Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

«Ἐάν γάρ καί πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. ΚΒ΄, 4)

 

Στό πρόσφατο παρελθόν (17/19 Ἀπριλίου – 4 Μαΐου 2019), ἀνταλλάξαμε μέ τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας δημόσιες ἐπιστολές γιά μία ἀρνητική πρωτιά στήν μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου: τό ἄνοιγμα στό ρόταρι, καθώς καί γιά τή συναυλία θρησκευτικῆς μουσικῆς πού ἔλαβε χώρα στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου. Στό, ξένο γιά τήν πίστη μας, ἄνοιγμα, δόθηκε τέλος δι’ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Διαρκοῦς ἱερᾶς Συνόδου[1] στούς Σεβ. Μητροπολίτες καί τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τή σύσταση νά ἀπέχουν ἀπό κάθε ἐκδήλωση πού διοργανώνεται ἀπό τίς ὀργανώσεις Rotary καί Lions.

Γέροντος Δωροθέου: Μή μιλᾶς μέ τόν δαίμονα...

ΜΗΝ ΔΙΑΛΕΓΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΟΥ! Μή μιλᾶς μέ τόν δαίμονα. Ὁπωσδήποτε θά σέ ἀνατρέψει. Τό ἔχει κάνει καί σέ μεγάλους ἀσκητές πού διανοήθηκαν νά μιλήσουν μέ τόν λογισμό. Ἐσύ νά ἀγνοεῖς αὐτούς τούς λογισμούς πού μοῦ ἀναφέρεις. Ἐσύ μόνο τόν Χριστό ξέρεις. Κατά τήν ρήση ἑνός Ἁγίου: "Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους". Μαστίγωνε τούς ἐναντίους τοῦ Χριστοῦ μέ τό ὄνομά του. Εἶναι παντοδύναμο.
Ἀρχιμανδρίτου Δωροθέου Τζεβελέκα
Καλαμπάκα 2018

Η αντιμετώπιση του σωματικού θανάτου από τον άγιο Συμεών

ΝΙΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ 2
Χθες μ΄ ένα άλλο χριστιανό, είδαμε να περνάει μπροστά μας μια νεκροφόρα, μετέφερε ένα νεκρό μέσα στο φέρετρο. Είπα στον αδελφό που βαδίζαμε μαζί «Κάναμε» λέω «ποτέ τη σκέψη ότι θα βρεθούμε σ΄ ένα φέρετρο; Έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, αυτή τη βεβαιότητα, ότι και εμείς μια μέρα θα βρεθούμε οριζοντιομένοι, νεκροί μέσα σ΄ ένα φέρετρο;».

Χριστιανική ομολογία άνευ του Σταυρού δεν υφίσταται

  

Σε δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες εμφανίζεται η άποψη ότι η αφαίρεση του σταυρού από την απεικονιζόμενη εκκλησία στο εξώφυλλο των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου δεν αναφέρεται σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως, αλλά αποτελεί απλά μία εικαστική πρόταση του κ. Μπάμπη Πυλαρινού, του δημιουργού, που φιλοτέχνησε το έργο. 

Τα δυο συστηματα - «Ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6, 10)

p. Augoust. ef. 2 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἦταν πτωχός, πάμπτωχος. Ἔτσι ἦταν καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Οἱ κήρυκες τοὺ εὐαγγελίου δὲν εἶχαν δική τους περιουσία. Δὲν εἶχαν δικό τους σπίτι. Δὲν εἶχαν χρήματα. Κοινωνικῶς ἦταν ἀδύνατοι. Καὶ ὅμως αὐτοὶ οἱ ἀνίσχυροι καὶ ἄσημοι ἄνθρωποι κατώρθωσαν τὸ ἀκατόρθωτο˙ κατώρθωσαν νὰ ἐλκύσουν τὸν κόσμο στὴν χριστιανικὴ πίστι, στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Πῶς ἔγινε αὐτό; Εἶνε κάτι ποὺ προκαλεῖ τὸ θαυμασμό. Ὁ ἀπόστολος, ὅταν τὸν κάλεσε ὁ Κύριος στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, ἀπεφάσισε νὰ τὰ θυσιάση ὅλα. Ἀπογυμνώθηκε ἀπὸ κάθε περιουσία καὶ ἰδιοκτησία. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως βλέπει κανεὶς νὰ εἶνε τὰ πάντα στὴ διάθεσί του. Εἶχε τέτοια ἐπάρκεια, ὥστε νὰ γράφη˙ «Ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6, 10). Πῶς ἔγινε αὐτὸ καὶ ποιά εἶνε ἡ ἐξήγησι τοῦ παραδόξου αὐτοῦ φαινομένου;

