Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν παράταση μιᾶς ἀσθένειας;


Αποτέλεσμα εικόνας για θεοφανης εγκλειστος
Ὁ Κύριος ἀφήνει μιάν ἀρρώστια νά παρατείνεται, ὅταν βλέπει ὅτι αὐτή συμβάλλει περισσότερο ἀπό τήν ὑγεία στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, "Χειραγωγία στήν πνευματική ζωή", Ἱερᾶ Μονή Παρακλήτου

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Άγιον Ποτήριον και μολυσματικότης

Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 28-02-88

Ἀγὼν μετανοίας

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
Ὁ Ἀπ. Παῦλος (Κολ. β΄, 1) τονίζει: «Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί». Μετάφραση Π. Τρεμπέλα: Σᾶς εἶπα κοπιάζω καὶ ἀγωνίζομαι. Διότι θέλω νὰ γνωρίζετε, πόσον μεγάλον ἀγῶνα, ποίας προσευχὰς καὶ ποίας φροντίδας ἔχω διὰ σᾶς καὶ δι’ ἐκείνους, ποὺ μένουν εἰς τὴν Λαοδίκειαν καὶ δι’ ὅσους δὲν ἔχουν ἴδει τὸ πρόσωπόν μου καὶ δὲν μὲ ἐγνώρισαν σωματικῶς.

“Εἶμαι … μόνος !”


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4
Εὐαγγέλιον: Ματθ. στ΄ 14-21
Ἦχος: δ΄.- Ἑωθινόν: Δ΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
“καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ” (Ματθ. ΣΤ΄ 18)
“Εἶμαι … μόνος !”
Πολλάκις ἔχομεν ἀκούσει τὴν συγκεκριμένην φράσιν, φίλοι ἀναγνῶσται, καὶ ἴσως πολλάκις τὴν ἔχομεν ἐκφωνήσει καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι. Πολλάκις ἠκούσαμεν ταύτην ὡς ἔκφρασιν θλίψεως καὶ ὀδύνης παρ’ ἀνθρώπων μοναχικῶν οἵτινες ἔμειναν μόνοι ἐν τῷ παρόντι κόσμῳ μετὰ τὴν κοίμησιν καὶ ἀναχώρησιν ἐκ τῆς προσ­καίρου ταύτης ζωῆς, ἠγαπημένων καὶ συγγενῶν προσώπων! Ἀκόμη συχνότερον ἀκούομεν τὴν φράσιν ταύτην ὡς ἔκφρασιν ἀγανακτήσεως, ἀπ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι περιεφρονήθησαν καὶ ἐγκατελείφθησαν ἀπὸ φίλους καὶ ὑποστηρικτάς, ὅταν περιέπεσον εἰς οἰκονομικὴν ἢ ἄλλην τινὰ ἀνέχειαν.

Κυριακή της Τυροφάγου - Στα όπλα!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ :Ματθ. στ΄14-21
Ἔφθασε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Μὲ τὸν σημερινὸ Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ θὰ περάσουμε τὸ κατώφλι τῆς πνευματικότατης αὐτῆς περιόδου, ποὺ θὰ μᾶς ἑτοιμάσει ὥστε νὰ ζήσουμε τὸ Ἄχραντο Πάθος καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὰν ἰαχὴ πολέμου ἀκούγονται ὅσα μᾶς ἀπευθύ­νει τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας: «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγ­γικεν». Ἔχει προχωρήσει ἡ νύχτα· πλησίασε πιὰ τὸ ξημέρωμα. Εἶναι ὥρα νὰ ξυπνήσουμε!

Κάποιοι το ‘χουν καβαλήσει το καλάμι... ΕΚΚΛΗΣΙΑ! είναι οι επίσκοποι;

  Δημήτριος Τσελεγγίδης
... Όταν ο νους μας είναι εκεί όπου εκλήθη κατεξοχήν να είναι. Και εκεί που εκλήθη να είναι, είναι εν τη βασιλεία του Θεού και αυτή να εκζητά. Και η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί αλλά εντός ημών είναι εντός της καρδίας. Και ο νους επομένως δεν πρέπει να αλητεύει αλλά να είναι εντός της καρδίας. Αλλά για να είναι εντός της καρδίας πρέπει να είναι εν τω ονόματί Του.
Γιατί μόνο εν τω ονόματι μένοντας ο πιστός μπορεί να έχει την ενότητα με τον Θεό και με την Εκκλησία Του.

Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποιΕυτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι!. Ξεκίνησε από την Σενεγάλη και δούλεψε σκληρά. Θυμάται όμως την πατρίδα του και θέλει οι συμπατριώτες του να κερδίσουν λίγα από αυτά που του έχει δώσει η ζωή.
Μία εκπληκτική απάντηση έδωσε ο Σαντιό Μανέ σε ερώτηση που του έγινε για την πλούσια φιλανθρωπική του δράση. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα και τόνισε το χρέος που έχει ο καθένας μας στην κοινωνία.
Δείτε τι ανέφερε ο άσος της Λίβερπουλ:

Αββά Δωροθέου: ...όταν η συνείδησή µας µας υπαγορεύει να κάνουµε αυτό και αδιαφορούµε, και πάλι µας λέει να κάνουµε εκείνο και δεν το κάνουµε, αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούµε, έτσι τη θάβουμε...


Όταν ο Θεός δηµιούργησε τόν ανθρωπο, έβαλε µέσα του ένα θείο σπέρµα, σάν ενα είδος λογισµού πιό θερµού και φωτεινού, νά εχει τή θέση της σπίθας, γιά νά φωτίζει τό νου και νά του δείχνει νά ξεχωρίζει τό καλό από τό κακό. Αυτό ονοµά­ζεται συνείδηση, και είναι ο φυσικός νόµος; (Ιωαv. Χρυσ. Ρ. G. 49, 131-133). Αυτό είναι τά πηγάδια πού άνοιγε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι Πατέρες, και τά παράχωναν οι Φιλισταίοι (Γεν. 26, 15). Μ' αυτό τό νόµο, δηλαδή µέ τή συνεί­δηση, συµµορφώ­θηκαν οι Πατριάρχες και όλοι οι άγιοι πού εζησαν πρίν από τό γραπτό νόµο και ευαρέστηοσν στό Θεό. Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τούς ανθρώπους µέ την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαµε το γραπτό νόµο, χρειαστήκαµε τούς Αγίους Προφή­τες, χρειαστήκαµε την ενανθρώπιση του Ιδίου του Δε­σπότη µας Ιησού Χριστού, για να την ξαναφέρει στο φώς και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή, µέ την τήρηση των άγιων εντολών του Θεού εκείνη την σπίθα πού ήταν παραχωµένη.

«Οἱ λαϊκοὶ χειροτονοῦντες στὴν Καλαμαριά!»(σχ. ΙΧΘΥΣ: Μήπως τό "στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις" τοῦ ἀποστόλου Παύλου, κατάντησε ἀπό τούς Ἱεράρχες μας "ἀλλάξετε ὅλες τίς παραδόσεις, μή κρατήσετε τίποτε",  καί δέν τό καταλάβαμε;...!)
Ὁ μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος τέλεσε, λέει ἡ εἴδηση, τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἀρχιδιακόνου του π. Ἀριστοτέλους Κωστοπούλου, στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Καλαμαριᾶς…
Στὴν συγκεκριμένη, ὅμως, χειροτονία εἴδαμε κάτι τὸ ἀπολύτως καινοφανὲς καὶ ἀπαράδεκτο.

«ΕΝ ΦΥΛΑΚῌ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΗΛΘΑΤΕ…»


Χωρίς-τίτλο-1
Τετάρτη πρωὶ στὸν ἅγιο Γιώργη. Μόλις ἔχει τελειώσει μιά ἀκόμη θεία Λειτουργία. Εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς καθημερινὲς θεῖες Λειτουργίες, ποὺ μιλοῦν κατευθεῖαν στὴν ψυχή. Ὁ παπα– Μᾶρκος κάνει κατάλυση, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὴν ἐπίσκεψη στὶς φυλακὲς Αὐλώνα.
-Ἑλένη, δὲν ἔρχεσαι μαζί μας στὶς φυλακές; τὴ ρώτησε μιά φίλη της.
Δὲν εἶχε πάει ποτὲ στὶς φυλακές. Δούλευε. Εἶχε ἀκούσει πολλά, ἀλλὰ δὲν ἔτυχε. Ἡ πρόσκληση τὴ βρῆκε ἐλεύθερη ἀπὸ ἐργασία, μιά καὶ βρισκόταν σὲ περίοδο διακοπῶν.
-Ναί, εἶναι εὐκαιρία.
Πράγματι, ἦταν εὐκαιρία μοναδικὴ ἡ ἐπίσκεψη στὶς φυλακὲς μὲ τὸν παπα Μᾶρκο.
Οἱ κυρίες, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἀριστέα, πάνοπλες μὲ τὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση καὶ μὲ τὰ δέματα, ποὺ ἑτοίμασαν.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: Ὅλοι οἱ δικηγόροι νὰ μαζευτοῦν, δὲν μποροῦν νὰ τὰ βγάλουν πέρα μὲ ἕνα μικρό διαβολάκι.

