετέπειτα επικεφαλής της “Αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας”, Επιφάνιο Ντουμένκο, έχει γίνει αφορμή ώστε να εμφανισθούν κείμενα και μελέτες που είτε επιδοκιμάζουν, είτε αποδοκιμάζουν θεολογικά την κίνηση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το αν επετεύχθη ή όχι η πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να επιφέρει την εκκλησιαστική καταλλαγή και θεραπεία στον υφιστάμενο εκκλησιαστικό διχασμό της Ουκρανίας τελεί υπό κρίση και μόνον ο χρόνος θα προβάλλει εμφανώς τα όποια αποτελέσματα.

 Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, γένι και κείμενο που λέει ""Σε μία εποχή, που 0Ι Νεοταξίτες επιτίθενται τόσο απροκάλυπτα, εμείς να αναλάβουμε τα όπλα του Δαβίδ, των Ψαλμών του, αγαπώντας τον νικητή του θανάτου, τον Κύριον και Θεόν μας Ιησούν Χριστόν." το YAATHMON Μητροπολίτης Μόρφου"

Από τα Ναρκωτικά στο Άγιο Όρος.

Μόνο στην ανάσταση του Χριστού εξηγούνται όλα τα θαύματά Του, όλες οι αλήθειές Του, όλα τα λόγια Του, όλα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης.

 

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός!

Εάν υπάρχει μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Και ακόμη, εάν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν όλες οι καινοδιαθηκικές πραγματικότητες, η πραγματικότητα αυτή θα ήταν η ανάσταση του Χριστού. Μόνο στην ανάσταση του Χριστού εξηγούνται όλα τα θαύματά Του, όλες οι αλήθειές Του, όλα τα λόγια Του, όλα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης.

Οἱ Φαναριῶτες χωρὶς φραγμούς

† Τοῦ Ἀθανασίου Σακαρέλλου

Ὁ Θεολόγος καὶ Νομικὸς Ἀθανάσιος Σακαρέλλος γεννήθηκε στὸ Θέρμο Ναυπακτίας τὸ 1939. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία γαλουχήθηκε στὰ νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Ἡ ἐπίγεια βιοτή του ἦταν μία ἀληθινὴ πορεία γιὰ τὴν Οὐράνιο Βασιλεία. Ἀγαποῦσε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔγραφε ἀγωνιστικὰ ἄρθρα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν.

Να πέφτουν κάτω

Άφηνε πράγματα να πέφτουν κάτω. Άφηνε λόγια. Συμπεριφορές. Βλέμματα. Παρεξηγήσεις.

Όσο τα μαζεύεις μέσα σου, όσο προσπαθείς να απαντήσεις σε όλους και σε όλα, τόσο παιδεύεσαι. Φορτώνεις άδικα τη πλάτη σου με βάρη που στο τέλος θα σε γονατίσουν.

«Casus belli» ἡ ἀποτόλμησις ἀλλαγῆς πασχαλίου!

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Μία ἐνορχηστρωμένη ἀπόπειρα ἐκκίνησε καὶ πάλιν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως διὰ τὴν ἀλλαγὴν ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Ὡς μὴ ὤφελε, ἐν μέσῳ ταλανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ πολιτικὰ μέτρα κατὰ τῆς λατρείας, σημαίνοντα πρόσωπα τοῦ Φαναρίου ἐπανέφεραν τὸ ζήτημα ἐπαναπροσδιορίσεως τῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα μὲ πρόφασιν τὴν ἐφετινὴν διαφορὰν ἑνὸς μηνὸς μεταξύ τοῦ παπικοῦ ἑορτασμοῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων. Οὐδενὸς ἐξαιρουμένου παραπέμπουν ὅλοι εἰς τὴν συζήτησιν ποὺ εἶχε γίνει εἰς τὸ «Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ 1997 προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ὅτι κάνουν λάθος εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ ὅτι πρέπει νὰ εὑρεθῆ κοινὴ ἡμερομηνία δι’ ὅλους.