Η πρακτική αγάπη

 

Όπως το λάδι συντηρεί το φως του λυχναριού, έτσι και η ελεημοσύνη τρέφει στην ψυχή την αληθινή γνώση του Θεού. Το κλειδί της καρδιάς για την απόκτηση των θείων χαρισμάτων δίνεται μέσω της αγάπης προς τον πλησίον.

Σ. Σπανουδάκης: Πιστέψτε καὶ μὴ φοβάστε!


Σ. Σπανουδάκης: Πιστέψτε καὶ μὴ φοβάστε! Ἔρχονται δύσκολοι καιροί, ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς θὰ μᾶς χτυπᾶνε. Καὶ θὰ ἀντέξουν μόνο αὐτοί, ποῦ μάθανε νωρὶς νὰ ἀγαπᾶνε. Θέτω, ἕνα δικό μου προσωπικὸ δίλημμα. Ἡ στάση μου στὴν σημερινὴ πραγματικότητα, ὡς Ἕλληνα καὶ Χριστιανοῦ ὀρθόδοξου, ποιὰ πρέπει νὰ ‘ναι;

Ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία & ποιοί τήν ἀποτελοῦν, Συνέντευξη του π. Σάββα Αγιορείτου στόν Ὀρθόδοξο Τύπο 24-9-20

 Ἔρχεται διωγμός. Θέλουν νά ὑποτἀξουν τἠν ἐκκλησία. Πνευματική αὐτοκτονἰα ἀρχιερἐων καί κλήρου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΩΓΜΟΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ & ΚΛΗΡΟΥ (Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ· ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ)
_______

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
‘Απόσπασμα Ιεραποστολικης συγκεντρώσεως γυναικῶν στην Φλώρινα, στις 10.5.1983
Δύο Ῥῶμαι…. Τώρα δὲν ἔχομε τέτοιο διαχωρισμό. Τώρα ζοῦμε ἀνακατεμένοι. Ὅπως λέγει ἡ παραβολὴ τῆς σαγήνης (βλ. Ματθ. 13,47-50)… Ἀλλὰ εἶνε ὅμως γεγονός, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια, ἰδίως στὴν πατρίδα μας, ἀρχίζει νὰ γίνεται ἕνας διαχωρισμὸς τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη κοινωνία. Ἡ νέα θρησκεια ποὺ προετοιμάζεται εἶναι ὁ μαρξισμός, ὄχι ἀπλῶς οἱ κομμουνισταί, ἀλλὰ οἱ μαρξισταί και καυχόνται γι᾽αὐτό. Ἐδῶ σχήματι μὲν εἴμεθα Χριστιανοί, ἀλλὰ πράγματι ἔχουμε εἰδωλολατρία…

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Νέα Ιωνία Βόλου - Ο ξεριζωμός

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

... τόσος θάνατος γύρω μας και εμείς ακόμα να Ζήσουμε βρε παιδάκι μου...

 

Παρότι ως Ιερέας για τον θάνατο είμαι σχεδόν το καθημερινό ραντεβού της προσωπικής του ''ατζέντας'', δεν έχουν όλοι οι θάνατοι την ίδια γεύση.
Πάντως το μοναχοπαίδι του θανάτου είναι το ‘’γιατί’’…

Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις στους ανθρώπους, είναι να τους φοβίσεις.