 Αποτέλεσμα εικόνας για Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
Νὰ μήν ἀνοίγουμε συζήτηση μὲ τὸ ταγκαλάκι
Ὅλοι ἔχουμε πάθη κληρονομικά, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν μᾶς βλάπτουν. Εἶναι ὅπως ἕνας γεννιέται λ.χ. Μὲ μία ἐλιά στὸ πρόσωπο. Αὐτή καὶ ὀμορφιά τοῦ δίνει, ἄν ὅμως τὴν ξεσκαλίση, μπορεῖ νὰ δημιουργηθῆ καρκίνος. Νὰ μήν ἀφήνουμε τὸν διάβολο νὰ ξεσκαλίζη τὰ πάθη. Ἄν τὸν ἀφήσουμε νὰ ξεσκαλίζη τὴν ἀδυναμία μας, δημιουργεῖται «καρκίνος».

Εάν δεν είμαι χαρούμενος, δεν είμαι τίποτε! [Προηγούμενος Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (†2019)]

Η έλλειψις χαράς είναι παθολογικό στοιχείο του ανθρώπου, εκούσιο κλείσιμο στον εαυτό του.
Και οτιδήποτε θελήση να κάνη δεν θα το επιτύχη.
Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίση το χωράφι του, να δη τι συμβαίνει και δεν είναι χαρούμενος.
Εν συνεχεία, να επιδιώξη την χαροποίησι του εαυτού του, και κατόπιν η ειρήνη του Θεού να πάρη την θέσι της χαράς.
Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να διατηρήση την σχέσι του με τον Θεόν και με τον Γέροντά του και να ζήση μία ζωή αληθινή.

«Ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται, Κυρίου Παντοκράτορος, καὶ τίς ὑποίσει τὸν φόβον, τῆς Παρουσίας ἐκείνου;»Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Δεσπότη μας Χριστοῦ καὶ τῆς Μεγάλης Κρίσεως τοῦ κόσμου. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦρθε στὴ γῆ, γενόμενος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀπολυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου, τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 

Να μετανοείτε όταν βλέπετε τη συμφορά του πλησίον σας


«Παρήσαν δε τινες εν αυτώ τω καιρώ απαγγέλλοντες αυτώ περί των Γαλιλαίων, ων το αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους εγένοντο, ότι τοιαύτα πεπόνθασιν; ουχί, λέγω υμίν, αλλ’ εάν μη μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. 13:1-3).
Αν νομίζετε ότι δεν μας αφορούν εμάς αυτά τα λόγια του Χριστού κάνετε λάθος. Για μας τα είπε. Πέστε μου, όταν εμείς σήμερα βλέπουμε κάποιον συνάνθρωπό μας να παθαίνει ζημιά, δεν χαιρόμαστε και δεν λέμε: «Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι τόσο αμαρτωλός όπως αυτός και δεν με τιμώρησε εμένα ο Θεός». Τέτοιους ακριβώς ανθρώπους ελέγχει εδώ ο Χριστός.

Μου φέρνεις μία σακούλα σκουπίδια, τις αμαρτίες σου, την ζυγίζω και σου δίνω σε βάρος το αντίστοιχο χρυσάφι!

Αποτέλεσμα εικόνας για spovedanie
Λίγα λόγια από δικές μου εμπειρίες στην εξομολόγηση.
Την πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πού πήγα για εξομολόγηση μού είπε ο πνευματικός.
-Ξέρεις τι είναι ή εξομολόγηση;
-Όχι ακριβώς απάντησα.
-Μού φέρνεις μία σακούλα σκουπίδια, τις αμαρτίες σου, την ζυγίζω και σου δίνω σε βάρος το αντίστοιχο χρυσάφι!
Από τότε το λέω και προσπαθώ, εάν είναι δυνατόν, όλοι να πάνε για εξομολόγηση!
proskynitis
https://trelogiannis.blogspot.com/

Δεν πειράζει να ντυθείς καρναβάλι, «δεν πειράζει δεν τα βλέπει αυτά ο Χριστός»


π. Σπυρίδων Σκουτής : Δεν πειράζει να ντυθείς καρναβάλι...δεν πειράζει δεν τα βλέπει αυτά ο Χριστός

(σχ. ΙΧΘΥΣ: Μέσα από τις συμφορές για τις οποίες οι ίδιοι είμαστε υπαίτιοι λόγω των αμαρτιών μας, και τις οποίες επιτρέπει ο Θεός για τη δική μας παιδαγωγία, πάντα βγαίνουν πολλά καλά. Ένα από τα καλά στην παρούσα φάση, είναι η απαγόρευση των καρναβαλικών, ή, κατά τους αγίους Πατέρες, σατανικών εκδηλώσεων!)
Διανύουμε μια υπέροχη περίοδο όπου θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα. Την περίοδο του Τριωδίου αρχίζει ο αγώνας για άσκηση πολλές φορές όμως οδηγούμαστε στην άρνηση της ασκήσεως με αποτέλεσμα να ανθίζουν τα αγκάθια της αιρέσεως και της πνευματικής διαστρέβλωσης. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα στο πλαίσιο του συγκρητισμού όπως: 