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ἡ ἀνθρωπότης δολοφονεῖται! Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐξοντώνεται!

Πόρισμα ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς – ὁμάδας σύνταξης γιὰ τὴν πανδημία, τὰ περιοριστικὰ μέτρα, τὴν ἀντισυνταγματικότητα, καὶ τὴ δίκαιη ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὶς ἀνομίες τοῦ καθεστῶτος τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων:

Για τη μετάνοια

 

Ας δείχνουμε, αδελφοί, ο ένας στον άλλο με ειρήνη, συμπάθεια γεμάτη από κάθε φιλανθρωπία, προτού να μπορέσει ο Πονηρός να αιχμαλωτίσει τις ψυχές μας.

Όσα μου αναγγέλθηκαν δια μέσου του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να τα φανερώσω όλα. Αν και εγώ είμαι ανόητος και δε φύλαξα καθόλου αυτά που εγώ έμαθα, αν τα μάθει άλλος θα τα φυλάξει. Εξαιτίας σας ή εξαιτίας μου ας μη νεκρωθεί ο λόγος και ας μη μείνει άκαρπος. Ας μην κρύψουμε το τάλαντο του Βασιλιά, αποφεύγοντας να το εμπορευθούμε για χάρη του· δηλαδή τον σπόρο που είναι γεμάτος ζωή.

ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

 12 Μαΐου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. δ΄ 13-22

    13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν 14 τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 15 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους 16 λέγοντες· τί ποιήσομεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονε δι᾿ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερὸν καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνήσασθαι· 17 ἀλλ᾿ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

 

Τραπεζούς

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά – 13. Οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Ιωάννης

Σχέδια ζωγραφικής για μικρά παιδιά
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να τα κατεβάσουν (δεξί κλίκ και επιλογή “αποθήκευση ώς”) ή να τα εκτυπώσουν και να τα δώσουν στα παιδιά τους για να τα χρωματίσουν και τα οποία σχεδίασε η πρεσβυτέρα Αναστασία Τολιοπούλου.
logoEnromiosini


Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΟΥ

Το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε είναι Η εμπειρία του Θεού. Πως δηλαδή μπορούμε να αποκτήσουμε την εμπειρία του Θεού· να την αισθανθούμε.

Στο ζήτημα αυτό δυστυχώς αδελφοί μου της εμπειρίας του Θεού, υπάρχει μεγάλη άγνοια, σύγχυση και πλάνη, με αποτέλεσμα ή να περνάει τη ζωή του ο Χριστιανός χωρίς ποτέ να έρθει σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό, ή να ακολουθεί δρόμους λαθεμένους που δεν τον ενώνουν με τον αληθινό Θεό, αλλά με κάποιους ψευδοθεούς, φανταστικούς ή διαβολικούς.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: Ὁ διάβολος δὲν ἔχει ἐξυπνάδα, εἶναι πολύ κουτός...

– Πῶς συμβαίνει ὅμως, Γέροντα, ἕνας μάγος νὰ πῆ γιὰ τρεῖς κοπέλες ὅτι ἡ μία θὰ ἀποκατασταθῆ, ἡ ἄλλη θὰ ἀτυχήση καὶ ἡ ἄλλη θὰ μείνη ἀνύπανδρη, καὶ νὰ γίνη ἔτσι;
– Ὁ διάβολος ἔχει πείρα. Ὅπως π.χ. Ἕνας μηχανικός, ὅταν δή ἕνα σπίτι ποὺ κινδυνεύει νὰ πέση, εἶναι σὲ θέση νὰ πῆ πόσο θὰ κρατήση κ.λπ., ἔτσι καὶ αὐτός βλέπει κάποιον πῶς βαδίζει καὶ μὲ τὴν πείρα ποὺ ἔχει, λέει πῶς θὰ καταλήξη.