O Hermann Wilhelm Göring στην δίκη της Νυρεμβέργης , ερωτήθηκε:
”Πως καταφέρατε τον γερμανικό λαό να το αποδεχθεί όλο αυτό;”
Απάντησε:
"Ήταν εύκολο και δεν έχει να κάνει με τον ναζισμό, αλλά με την... ανθρώπινη φύση.
Μπορείτε να το κάνετε σε ένα σοσιαλιστικό, ναζιστικό, κουμμουνιστικό καθεστώς, σε μια μοναρχία, ή και σε μια δημοκρατία.

Εάν δύο νέοι αγαπιούνται αλλά είναι άπιστοι, στην αγάπη τους αυτή είναι παρών ο Χριστός;

 Το Μυστήριο του Γάμου

Εάν δύο νέοι αγαπιούνται αλλά είναι άπιστοι, στην αγάπη τους αυτή είναι παρών ο Χριστός;

Είναι άπιστοι, ο ένας προς τον άλλον ή άπιστοι προς τον Θεό; Άπιστοι προς τον Θεό. Τώρα θέλω να σας ειπώ ένα λόγο. Να ξέρετε ότι καμία εξυπνάδα και καμία αγωγή δεν έχει κάποια αξία εάν δεν υπηρέτη την αγάπη. Όμως δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να μη παντρευτούν. Όμως δεν φθάνουν πουθενά, εάν δεν είναι με τον Χριστό. «Αγαπιόμαστε και τίποτε άλλο». Αυτό είναι ή ικανοποιήσεις του ενστίκτου και τίποτε περισσότερο. Ή Αγάπη αυτή δεν είναι μακροχρόνια.

Γέροντος Δωροθέου: Ὁ Θεός ἔχει πάντοτε ἕνα καλύτερο σχέδιο γιά ἐμᾶς ἀπό αὐτό πού ἔχουμε ἐμεῖς γιά τό ἑαυτό μας...

Κυριακή Α΄Λουκᾶ - Ἀληθινή ἐκδήλωση ἀγάπης γιά τόν Θεό εἶναι ὅταν δέν μπορεῖς νά ζήσεις χωρίς αὐτό πού εἶναι ὁ Θεός

Γέροντος Δωροθέου, μελέτη στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

«ἐπί δέ τῶ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον...» 

Ὁ Θεός ἔχει πάντοτε ἕνα καλύτερο σχέδιο γιά ἐμᾶς ἀπό αὐτό πού ἔχουμε ἐμεῖς γιά τό ἑαυτό μας. Θά πρέπει, κάνοντας χρήση τοῦ αὐτεξουσίου, νά τοῦ ἐπιτρέψουμε νά τό ἐνεργοποιήσει. Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἔχει διάφορες βαθμίδες ἀγάπης. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τόν Θεό γιά νά καλύπτει τίς ἀνάγκες τους. 

Κοίταξέ τον!

Πέρασες ωραία χρόνια δεν λέω...

Έφαγες, ήπιες, σπατάλησες χρήμα, απέκτησες δόξα
απόλαυσες την ηδονή στάλα στάλα
μπούχτισες likes και selfie στο διαδίκτυο
απέκτησες χιλιάδες followers στα social media
ταξίδεψες σε κάθε σπιθαμή της γης.
Κοίταξέ Τον!

Ἡμέρα μνήμης Ἰωάννου Καποδίστρια – Ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα

 

Ἄκρως ἀπόρρητα παραμένουν 189 χρόνια μετά τά ἀρχεῖα τοῦ Foreign Office σχετικά μέ τό τέλος τοῦ Κυβερνήτη! Κάποιος ἱστορικός ἐρευνητής ὑποστήριξε ὅτι ὁ θάνατος...

 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ «Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ»(Λουκ. 5, 6)

ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ἀγαπητοί μου, στὴ χώρα ποὺ γεννήθηκε, ἔζησε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστἠθηκε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, Ὑπάρχει μία χαριτωμένη λίμνη, ἡ λίμνη τῆς Γεννησαρέτ.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Ι.Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΡΤΑΣ

 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ὁ πόνος εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ.

Με τον πόνο μας επισκέπτεται ο Χριστός
Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάη, να ταλαιπωρήται, που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάη, είναι εκτός πραγματικότητος. «Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν»[3], λέει ο Ψαλμωδός.

"ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ"

 

κλικ στην εικόνα

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός «Χωρίς θρησκεία και ελληνική γλώσσα, διαλύεται η Πατρίδα μας»

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου – Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα.

Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα.

«Ὁ κακοῦργος ὅστις ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστριαν, ἐδολοφόνησε τὴν πατρίδα του»

 

«Ὁ μόνος ἀντίπαλος ποὺ δύσκολα ἡττᾶται, εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ τέτοιος εἶναι ὁ Καποδίστριας» (Μετερνιχ) 

«Ἡ βοὴ τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων». Ὅλη αὐτὴ ἡ δυσοσμία ποὺ περιβάλλει καὶ κατέχει τὴν πατρίδα μᾶς τίποτε τὸ καλὸ δὲν προοιωνίζεται. 

Περὶ τῶν μέτρων προστασίας ἐντὸς τῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀσθένεια τοῦ κορωνοϊοῦ, μία μερίδα τοῦ πληρώματος τῆς ἁγίας μας ἐκκλησίας (λαϊκοί, ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς) ἐφαρμόζουν μέτρα προφυλάξεως ἐντὸς τῶν ἱερῶν ναῶν (μάσκες, ἀποστάσεις, ἀποφυγὴ ἀσπασμῶν εἰκόνων καὶ χεριοῦ ἱερέως κ.λπ.), ἐρχόμενοι κάποιες φορὲς καὶ σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀκολουθήσουν αὐτὲς τὶς πρακτικές.

Ἄνδρες αἱμάτων κατέβαψαν τάς ἀνόσιους χεῖράς των εἰς τό αἷμα τοῦ Πατρός τῆς Πατρίδος

Ἐκ Ναυπλίου, 30 Σεπτεμβρίου.

Τρομερόν καί φρικτόν ἄκουσμα! Μέγα καί ἀνήκουστον δυστύχημα κατέλαβε τήν Ἑλλάδα! Ἄνδρες αἱμάτων κατέβαψαν τάς ἀνόσιους χεῖράς των εἰς τό αἷμα τοῦ Πατρός τῆς Πατρίδος.

«Ακολούθει μοι»

 

 «Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην,
αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ»
(Λουκ. 5:11)

Τη βία ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε ο χριστιανισμός για να αγρεύσει οπαδούς. Γιατί, καθώς διεκήρυξε ο Κύριος, η Βασιλεία Του, η χριστιανική Εκκλησία, «ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα η Αγία μας Εκκλησία. Είναι θεϊκός οργανισμός, «σώμα Χριστού». Δε στρατολογεί οπαδούς για να ιδρύσει κοσμοκρατορία επίγεια. Καλεί και δέχεται εθελοντές για να τους καταστήσει πολίτες του ουρανού. Θέλει να ζουν τα μέλη της «ως εν ουρανώ και επί της γης».

Ο άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης

 

Ζητούμε ταπεινά σήμερα την ευλογία του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ώστε να βαδίσουμε και εμείς στα άγια ίχνη του και να γίνουμε και εμείς άνθρωποι της αληθούς πίστεως και της αληθούς αγάπης.

Ο Θεός απαντά στην προσευχή μας με πολλούς τρόπους...

   

Ο Θεός απαντά στην προσευχή μας με πολλούς τρόπους. Κάποτε απαντά και με γεγονότα, που τα νομίζουμε συμπτώσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι συμπτώσεις, αλλά έργο της θείας του πρόνοιας. Απαντά άλλες φορές και με μια αναπάντεχη έκβαση των γεγονότων. Απαντά ακόμα και με τη σιωπή του, αν τούτο είναι το συμφέρον στην ψυχή μας.