Η μυστική πράκτορας και ο καλόγερος


Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τη ζωή του κριτικού τέχνης και αρχιμανδρίτη π. Αρσένιου Στρελτσώφ (1894-1970), πολιτικού κρατούμενου και σύγχρονου αγίου της ρωσικής γης. Περιλαμβάνεται στο Ο π. Αρσένιος, 2 – μαρτυρίες, έκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Ωρωπός 2004, σελ. 184-196.
«Το χρόνο εκείνο ζούσε εξόριστος σ’ ένα μικρό συνοικισμό του σιβηριανού βορρά, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Έμενε στο σπίτι της Μάρθας Αντρέγιεβνα, μιας καλής και έμπιστης γυναίκας.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τις αιρέσεις και τα σχίσματα

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης ΑΚΤΙΝΕΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Γιά νά μή ξεχνᾶμε
Εἰσαγωγή ἐκσυγχρονιστική
Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἐκυκλοφορήθη στό Διαδίκτυο μικρό ἄρθρο μας μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος γιά τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα», τό ὁποῖο ἀνέγνωσαν ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀναγνωστῶν, πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ ἀντίθεση μέ τήν πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων, ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ γιά τήν ἀντορθόδοξη, ἀντιπατερική καί ἀντισυνοδική πορεία τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας. Διεφύλαξαν μέχρι τώρα τήν Ἐκκλησία οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι, οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι ἀπρόσβλητη καί καθαρή ἀπό τίς ἐπιβουλές ποικίλων ἐχθρῶν, ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν, παρακινούμενων πάντοτε ἀπό τόν ἐπαναστατήσαντα κατά τοῦ Θεοῦ καί πρῶτο σχισματικό καί αἱρετικό, τόν Διάβολο.

Παναγία μας, σπεύσον, απολλύμεθα ... εκ τοσούτων κινδύνων!


Η φωτογραφία του Ιστολογίου


Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις….


 
Μας λένε οι πιστοί «Αχ πάτερ μου, εγώ δεν πάω στην Εκκλησία! Πάω μόνο σε ξωκλήσια και ανάβω ένα κεράκι. Δεν μπορώ που μπαίνω μέσα στον Ναό και βλέπουν τι φοράω και με κουτσομπολεύουν».
Απάντηση: Να έρχεστε στην Εκκλησία για τον Χριστό και όχι για τα βλέμματα. Να γίνετε Αγία ώστε αντί να βλέπουνε τι φόρεμα φοράτε να βλέπουν το φωτοστέφανο της Αγιότητάς σας, ώστε να παραδειγματιστούν και αυτές και να θεραπευτούν.

Ολα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού

Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού...!
Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε.
Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λοιδορούμενοι.
Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος: τον ταπεινό λογισμό...!

Να μάθουμε να ξυπνάμε με τον Κύριο και να πηγαίνουμε για ύπνο μαζί Του, να τρώμε, να εργαζόμαστε και να βαδίζουμε μαζί Του


Γέροντας Θαδδαίος Βιτόβνιτσας
Ερώτηση:
–Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα για την πνευματική ζωή ενός ανθρώπου;
Απάντηση:
–Το να κρατήσουμε στην καρδιά μας την ειρήνη.
Μην αφήσετε αυτήν την ειρήνη να διαταραχθεί για κανένα λόγο. Η ειρήνη πρέπει να βασιλεύει στην καρδιά μας-η ειρήνη και η ησυχία.
Η κατάσταση των πεπτωκότων πνευμάτων αποτελείται από χαοτικούς λογισμούς. Ο δικός μας ο νους όμως πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος, αδιάσπαστος και νηφάλιος. Ο Θεός μπορεί να εισέλθει μονάχα σε ένα νου που είναι αδιάσπαστος.
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πιθανό κείμενο που λέει ""Μεγάλη δύναμη παίρνει κανείς άπό τίς μικρές πνευματικές άσκήσεις, όταν γίνονται τακτικά καί σταθερά, όπως άκριβώς οί σταγόνες τού άπαλού νερού μπορούν νά βαθουλώσουν τή σκληρή πέτρα." Άγιος Ισαάκ o Σύρος"

Θέλω να κάνω το καλό και βλέπω μέσα μου πρόχειρο το κακό

Του Ανδρέα Χριστοφόρου
Η Πνευματική Ζωή ως καθωσπρεπισμός και όχι ως πόθος Χριστού.
Η πρώτη φράση είναι η επιλογή μου ως Προσώπου. Η δεύτερη κατάσταση είναι προεπιλογή της Ανθρώπινης μου Φύσεως.