Το ίδιον θέλημα, η υπακοή και ο πλησίον (Αποφθέγματα και διηγήσεις)

Να μην αντιλέγουμε εριστικά ούτε και όταν πιστεύουμε πώς έχουμε δίκιο, αλλά, για χάρη του Θεού, σε όλα να υποχωρούμε απέναντι στον πλησίον. 

Του αββά Μάρκου
Μην προσπαθείς να λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα ή (να ξεδιαλύνεις) ένα ζήτημα της Γραφής με φιλονικία, αλλά με τα μέσα που επιβάλλει ο πνευματικός νόμος, δηλαδή με την υπομονή, την προσευχή και την αταλάντευτη προς το Θεό ελπίδα. 

Παπα-Φώτης Λαυριώτης: το ίδιο να κάνετε και εσείς!!!


 

Γέροντος Δωροθέου: «Ὁ Κύριος μου καί ὁ Θεός μου»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
Μετά τήν Ἀνάστασή του ὁ Χριστός καί μέχρι τήν Ἀνάληψή του ἐμφανίστηκε ἀρκετές φορές σέ πολλούς. Ὁ σκοπός ἦταν νά πιστοποιηθεῖ τό γεγονός τῆς Ἀνάστασης. Ὅπως γίνεται στήν σημερινή εὐαγγελική διήγηση ἄφησε νά τόν ἀγγίξουν, ἄλλοτε ἔφαγε μαζύ τους καί σέ μία περίπτωση εἶχε «ἀνθρακιάν κειμένην καί ὀψάριον», εἶχε δηλαδή μαγειρεύσει ὁ ἴδιος καί τούς εἶπε «δεῦτε ἀριστήσατε», ἐλᾶτε νά φᾶμε.

Πνεύμα δε…

Μεγάλο πράγμα η σωφροσύνη. Να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι. Να ξέρεις το πως να φερθείς. Το πως να μιλήσεις. Το τι πρέπει να πεις κάθε φορά.

Μεγάλο πράγμα η ταπεινοφροσύνη. Να μην παίρνουν αέρα τα μυαλά. Αυτός που για χάρη του αδερφού γίνεται έσχατος, αυτός ονομάζεται και μέγας…

Εἰς πολλὰ ἔτη Πόλη μας !!!

megas kvnstantinos 11η Μαΐου. Επέτειος ιδρύσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τον Άγιο μας Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Τῆς Θεοτόκου ἡ Πόλις, τῇ Θεοτόκῳ προσφόρως, τὴν ἑαυτῆς ἀνατίθεται σύστασιν, ἐν αὐτῇ γὰρ ἐστήρικται διαμένειν, καὶ δι᾽ αὐτῆς περισώζεται καὶ κραταιοῦται, βοῶσα πρὸς αὐτήν, Χαῖρε ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς.

  11 Μάιου 330 μ.Χ. Γενέθλιον Κωνσταντινουπόλεως. Η Ρωμηοσύνη γεννάται επισήμως!

Το 330 μ.χ. και αφού τελείωσε όλο το τειχόκαστρο, τα σπίτια και τις Ιερές εκκλησίες ο Μέγας Κωνσταντίνος  αφιέρωσε την Κωνσταντινούπολη στην Υπεραγία Θεοτόκο. Κατόπιν για να ευχαριστήσει τον Θεό, για το μεγαλοπρεπές αυτό έργο, έκανε λιτανεία με τον τότε Πατριάρχη, όλο τον κλήρο και τον λαό. Όταν ανέβηκαν στον Φόρο, έστησαν εκεί οι πολίτες δικό του ανδριάντα, που μέσα στο κεφάλι του έβαλαν τα καρφιά με τα όποια κάρφωσαν τον Χριστό. Στη βάση του ανδριάντα τοποθέτησαν τα δώδεκα καλάθια, που μέσα είχαν μαζέψει τα περισσεύματα των πέντε άρτων, που ευλόγησε ο Χριστός και πολλαπλασιάστηκαν. Από τότε λοιπόν η Εκκλησία, γιορτάζει κάθε χρόνο αυτή τη γιορτή για ανάμνηση.