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Γιατί μας είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου μας

 

Πολλά πράγματα επιθυμεί να μαθαίνει και να κατανοεί ο νους μας, αγαπητοί μου προπάντων όμως το χρόνο που θα συμβεί η συντέλεια του κόσμου. Γιαυτό ο Παύλος θέλοντας να περιορίσει την ασχολία των ανθρώπων με το πότε θα συμβεί αυτό, γράφει σε μία επιστολή του: «Δεν είναι ανάγκη σε σας, να σας γράψω το χρόνο κατά τον οποίο πρόκειται να γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου»!.[1]

 

Επικίνδυνη σίγουρα δεν είναι η Θεία Κοινωνία…


Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου

 Διάβασα σε ιστότοπο την είδηση, ότι ο δημοσιογράφος κ. Μανώλης Καψής, συνομιλών σε τηλεοπτικό διάλογο, σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, μεταξύ άλλων συνομιλητών και με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, δήλωσε, αυτό που ο ιστότοπος έθεσε ως τίτλο: Η Θεία Κοινωνία είναι επικίνδυνη για τους πιστούς!

Η αλήθεια για το 1821

Φώτης Κόντογλου – Η αγιασμένη επανάσταση

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Πονεμένη Ρωμιοσύνη», Εκδόσεις Αστήρ

«Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἡ πιὸ πνευματικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο. Εἶναι ἁγιασμένη»

Ἡ σκλαβιὰ ποὺ ἔσπρωξε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦνε καταπάνω στὸν Τοῦρκο δὲν ἤτανε μονάχα ἡ στέρηση κι ἡ κακοπάθηση τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλα, τὸ ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν πίστη τους, μποδίζοντάς τους ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ χρέη τους, ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καὶ σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδὴ δὲν ἀρνιότανε τὴν πίστη τους γιὰ νὰ γίνουνε μωχαμετάνοι. Γιὰ τοῦτο πίστη καὶ πατρίδα εἴχανε γίνει ἕνα καὶ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, κ᾿ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθούσανε δὲν ἤτανε μοναχὰ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες, ἀλλὰ ἡ λευτεριὰ νὰ φυλάξουνε τὴν ἁγιασμένη πίστη τους, ποὺ μ᾿ αὐτὴν ἐλπίζανε νὰ σώσουνε τὴν ψυχή τους. Γιατί, γι᾿ αὐτούς, κοντὰ στὸ κορμί, ποὺ ἔχει τόσες ἀνάγκες καὶ ποὺ μὲ τόσα βάσανα γίνεται ἡ συντήρησή του, ὑπῆρχε κ᾿ ἡ ψυχή, ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς πὼς ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸ σῶμα, ὅσο περισσότερο ἀξίζει τὸ ροῦχο ἀπ᾿ αὐτό.

Πιστέψαμε ότι ήταν άνθρωποι κατατρεγμένοι...!!!

  Η εικόνα ίσως περιέχει: φωτιά και υπαίθριες δραστηριότητες

Πιστέψαμε ότι ήταν άνθρωποι κατατρεγμένοι...!!!

Ανοίξαμε την αγκαλιά και τα σπίτια μας !!!
Δεν μας απασχόλησε η διαφορετικότητα στην θρησκεία και τα ήθη...!!!
Απλόχερα προσφέραμε ότι μπορούσαμε...

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Πνευματική ανάπτυξη… ΤΩΡΑ!

Αυτό μας λένε όλοι οι οικονομολόγοι, οι αρμόδιοι υπουργοί, ως και οι ξένες κυβερνήσεις. Πως δε υπάρχει άλλη λύση για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, πέραν απ’ την ανάπτυξη. Αλλ’ η ανάπτυξη δεν είναι όρος μόνο οικονομικός, είναι και πνευματικός. Γιατί απ’ τη στιγμή που σημαίνει αύξηση σε ποσότητα και ποιότητα, εξέλιξη σε κάτι μεγαλύτερο αλλά και καλύτερο, άνοδο σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί δεν είναι κι αυτό;