«Να πίνετε αγιασμό, όσο πιο συχνά μπορείτε. Αυτό είναι το καλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο..»


Αποτέλεσμα εικόνας για η δυναμη του αγιασμου…«Πίνετε Αγιασμό, όσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά, Είναι το καλύτερο καί αποτελεσματικότερο φάρμακο. Αυτό δεν το λέω σαν παπάς, το λέω σα γιατρός. Από την ιατρική μου πείρα» (Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς καί γιατρός χειρουργός).
Να ρίχνουμε λίγο στα φαγητά μας, στα ζωντανά μας, στα λαχανικά του κήπου μας ή στα οπωροφόρα δέντρα μας, κ.λπ.

ΠΩΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΕ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ "ΕΙΡΗΝΗΣ" ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ!

Καρναβάλι. Ο πολιτισμός του σκουπιδαριού. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!

Αντί να λιτανεύουμε τους Αγίους να μας ελεήσει ο Θεός, κάνουμε παρέλαση με τους δαίμονες. Βλέπετε αγαπητοί μου σε αυτές τις εικόνες πουθενά χαρά, πολιτισμό, αγαλλίαση και αρετή; Δυστυχώς το καρναβάλι είναι ο πολιτισμός του σκουπιδαριού, του εξευτελισμού του ανθρωπίνου προσώπου και της προσκύνησης του διαβόλου. Θα λιτανεύσουμε τα ομοιώματα των δαιμόνων με πρόσχημα την υποτιθέμενη χαρά των παιδιών; Πόλεις και χωριά κάνουν διαγωνισμούς ποιο παιδί θα καραγκιοζοποιήσουμε περισσότερο. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα γελοιοποιούν τους Ιερείς και τα Ιερά Μυστήρια. Αυτό έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας; Αυτά τα πρότυπα έχουμε να τους θέσουμε ως δρόμους ζωής;

Άμβλωση ή ζωή; Θεολογικό και ποιμαντικό σχόλιο


amvlosi 1

Του Δρ. Γεωργίου Δ. Παναγόπουλου
Αν. Καθηγητού Ορθόδοξης Δογματικής ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

Ο ιερός Αυγουστίνος είπε κάποτε ότι αν τον ρωτήσουν τι είναι ο χρόνος γνωρίζει μέσα του πολύ καλά την απάντηση, αν όμως του ζητήσουν να το εξηγήσει, βρίσκεται σε αμηχανία.
Θα έλεγα παραφράζοντας τον ιερό Πατέρα ότι για ελάχιστα θέματα η Εκκλησία μας εμφανίζεται τόσο κατηγορηματικά απορριπτική και την ίδια στιγμή τόσο αμήχανη να πείσει για τη στάση της το ευρύ κοινό όσο για την άμβλωση.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Σταμάτης Σπανουδάκης: Πως βρε παιδιά μου, θα καταφέρετε να βγάλετε απο το αίμα μας, την Ελλάδα πού κυλάει; τούς ήρωες, τους αγωνιστές, τους Αγίους, και τελικά τον ίδιο τον Χριστό;

Image may contain: 1 person, smiling, sitting, screen and indoorΔεν θα έγραφα αυτά τα λίγα λόγια, αν δεν έβλεπα και άκουγα τι, αλλά κυρίως ποιοί μας ετοιμάζουν τις γιορτές, για το 1821. Πόσο απροκάλυπτα πιά, δυστυχώς όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις μας και τα υπάκουα παρακλάδια και παπαγαλάκια τους, με το πρόσχημα της εορτής των 200 χρόνων, προσπαθούν και εκ’ δεξιών πια τώρα, να πληγώσουν και να γκρεμίσουν, όλα όσα είμαστε, πιστεύουμε και αγαπάμε. Καλύτερα να ανέθεταν τις γιορτές τους, στο Τουρκικό υπουργείο πολιτισμού, αν βέβαια υπάρχει κάτι τέτοιο.

Tί συμβουλεύει στά νέα ζευγάρια ὁ π. Δημήτρης Γκαγκαστάθης σχετικά μέ τό θέμα τῆς συγγνώμης

Ο π. Δημήτριος (εκοιμήθη το 1975) υπήρξε μια αγιασμένη μορφή που με τις προσευχές και τις συμβουλές του βοήθησε πολλές οικογένειες, αφού έζησε ως έγγαμος ιερέας μέσα στον κόσμο.
Ας δούμε τι συμβουλεύει στα νέα ζευγάρια σχετικά με το θέμα της συγγνώμης:
Ο αείμνηστος Γέροντας πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης σε κάθε νεαρό ζευγάρι τους έλεγε:

Ω κόσμε! προσέχεις τα μικρά

Προσέχεις το γάλα σου να είναι γνήσιο, η τροφή σου να είναι καθαρά και βιταμινούχος, τα φάρμακα σου να μην είναι νοθευμένα, τα χαρτονομίσματα σου να μην είναι κίβδηλα, τα αρχαιολογικά σου μνημεία να μην υποστούν την παραμικρή φθορά, τα μέσα συγκοινωνίας με τα οποία κάνεις τα ταξίδια σου να μη παρεκκλίνουν από τας γραμμάς των. Όλα τα προσέχεις, εκτός ενός· της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτή δεν σε ενδιαφέρει. Αλλοίμονο, κόσμε, με τας αντιλήψεις που έχεις και με την αδιαφορία σου! Έτσι αδιαφορών για τα μέγιστα και ύψιστα, θα καταπέσεις εις τα βάραθρα του ορθολογισμού, του υλισμού, της απιστίας και της αθεΐας, και τότε θα καταλάβεις τι είναι η Ορθοδοξία, την οποία περιφρόνησες.

Τώρα πού κατάλαβα τί είναι αγάπη, βλέπω ολοκάθαρα από τι υποφέρει ό κόσμος

(Γ. Θεοτοκάς)
«'Επρεπε να ζήσω ό,τι έζησα καί να φτάσω ως εδώ πού έφτασα, για να καταλάβω το βαθύτερο νόημα της πίστης
Ή πίστη είναι αγάπη. Ανάβρυσμα, ξεχείλισμα, πλημμύρα αγάπης.
Αγαπώ τον Χριστό καί για τούτο πι­στεύω σ' Αυτόν. Κι ή αγάπη μου γι'Αυτόν, που γεμίζει δάκρυα τα μάτια μου, με ζεσταίνει, με πα­ρηγορεί για όλα, μου δίνει τη δύναμη ν' ατενίσω την πραγματικότητα του κόσμου, με κάνει να αισθάνομαι -ό,τι καί αν συμβεί- πώς τίποτα δεν χάθηκε, πώς υπάρχει πάντα ελπίδα.

Συμβουλές για Αυτομεμψία και Ταπείνωση – Γράμμα Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα σε Πνευματικό του Παιδί (2 απο 5) – 13/6/2011

Ο 3ος Ψαλμός

Ο 3ος ψαλμός έχει επιγραφή, που μας πληροφορεί ποιος είναι ο ποιητής του και υπό ποιες συνθήκες τον έγραψε. «Ψαλμός τω Δαβίδ, οπότε απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλώμ του υιού αυτού» (στίχ. 1). Ο γιος τού Δαβίδ Αβεσσαλώμ επαναστάτησε εναντίον του πατέρα του και συγκέντρωσε μεγάλο στρατό. Ο Δαβίδ αναγκάσθηκε να φύγη από την Ιερουσαλήμ. Ο κίνδυνος γι’ αυτόν ήταν μεγάλος.

Για τη φοβερή Κρίση

Την ημέρα της Κρίσεως δεν θα απολογηθούμε για το αν υπήρξαμε πλούσιοι ή φτωχοί, διάσημοι ή άσημοι, έξυπνοι ή απλοϊκοί. Θα λογοδοτήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα τάλαντα, τα χαρίσματα, δηλαδή, που πήραμε από τον Πλάστη μας. Αν το δούλο της ευαγγελικής παραβολής, που το ένα και μοναδικό του τάλαντο το έκρυψε στη γη, ο κύριός του τον επιτίμησε αυστηρά –«δούλε πονηρέ και οκνηρέ!…» (Ματθ. 25:26)–, τι θα πει, άραγε, ο δίκαιος Κριτής στον άνθρωπο εκείνο που πήρε πέντε ή δέκα τάλαντα και τα αχρήστεψε όλα με την αδιαφορία και τη ραθυμία του;
https://www.dromokirix.gr/

Τριώδιο καὶ Καρναβάλι … Ἀσυμβίβαστα μεταξύ τους!