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΜΩΚΙΟΣ

 11 Μαΐου

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Πρξ. δ΄ 1-10

      1 Λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 2 διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν· 3 καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον· ἦν γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 4 πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε.

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

(Ωδή στον Τριημερίτη* παπά)

Σ’ αυτόν τον απλό και ταπεινό παπά

που έπραξε αφόβως κατά τα Γραφάς,

στιγμή δεν ελογάριασε το «κατ΄οικονομία» του Αγά,

που τον ξεπερνά.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

 

Αγία Σοφία Τραπεζούντος

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Υπακοή όταν ο πνευματικός μας δεν Ορθοδοξεί;

 

ΤΙ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΠΑΚΟΗ
ΟΤΑΝ   Ο  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΜΑΣ ΔΕΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ

Τί μάς διδάσκει το εκκλησιαστικό παρελθόν σχετικώς με την υπακοή στον Πνευματικό μας Πατέρα, όταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ή σχετικό με τους ιερούς Κανόνες; Οφείλουμε αδιάκριτη υπακοή όταν ο Πνευματικός αντιτεθεί προς την Παράδοση της Εκκλησίας ή όχι; Παίρνουμε επάνω μας έναντι Θεού την ευθυνη της «ανυπακοής» ή μάς καλύπτει η υπακοή στον Χριστό βάσει της αλαθήτου Παραδόσεως της Εκκλησίας; Σε τούτα τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές απαντήσεις.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ...ἡ πνευματική ζωή εἶναι «ἐπιστήμη ἐπιστημών»

 – Ἄν πῆ ἕναν καλό λογισμό του ὁ ἄνθρωπος κάπου, μπορεῖ ὁ διάβολος νὰ τὸν ἀκούση καὶ νὰ τὸν πειράξη μετά;
– Πῶς νὰ τὸν ἀκούση, ἀφοῦ δὲν ἔχει «διάβολο»; Ἅμα ὅμως τὸν πῆ, γιὰ νὰ ὑπερηφανευθῆ, θὰ μπῆ στὴν μέση ὁ πειρασμός. Ἄν δηλαδή ὑπάρχη μία προδιάθεση ὑπερηφανείας καὶ λέη ὑπερήφανα κανείς: «Θὰ πάω νὰ τὸν σώσω αὐτόν», μπαίνει ὁ διάβολος ἐνδιάμεσος καὶ τότε αὐτὸ τὸ ξέρει. Ἐνῶ, ἄν κινῆται ταπεινά, ἀπὸ ἀγάπη, δὲν τὸ ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Εἶναι πολύ λεπτά τὰ πράματα. Γιʹ αὐτὸ λένε οἱ Πατέρες ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι «ἐπιστήμη ἐπιστημών».
Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ΛΟΓΟΙ Α’ «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη»

Ἀπὸ ποῦ ν᾿ ἀρχίζουμε τὴν ἄσκηση

Τοῦ ἁγίου Διαδόχου
Ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς, σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἀρχίζουν ν᾿ ἀγαποῦν τὴν εὐσέβεια, φαίνεται πολὺ σκληρὸς καὶ σκοτεινός, ὄχι γιατὶ εἶναι πράγματι τέτοιος, ἀλλὰ γιατὶ ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴ γέννησή του κιόλας, ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἄνεση τῶν ἡδονῶν. Σ᾿ ἐκείνους ὅμως ποὺ μπόρεσαν νὰ φτάσουν ὡς τὴ μέση τοῦ δρόμου, φαίνεται εὐχάριστη καὶ πολὺ ξεκούραστη, γιατὶ, μὲ τὴ συνέργια τοῦ ἀγαθοῦ, ἔχει ὑποταχθεῖ ἡ κακία στὴ συνήθεια τῆς ἀρετῆς καὶ χάνεται μαζὶ μὲ τὴν ἀνάμνηση τῶν παράλογων ἡδονῶν.

Κορωνοϊός: Απάντηση με στοιχεία στην παραπληροφόρηση και στην προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

 
logoEnromiosini