Πού οφείλεται η αξία του ανθρώπου

Το αποστολικό ανάγνωσμα του Ψυχοσάββατου, σε μετάφραση απο τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο
Αν έχουμε αξία και υπεραξία και είμαστε απείρως ανώτεροι απο τα ζώα που ψοφούν και εκμηδενίζονται είναι διότι προοριζόμεθα για την αιωνιότητα και τη βασιλεία των Ουρανών.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ΒΙΒΛΙΟ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Σέ προηγούμενο άρθρο παρακολουθήσαμε τήν διείσδηση τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» στό χῶρο τῆς διαφήμισης κι ἀλλοῦ. Σήμερα θά προχωρήσουμε τήν ἔρευνά μας δειγματοληπτικά στούς χώρους τοῦ βιβλίου, τοῦ περιοδικοῦ -εἰδικά αὐ­τῶν πού απευθύνονται σέ παιδιά- τῶν video games, τοῦ δια­δι­κτύ­ου καί τῶν «on line» ὁ­μα­δι­κῶν παι­χνιδιῶν, τῆς τη­λε­ό­ρα­σης, τῶν «παι­δι­κῶν» τη­λε­ο­πτι­κῶν σει­ρῶν, τοῦ κινηματογράφου...

Τό φρικτό τέλος τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων (ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγ. Παϊσίου) - Μασῶνοι ἀρχιερεῖς (Αὐγ. Καντιώτου)

 


Ὁ Καποδίστριας ὡς πρότυπο Χριστιανοῦ ἡγέτη

Toυ π. Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου

Πτυχ. Νομικῆς καὶ Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Αὐτὸ τὸ θέμα μᾶς προτρέπει νὰ διερευνήσουμε τὶς πράξεις, ἀλλὰ καὶ νὰ εἰσχωρήσουμε στὰ ἄδυτα τῆς ψυχῆς ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε ἑκούσια καὶ συνειδητὰ στὴ ζωή του τὴν ὁδὸ τῆς θυσίας καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως, ἀρετὲς ἀπόλυτα συμβατὲς μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἰδέα τοῦ ἐθελοντισμοῦ. Αὐτὸ θὰ ἐπιχειρηθεῖ μέσα ἀπὸ ἕνα ἐνδεικτικὰ ἐπιλεγμένο πλαίσιο ὁρισμένων σταθμῶν τῆς ζωῆς του.

Σωματική και πνευματική εργασία

 «Μὴ φοβοΑφεντες απανταῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν» (Λουκ. 5,10)

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 5,1-11). Τί μᾶς λέει; Ἡ σημερινὴ περι­κοπὴ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶνε ἕνας ὕ­μνος τῆς ἐργασίας· ὁ Χριστὸς εὐλογεῖ τοὺς ἐργάτες καὶ τὸν κόπο τους.

Τί εἶναι πίστη;

Στο βραδινό φως © Άννα Κοστένκο (Kannap)
Τί εἶναι πίστη;
Ἀπ.: Κατά τόν ὡραῖο ὁρισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πίστη εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. 11,1)· δηλαδή, ἀκλόνητη πεποίθηση στήν πραγματική ὕπαρξη ἀγαθῶν πού ἐλπίζουμε· βεβαιότητα γιά πράγματα πού δέν βλέπονται μέ τά μάτια.

«Είναι απλώς ανίκανοι ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;»

Γεώργιος Κ. Τζανάκης  Ἀκρωτήρι Χανίων

Αὐτὴ ἡ φράσι, ποὺ εἶπε γεωστρατηγικὸς ἀναλυτὴς γιὰ τοὺς πολιτικούς μας, στριφογυρίζει σὰν ἐνοχλητικὸ κουνούπι γύρω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου, ὅταν  ἀκούω τὰ ὅσα ἀπίθανα λένε κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους μας.

Ἰδοὺ ἡ νέα πνευματικὴ παραγωγὴ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν:

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΛΥΒΟΣΚΕΠΑΣΤΗ

 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Γέροντος Δωροθέου: Ἐμπειρίες ἀπό τόν Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας

Τό 2015 ἐξομολογήθηκα γιά τελευταία φορά στόν γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου στήν ἔρημο τῆς Ἀριζόνα, τόν π. Ἐφραίμ. Στήν διάρκεια τῆς ἐξομολόγησης μοῦ εἶπε δύο φορές τό ἑξῆς: 

«Ἕνας ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό καί μίλησε μέ τόν Χριστό. Τοῦ εἶπε: Κύριε, πρέπει νά τό κάνεις πιό εὔκολο γιά τούς ἀνθρώπους νά σώζονται. Εἶναι πολύ ἀδύναμοι καί πέφτουν εὔκολα στήν ἁμαρτία. Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε: Θά σώζονται,
φτάνει νά λένε δύο προσευχές. Ἡ μία ἔχει πέντε λέξεις καί ἡ ἄλλη τέσσερις λέξεις. Καί μέτρησε στά δάκτυλά του τίς δύο προσευχές:

Ξημερώνει Κυριακή...!