Γράφει ὁ Ἠλίας Aθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Λέγει ὁ Κύριος: «...οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἡ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἡ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑταίρου καταφρονήσει οὗ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καὶ μαμωνὰ» (κατὰ Μάτθ. Κέφ.6 πάρ. 24), δηλαδὴ δὲν μπορεῖς χριστιανέ μου ἐὰν θέλεις νὰ λέγεσαι ἀλλὰ καὶ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ νὰ δουλεύεις δύο κυρίους γιατί ἡ τὸν ἕναν θὰ μισήσεις καὶ τὸν ἄλλον θὰ ἀγαπήσεις ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθεῖς καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσεις δὲν μπορεῖς νὰ δουλεύεις γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν μαμωνὰ τουτέστιν τὸν διάβολο, αὐτὰ εἶναι λόγια του Κυρίου μας ποὺ ὅμως εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐντολὴ καὶ δὲν χωροῦν συζητήσεως, γιὰ ὅποιον βέβαια διεκδικεῖ τὴν ὀνομασία τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανό. Ἀνοίγει καὶ φέτος τὸ τριώδιο καὶ τὴν φράση αὐτὴ τὴν ἀκοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο συνεχῶς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, ἀπὸ πολλοὺς συμπολίτες μας, τὴν διαβάζουμε στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ περιοδικὰ, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο. Τί καταλαβαίνει ἀκούοντας τὴ φράση αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ὀρθοδόξου λαοῦ μας ὅταν ἀκούει τὴ λέξη τριώδιο;...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΩΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Ίντσμπρουκ - Αυστρία

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Πῶς θά διώξουμε τό ἄγχος, γιόγκα, βλασφημία καί ἄλλα θέματα, μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ Νεόφυτo

Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων Z΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτo

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ


τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Κυριακή, πρωί, 11,30΄, Ἰανουάριος 2011.

«Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως» ἢ «Σεμινάριο οἰκοδομῆς στὴν Ὀρθοδοξία»· ἕνας θεσμὸς ποὺ ἵδρυσε ὁ μακαριστὸς π. Ἀν­τώ­νιος Ἀλεβιζόπουλος ἀπὸ τὸ 1987-1988 καὶ τὸ ὁποῖο συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του, μέχρι καὶ τὸ 2016, ὁπότε τὸ κατήργησαν -χωρὶς κἄν νὰ ἐνημερωθῶ, ἄν καί ὑπεύθυνος ἐπί τοῦ φορέα- γιὰ λόγους, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ προκειμένου νὰ σχολιάσου­με.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου: ...χρειάζεται λίγη καρτερία. Ἀλλιῶς, πῶς θὰ ξερριζωθοῦν τὰ πάθη;

 Αποτέλεσμα εικόνας για Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
– Γέροντα, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχη δώσει δικαιώματα στὸν πειρασμό, ἐπειδή ἔζησε μὲ ἀμέλεια, καὶ θέλη νὰ βάλη μία σειρά, νὰ ἀρχίσει νὰ ζῆ προσεκτικά, τὸν πολεμάει τὸ ταγκαλάκι;

Ἡ Γοργοεπήκοη Παναγία

 Μια ανοιξιάτικη μέρα του 1931 ο ταπεινός υποτακτικός Βασίλειος Ιλίε (1902-31) της ρουμανικής μονής Συχάστρια προσευχόταν μπροστά στην εκκλησία.
Είδε τότε μια φοβερή οπτασία. Από το φόβο του άρχισε να φωνάζη με δυνατή φωνή:
-Υπεραγία Θεοτόκε, ελέησον με!
Και προς τους πατέρες που συγκεντρώθηκαν κοντά του είπε:

«Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς… εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε». Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. η΄ 8, θ΄ 2)Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως
Πρὸ τούτων ἐλάλησεν ὁ Ἀπόστολος περὶ τῶν εἰδωλοθύτων, λέγων· «Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν, ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν» (Α΄ Κορ. η΄ 1)· ἦσαν δὲ τὰ εἰδωλόθυτα, τὰ κρέατα τῶν ζώων, τὰ ὁποῖα ἐθυσιάζοντο εἰς τὰ εἴδωλα· τούτων δὲ τῶν εἰδωλοθύτων κρεάτων μέρος μὲν κατέκαιον οἱ εἰδωλολάτραι ἐνώπιον τῶν εἰδώλων, μέρος δὲ ἐφύλαττον διὰ τὴν τράπεζαν τῶν προσφερόντων τὴν θυσίαν, καὶ τῶν συγγενῶν αὐτῶν καὶ φίλων.

Ό,τι έχεις μέσα σου παιδιάτικο, σαν θησαυρό να το φυλάξεις...

I think this might be called the "happy food"of any where,anytime on earth..especially for little boys little boys who love summer.
Ό,τι έχεις μέσα σου παιδιάτικο
Σαν θησαυρό να το φυλάξεις
Τους λογισμούς, τους πόθους σου άλλαξε,
Μα αυτό ποτέ να μην αλλάξεις.

Τὰ ἔμβρυα φωνάζουν ἀπὸ ΗΠΑ εἰς τὰς Ἀθήνας
Οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐδειλίασαν καὶ δὲν ὑπερησπίσθησαν τὴν καμπάνια «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω», ἐνῶ εἰς τὰς ΗΠΑ συμμετεῖχαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι εἰς πορείαν! Θὰ δώσουν λόγον εἰς τὰ ἔμβρυα, ὅταν τὰ συναντήσουν κατὰ τὴν Β΄ Παρουσίαν. Ὁ κ. Καραμανλὴς ἀπαγορεύει, ἀλλὰ ὁ κ. Τρὰμπ ἐπικροτεῖ! Εἰς Ἀθήνας «δημοκρατικοὶ» καὶ εἰς Οὐάσινγκτον «φονταμενταλισταί»! Θέλομεν πολιτικοὺς ποὺ νὰ μὴ φονεύουν τὴν ἐπερχομένην γενεάν!

Γιατί ἡ ἐκκλησία δέν εὐλογεῖ τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί τήν συγκατοίκηση; (π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Συζούμε. Θέλει η κοπέλα μου, θέλω και εγώ, τι κακό κάνουμε;
Κάποτε ήλθε για εξομολόγηση στους Τρεις Ιεράρχες στον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ένας φοιτητής, μέλος γνωστής χριστιανικής νεολαίας.
Εκεί άρχισε μια συζήτηση για διάφορα θέματα, αλλά κυρίως για τα σαρκικά…
- Γιατί πάτερ Επιφάνιε να απαγορεύεται αυτό και κείνο και το άλλο, όταν πραγματοποιούνται από «ειλικρινή αγάπη», ερωτούσε ο νέος για τα διάφορα σαρκικά παραπτώματα; Γιατί να μην επιτρέπονται οι «δεσμοί» των νέων αγοριών και κοριτσιών;

Ὁ Τρίκκης εὐλογεῖ τοὺς Ρόταρυ!Μετὰ τὸν Σεβ. Λαρίσης καὶ τὸν Σεβ. Κατερίνης, τώρα καὶ ὁ Σεβ. Τρίκκης ἀποδεικνύει τὰς «φιλικὰς» διαθέσεις του πρὸς τοὺς Ρόταρυ, διὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει κάθε ἐπαφήν. Ἡ μασονία δὲν κρύβεται… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα trikalavoice.gr τῆς 13ης Φεβρουαρίου 2020:
https://www.dromokirix.gr/

Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσηςΤὸ μεσημέρι στὴν τράπεζα τῆς ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸ ἀληθινὸ μυστήριο τῆς ἐνορίας καθὼς καὶ γιὰ τὸ νόημα τῶν τραπεζῶν τῆς ἀγάπης. Ἀπόψε στὴν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὸ μέγα πέλαγος τῆς νηστείας, ἂς ἐπιτραπῆ καὶ ἂς συγχωρεθῆ νὰ μιλήσουμε διὰ τὸν ἀσκητισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης κατὰ τὴν διδασκαλία, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ λέγει: 

Η φωτογραφία του Ιστολογίου


Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Ἅγιος Ἀναστάσιος Γόρδιος: "...κάλλιον νά τυραννοῦνται σωματικῶς καί νά πιστεύουν στόν Χριστό διά Θεόν ἀληθινόν, παρά νά εὕρουν ἄνεσιν σωματικήν καί νά πιστεύουν τόν ἀντίχριστον πάπαν διά Θεόν..."

Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος
Διατί εἶναι πολλοί οἱ βεβαρυμένοι ἀπό τήν τυραννίαν τῶν μωαμεθιτῶν καί ἀγαποῦν νά φύγουν εἰς τήν ἐπικράτειαν τοῦ πάπα νά εὕρουν ἄνεσιν. Ὅμως ἄς λογιάσουν πῶς ἔχουν νά πέσουν εἰς μεγαλύτερον κίνδυνον, ψυχικόν, νά φθείρουν καί ψυχήν καί σῶμα. Καί κάλλιον νά τυραννοῦνται σωματικῶς καί νά πιστεύουν στόν Χριστό διά Θεόν ἀληθινόν, παρά νά εὕρουν ἄνεσιν σωματικήν καί νά πιστεύουν τόν ἀντίχριστον πάπαν διά Θεόν καί νά λάβουν τήν ὀλέθριον βοῦλλαν του εἰς τό μέτωπον, ἤγουν τήν ὁμολογίαν εἰς τό ἠγεμονικόν τους.

Η Ευχή του Ιησού, Συμβουλές – Γράμμα Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα σε Πνευματικό του Παιδί (1 απο 5) – 11-8-2011

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, κείμενο και υπαίθριες δραστηριότητες