 

Είναι άχρηστη η διδασκαλία των Θρησκευτικών;

Πολλοί ισχυρίζονται ότι πώς στον αιώνα της επιστήμης δε μένει χώρος για τη θρησκεία. Λένε πως τα προβλήματα στα οποία δίνει απάντηση η θρησκευτική πίστη βρήκαν ή θα βρουν στο μέλλον τη λύση τους μέσα από την πρόοδο της επιστήμης.

Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου: Καημένη, βρεγμένη σανίδα, ποῦ εἶσαι;

Χειμερινό απόβραδο © HRUL
«Τί εναι ο στρατιτες; Εναι τά παιδιά το λαο, τά παιδιά μας, εναι ατοί πού ποτελον τό στρατό. Ο ντιρρησίες συνείδησης, ξέρετε τί θά πε, τί εναι ατοί ο ντιρρησίες συνείδησης; «Δέν πάω, γιατί δέν πιάνω πλο». Τό καναν ο χιλιαστές, τώρα τό κάνουν καί ο μή χιλιαστές! «Εμαι ντιρρησίας συνείδησης» Θά μο τό πιτρέψετε; Καημένη, βρεγμένη σανίδα, πο εσαι;  , θά μο πετε: «Βία καταπίεση ».  Ζητ συγγνώμη!».

Θλιβερό φαινόμενο

Αρσένιος Μοναχός, Σκήτη Κουτλουμουσίου -Άγιον Όρος

Όντως η θλιβερή περίπτωση του εκπεσόντος ιερομονάχου Ανδρέα Κονάνου αρκετό θόρυβο έφερε στην Εκκλησία μας. Δεν θα αναφερθώ στις ανορθόδοξες δηλώσεις του εν λόγω ιερομονάχου, διότι είναι γνωστές σε όλους μας και επιπλέον η θύμηση τους μας προκαλεί δυσαρέσκεια, αλλά θα σταθώ και θα επισημάνω μια καινοφανή απάτη που επιχειρεί να προβάλει στην Εκκλησία μας, αυτός ο αποστάτης εκ της ιερωσύνης.

Πότε καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἄρρωστη;


Πολύς πόνος γύρω μας. Σήμερα τα αδέρφια μας, αύριο ίσως εμείς. Το επιτρέπει ο Θεός για πολλούς λόγους. Δεν έχει σημασία να τους αναλύσω εγώ και δεν χρειάζεται να το κάνω. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Εμείς ας τον εμπιστευόμαστε...

 

Τα ονόματα των αδελφών μας ΕΔΩ


Εἶναι δυνατὸν ὁ «παπισμὸς» νὰ εἶναι Ἐκκλησία;

Ἡ Μία ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εἶναι δυνατὸν ὁ «παπισμὸς» νὰ εἶναι Ἐκκλησία;
   Στὸ πιὸ πάνω ἐρώτημα ἀπαντᾷ ὡς ἑξῆς ὁ πνευματικὸς λέωντῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου, ὁ Εὐγενικός: «(Οἱ Λατῖνοι- παπικοὶ) οὐ μόνον εἰσὶ σχισματικοί, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοί. Ἡμεῖς δὲ οὐδὲ δι’ ἄλλό τι ἐσχίσθημεν αὐτῶν, εἰ μὴ ὅτι εἰσὶν αἱρετικοί» (Πηδάλιον, Ζάκυνθος, 18643, σ. 55, ὑποσημ.).
   Ἡ Ἀληθινὴ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική.