Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Ἀββά Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: ...ἡ εὐχή μπορεῖ νά διαλύση καί νά διασκορπίση ἀπό τήν ψυχή τά...

 ...ἡ εὐχή μπορεῖ νά διαλύση καί νά διασκορπίση ἀπό τήν ψυχή τά νέφη τῶν παθῶν καί νά φωτίση τόν νοῦ μέ τό φῶς τῆς χαρᾶς καί τῆς παρηγοριᾶς, τό ὁποῖο συνηθίζει νά γεννᾶ ἡ εὐχή στίς ἐνθυμήσεις μας καί μάλιστα ὅταν ἔχη ὕλη ἀπό τίς θεῖες Γραφές καί προσοχή ἔξυπνη τοῦ νοῦ· διότι ἡ παντοτινή μελέτη, πού γίνεται στίς θεῖες Γραφές, γεμίζει τήν ψυχή ἀπό ἀκατανόητο θαυμασμό καί θεία εὐφροσύνη.
Ἀββά Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Λόγοι Ἀσκητικοί
Ἀπόδοσις στήν Νεοελληνική ὑπό Βενεδίκτου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

Η γενική απομάκρυνση από το Θεό, η «μαχητική αθεΐα», η αύξηση της αποξένωσης και της έχθρας μεταξύ των ανθρώπων, η απόρριψη της πίστεως και της παραδόσεως, η αμαρτωλή και αμετανόητη ζωή, προκάλεσαν σε εκατομμύρια ψυχές σοβαρές πνευματικές ζημιές.

Μιλούν για ανεκτικότητα...Μόνο ανέχονται!.. Όταν και όσο δεν τους παίρνει αλλιώς.. Προς καιρόν..

Μιλούσα πριν από μερικά χρόνια μ'έναν πολύπειρο εκπαιδευτικό και αναφέρθηκα με θαυμασμό στο λόγο του Βολταίρου «Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες», από την άλλη όμως του αντιπροέβαλλα την ερώτηση πώς συμβιβάζεται αυτό με την αντιχριστιανική μανία των αθέων Κυβερνήσεων της Ευρώπης (κυρίως Γαλλίας) καθώς και του (τότε) Σοσιαλιστικού Κομμουνισμού, που και αυτός από τον Διαφωτισμό ξεκίνησε και το περίφημο δόγμα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών πρέσβευε, αλλά είχε διακριθεί σε Γκουλάγκ και Ψυχιατρεία για τους θρησκευομένους.
Και μου απάντησε χαρακτηριστικά.

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.

«Σ᾿ εὐ­χα­ρι­στῶ πο­λύ. Βλέ­πεις; Ἐδῶ πα­ρα­στέ­κον­ται δύ­ο ἀγ­γε­λά­κια καί μοῦ λέ­νε: ”Ποῦ νά σέ πᾶ­με; Αὐ­τά εἶ­ναι ἀ­συγ­χώ­ρη­τα. Για­τί δέν τά ἐ­ξωμο­λο­γή­θη­κες;”»

 λθ’. Ἄγ­γε­λοι βοηθοῦν στήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση
Πα­λαι­ό­τε­ρα ἕ­νας ἱ­ε­ρέ­ας ἀ­πό τή Νέα Σκή­τη ἔπαιρ­νε ἐ­φη­με­ρί­α στόν Ἅ­γιο Παῦ­λο, δι­ό­τι τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε πα­πά­δες. Μα­ζί του ἐρ­χό­ταν καί ὁ πα­ρα­δελ­φός του πού ἦ­ταν καί κα­τά σάρ­κα ἀ­δελ­φός του. Ὁ ἐ­φη­μέ­ριος ἦ­ταν 70 ἐ­τῶν καί ὁ ἀδελ­φός του 90. Κάποια φο­ρά ὁ μο­να­χός δέν αἰ­σθα­νό­ταν κα­λά καί πα­ρε­κά­λε­σε τόν πα­πᾶ νά φω­νά­ξη ἀ­πό τή Νέα Σκή­τη τόν Πνευ­μα­τι­κό νά ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ καί νά κοι­νω­νή­ση. Μέχρις ὅ­μως νά ᾿ρθῆ ὁ Πνευ­μα­τι­κός, ἔ­πε­σε ὁ μο­να­χός σέ κῶ­μα. Εἶ­πε ὁ Πνευ­μα­τι­κός νά βγοῦν οἱ ἄλ­λοι ἔ­ξω. Ἀ­κο­ύμ­πη­σε τήν θε­ί­α Κοι­νω­νί­α στό τρα­πέ­ζι, γο­νά­τι­σε καί ἔ­κα­νε δυ­να­τή προ­σευ­χή: «Πα­να­γί­α μου», εἶ­πε, «μία στιγ­μο­ύ­λα νά συ­νέλ­θη νά τόν κοι­νω­νή­σω καί με­τά ἄς φύ­γη».
https://apantaortodoxias.blogspot.com/

Παιδί μου, εγώ σε λίγο φεύγω για τον ουρανό. θα μείνεις πάλι ορφανός. Πάρε για πατέρα σου τον πατέρα όλων μας, «τον εν τοις ουρανοίς»

Προσκυνητές: Ευλογείτε, Γέροντα.
Γέροντας: Ο Κύριος, παιδιά μου. Καλωσορίσατε στην καλύβη μας. φαίνεστε πολύ κουρασμένοι από την οδοιπορία. δροσίστε το πρόσωπό σας με το νεράκι αυτής της βρύσης, πάρτε από τον Αρχοντάρη το κέρασμα και ελάτε στην απλωταρία να συζητήσουμε
Έπειτα από λίγη ώρα.

Η πρόκληση Ερντογάν και η πικρή αλήθεια για το Ισλάμ

Του Γιώργου Θεοχάρη
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται και πάλι η νέα πρόκληση Ερντογάν για την προσευχή στην Αγιά-Σοφιά, με αφορμή την ζοφερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης (29.5.1453).
Ωστόσο, όσες προσευχές και να γίνουν στην Αγιά-Σοφιά, όσες επετείους και να γιορτάσουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι, δεν μπορούν να ξεφύγουν την πραγματικότητα.

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Αντίδοτο στη σύγχυση

ΤΣΙΡΚΟ μέ Λύκους! Συμπροσευχή μέ ..Ἱέρειες, Ραβίνους καί Μωαμεθανούς, μέ πρόσχημα τόν ἰό… (βίντεο)

Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ο Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες Ιωσήφ σε ένα ακόμα οικουμενιστικό σόου.
Η είδηση όπως την παρουσίασε με …καμάρι το Φως Φαναρίου.
Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμμετείχε στην οικουμενική προσευχή που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό στο Μπουένος Άιρες, προσκεκλημένος από το αρμόδιο Υπουργείο για τα θρησκευτικά θέματα.Μετά από την προσευχή του Καρδιναλίου Mario Aurelio Poli, ο Μητροπολίτης Ιωσήφ εκφώνησε μια ευχή στην ελληνική γλώσσα και απήγγειλε μια προσευχή προς τον Κύριο για να σταματήσει η μάστιγα της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Κυριακή Αγίων 318 Πατέρων - Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στην Νίκαια της Βιθυνίας, το έτος 325 μ.Χ. από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Πρόεδροι της Συνόδου διετέλεσαν ο Αντιοχείας Ευστάθιος και ο Αλεξανδρείας Αλέξανδρος, ίσως και ο Κορδούης Όσιος.
Το δογματικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Σύνοδος αυτή ήταν η αίρεση του Αρείου. Ο Άρειος ήταν Πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας και είχε καταδικασθή προηγουμένως από Σύνοδο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας για τις αιρέσεις του ως προς την θεότητα του Χριστού. Επειδή, όμως, οι αιρετικές του απόψεις διαδόθηκαν και σε άλλες εκκλησιαστικές περιοχές της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας και δημιούργησαν προβλήματα, γι’ αυτό ο Αυτοκράτωρ Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, για να λύση το θέμα.

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Η Παναγιά του Πόντου

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Ὁ ψηφιακὸς ἄνθρωπος εἰς τὴν ….. ψυχιατρικὴν κλινικὴν!

Εἶναι ὄντως μέγα τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα ἡ ἀποκαλούμενη «ψηφιακὴ ἐπανάσταση», καλοί μου φίλοι.
Δὲν τὸ συζητᾶμε! Καθημερινὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν πληθώρα τῶν ἐφαρμογῶν της. Ἦρθε γιὰ νὰ μείνει καὶ γιὰ νὰ ἀλλάξει ριζικὰ τὴ ζωή μας. Ἆραγε τί γίνεται ὅμως μὲ τὸν «ψηφιακὸ ἄνθρωπο», τὸν ὁποῖο δημιουργεῖ καὶ διαμορφώνει χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ πολύ;
Ὅλους ἐμᾶς δηλαδὴ πού ζοῦμε μὲ τὶς ἐφαρμογές της ἢ κι ἐκείνους πού ζοῦν γιʼ αὐτὲς κι εἶναι ἡ ἴδια τους ἡ ζωή; Νὰ ἕνας ἔντονος προβληματισμὸς ποὺ ἀναδύεται στὶς μέρες μας…

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: Ἄς περιφρονοῦμε τὸν παρόντα πλοῦτο, γιὰ νὰ μπορέσουμε...Ἄς περιφρονοῦμε τὸν παρόντα πλοῦτο, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τὸν ἀληθινὸ πλοῦτο. Διότι δὲν εἶναι δυνατόν, ἐκεῖνος ποὺ εἶναι προσηλωμένος στὰ παρόντα, νὰ δεχθῇ κάποτε καὶ νὰ γεμίσῃ ἀπὸ τὸν πόθο τῶν μελλοντικῶν ἀνεκφραστων ἀγαθῶν. Ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν κάποια τσίμπλα ἐπικάθεται στὰ μάτια τοῦ σώματος δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ δοῦμε καθαρὰ γύρω μας ἔτσι καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν παρόντων, ὅταν σκοτίζῃ τὸ λογισμό, δὲν ἀφήνει νὰ ἰδῇ κανεὶς καθαρὰ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνῃ.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Κι ὅμως! Ἡ Ρωμανία ζεῖ!

 Τὸν 4ο αἰ. μ.Χ. ἐμφανίζεται ἕνα ὁλότελα νέο κρατικὸ μέγεθος στὴν Ἱστορία καὶ μαζί του γεννιέται ἕνας νέος κόσμος. Εἶναι ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ν.Ρώμης ἢ ὅπως ὀνομάζεται ἤδη ἀπὸ τὸν 4ο αἰ. ἡ Ρωμανία. Στὰ ὅρια τῆς ἀνανεώσεως τῆς αὐτοκρατορίας ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος μεταφέρει τὴν πρωτεύουσα (τὴν Παλαιὰ Ρώμη, ἑλληνικὴ πόλη καὶ αὐτή) στὴν Ἀνατολή. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Νέα Ρώμη θὰ ὀνομασθεῖ πρὸς τιμή του καὶ Κωνσταντινούπολη. Ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία μεταστοιχειώνεται σὲ «ἐπώνυμον τοῦ Χριστοῦ Πολιτείαν».

Αρχιμανδρίτης Σάββας Αγιορείτης - Πως περνάς τον καιρό σου;

Ἡ τελευταία μάχη μὲ τὸν διάβολo τοῦ Γέροντος Νείλου τοῦ Ἁγιοφαραγγίτου Ἦταν μεσημέρι Μεγάλης Τρίτης 2016. Φευγαλέα λόγῳ τῆς ἐργασιακῆς πληρότητας ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ ρυθμοὶ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν, ἐπισκεφθήκαμε στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου τὸν παλαίμαχο ἀγωνιστὴ τῆς ἐρήμου Γέροντα Νεῖλο (Θεόδωρο) τὸν Ἁγιοφαραγγίτη.

Τα ευτράπελα του Κορωναϊού!  Δέν µπορεῖς νά βγεῖς ἀπό τό σπίτι γιά κανέναν λόγο, ἀλλά ἐάν πρέπει βγεῖς, τότε µπορεῖς νά βγεῖς.
Ὅλα τά Καταστήµατα κλειστά! Ἐκτός ἀπό τά ἀνοιχτά.
Δέν πρέπει νά πηγαίνεις σέ νοσοκοµεῖα ἐκτός ἐάν πρέπει νά πᾶς. Δέν µπορεῖς νά πᾶς καί στό γιατρό, ἀρκεῖ νά µήν εἶσαι πολύ ἄρρωστος.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Απαίτηση των καιρών μας η μετάνοια (βίντεο) Στόμιο Λαρίσης, 28-5-1994
   Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε μια πολύ θλιβερή επέτειο, την 29η Μαΐου 1453. Άραγε τη θυμηθήκαμε; Ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχουμε μία μνήμη ιστορική, μόλις και ανάγκη να το πει κανείς· διότι, εάν έχουμε πάντοτε αυτήν την ιστορική μνήμη, μπορούμε πάντοτε, έχοντάς τη ως βοηθό και διδάσκαλο, να αποφεύγουμε εκείνα τα οποία στο παρελθόν μάς προξένησαν ζημιά, να πράττουμε όμως εκείνα τα οποία στο παρελθόν αποδείχτηκαν σωστά. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντοτε μία επέτειος, είτε χαρούμενη, είτε θλιβερή έχει πολλά να διδάξει. Αναρωτηθήκαμε γιατί χάσαμε το Βυζάντιο; Διότι σαν και σήμερα, το 1453, ἑάλω ἡ Πόλις… Κατελήφθη η Πόλις. Τη χάσαμε την Πόλη. Και η Πόλη δεν ήταν απλώς μόνο η Κωνσταντινούπολη, ήταν η πρωτεύουσα του απεράντου εκείνου βυζαντινού κράτους, το οποίο λίγο-λίγο φαγώθηκε και έμεινε μόνο μία πόλις, ως κράτος, μόνο μία πόλις, και αυτή η πόλις έπεσε αυτήν την ημερομηνία.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οἰκουμενικής Συνόδου - «Ἳνα ἓν ὦσιν»ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πραξ. κ΄ 16 – 18, 28-36
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ιωάννου ιζ' 1 – 13
Να είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι, χωρίς διαφορές μεταξύ μας. Ήταν η επιθυμία του Κυρίου και η προσευχή προς Πατέρα Του, για τους οπαδούς Του. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη στη μνήμη των 318 εμπνευσμένων πατέρων της Εκκλησίας μας που συνήλθαν στη Νίκαια το 325 μ.Χ.

Εὐχή διά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν θυμόν

Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ πρᾳΰς καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, κατάπεμψον κατὰ τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεός σου καὶ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸ πνεῦμα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς πραότητος, ἵνα εἰρηνεύοντες ἐκ τοῦ κακίστου πάθους τοῦ θυμοῦ, μνημονεύομεν ἀεὶ τοῦ ἐνδόξου καὶ φοβεροῦ ὀνόματος σου μετὰ καρδίας γαληνιώσης. Ἰησοῦ, τὸ ἀρνίον τὸ ἄκακον, τὸ προσφερόμενον ἐνώπιον τοῦ οὐρανίου Πατρὸς θυσία ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἀχρείων, ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ δεομένων σου καὶ ἐλευθέρωσον ἡμᾶς ἐκ τοῦ φοβεροῦ τοῦ θυμοῦ πάθους, διότι ἀπολλύμεθα ἐξ αὐτοῦ καὶ δὲν δυνάμεθα ποτὲ να ἀφιερωθῶμεν εἰς τὴν ἀγάπην σου καὶ εἰς τὸ θέλημά σου τὸ ἅγιον, ἐνόσω ὑπὸ τοῦ πάθους τούτου κατεχόμεθα. Ἰησοῦ ἀνεξίκακε, ὁ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ὑπὲρ τῶν σταυρωσάντων σε πρὸς τὸν οὐράνιόν σου Πατέρα προσευχόμενος, ποίησον καὶ ἡμᾶς τοιούτους, ὥστε να προσευχόμεθα ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων καὶ κακοποιούντων ἡμᾶς, ἵνα οὕτω γενώμεθα μιμηταί σου καὶ δοξάζεται καὶ δι΄ ἡμῶν τὸ Πανάγιον Ὄνομά σου, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

«ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ» Α΄ - Τὸ νέκταρ … τοῦ Νεκταρίου…

Γράφει  Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων 29.5.2020


«Καθὲ μέρα καὶ ὅλη μέρα. Κάθε μέρα καὶ ἕνα καινούργιο. Κάθε μέρα καὶ ἕνα νεώτερο ἀκούγομε, καὶ βγαίνουν. Ὕστερα, τελευταῖα, θὰ μᾶς κάνουν τρομερὸ πόλεμο καὶ θὰ γίνουμε ἔτσι (σηκῶνει τὰ χέρια πρὸς τὰ πάνω καὶ στρέφει πρὸς τὰ κάτω δείχνοντας τὸ ἀνακάτωμα, τὸ γκρέμισμα) Καὶ ἡ Ἑλλάδα… θὰ σβήσῃ τὸ ὄνομά της, καὶ θὰ βγάλουνε ἕνα δικό τους ὄνομα. Θὰ πάρουνε ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ὁ σατανὰς ἔχει κίνησι, ἔχει δύναμι μεγάλη».(π. Εὐμένιος Λαμπάκης. 2002, μεταγραφὴ ἀπὸ βιντεοταινία). 

«Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων» ή στην πιο ταπεινή εκδοχή: «Βασιλεύ Βασιλέων Βασιλεί Βοήθει»

Εἶναι ἡ μεγαλύτερη βλασφημία πού ἔχει ἀκουστεῖ στούς αἰῶνες…

Πιστεύουμε σε έναν Ουράνιο Πατέρα που μας έστειλε το Μονογενή του για να μας σώσει και τώρα λέμε, όποιος τον πλησιάζει πεθαίνει;!
Είναι η μεγαλύτερη βλασφημία που έχει ακουστεί στους αιώνες…
Ο ιεραπόστολος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος (Μικραγιαννανίτης)

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Πάργα

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ξεκόλλα, μὴ εἶσαι κολλημένος!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Τὸ πρῶτο, ποὺ θὰ ἀκούσεις, ὅταν εἶσαι σταθερὸς καὶ ἀταλάντευτος στὶς ἀρχές σου, εἶναι πώς… εἶσαι κολλημένος! Κι ἂν ἀπʼ τὸν διάλογο, ποὺ θὰ γίνει, ἀντιληφθοῦν πὼς δὲν μποροῦν νὰ σὲ πείσουν νὰ ἀκολουθήσεις τὶς δικές τους ἀτραπούς, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μὴ ἀκούσεις τὸ «ξεκόλλα»! Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε…
* * *
Κατ᾽ ἀρχὴν εἶναι μεγάλο προτέρημα καὶ εὐλογία ἀπʼ τὸν Θεό, τὸ νὰ ἔχει κανεὶς ἀρχές, ἀξίες, ἰδανικά, ὁράματα, σκοπούς, καὶ στόχους, ἰδιαίτερα στὴν τόσο ἰσοπεδωτικὴ ἐποχή μας. Ἂν κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο πάσχουν σήμερα πολλοὶ νέοι, εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς!

Ὁ μαρμαρωμένος βασιλιὰς καὶ οἱ μαθητευόμενοι μάγοιΕἰσαγωγικὸ σχόλιο Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου
 Γιάννης Χελιδώνης, ὁ ἐπίκαιρος καὶ προφητικὸς ἀναγνώστης
Ἀδελφοί μου, σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἐδόθη ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ μεγάλο χάρισμα νὰ εἶναι ἀναγνῶστες. Δηλαδή, νὰ μποροῦν νὰ διαβάζουν τὴν ἐποχή τους καὶ νὰ τὴν ἑρμηνεύουν σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὸ χάρισμα αὐτό. Οἱ ἀναγνῶστες αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν τὰ παρελθόντα καὶ τὰ παρόντα.

Ο χρόνος μας είναι μετρημένος. (Γέροντας Εφραίμ ΑΡΙΖΟΝΑΣ)

Περιμένουμε χρόνια δύσκολα, χρόνια επικίνδυνα και γι αυτήν την ζωή μας.
Λύσσαξε ο διάβολος κι άνοιξε το στόμα του σαν άδης να μας καταπιή όλους μέσα. Μακάριος ο άνθρωπος, που θα ξεφύγη από τα δόντια του και θα πετάξη στον ουρανό και θα σωθή.
Κάθε χρόνο και χειρότερη γίνεται η κατάστασις. Η αμαρτωλότης και η γυμνότης έχει φθάσει σε τέτοιο σημείο, που φωνάζει από μόνο του το πράγμα, ότι θα επέμβη η Θεία δικαιοσύνη.
Γι' αυτό πρέπει, τόσο εμείς να βιαζώμεθα, όσο και να νοιώθουμε συμπάθεια για τους αδελφούς μας, όχι μόνο τους οικείους μας, αλλά και τους εν Χριστώ οικείους αδελφούς, που έχουμε χρέος να τους πονούμε.

Αυτά άκουσαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν τον Σωτήρα στην Ανάληψή του....

....και ύστερα επέστρεψαν με χαρά στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί έμαθαν οριστικά, ότι ο θείος Διδάσκαλός τους είναι Θεός αληθινός, που αναλήφθηκε στους ουρανούς, όχι για να εγκαταλείψει τη γη, αλλά για να την ενώσει με τον ουρανό. Η χαρά τους ήταν επίσης πολύ μεγάλη γιατί πήραν την ευλογία του Σωτήρα τους στην Ανάληψή του. Με αυτήν την ευλογία η ολιγάριθμη Εκκλησία των μαθητών, το μικρό εκείνο ποίμνιο, αυξήθηκε μέσα σε ένα μικρό διάστημα και έγινε πολύ μεγάλη, και παίρνοντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος αναδείχτηκε στην Εκκλησία εκείνη που εγκαθιδρύθηκε σε όλα τα μέρη της γης.

Κωνσταντῖνος ΙΑ´ Παλαιολόγος – Ἡ τελευταία ὁμιλία πρὸς τὸν λαόν (ὀλίγον πρὸ τῆς Ἁλώσεως)

Ἐμεῖς μέν, εὐγενέστατοι Ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι στρατιῶται καὶ πᾶς ὁ πιστὸς καὶ τίμιος λαός, καλὸς οἴδατε ὅτι ἔφθασεν ἡ Ὥρα καὶ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεως ἡμῶν βούλεται ἵνα μετὰ πάσης τέχνης καὶ μηχανῆς ἰσχυροτέρως στενοχωρήσῃ ἡμᾶς καὶ πόλεμον σφοδρὸν μετὰ συμπλοκῆς μεγάλης καὶ συρρήξεως ἐκ τῆς χέρσου καὶ θαλάσσης δώσῃ ἡμῶν μετὰ πάσης δυνάμεως, ἵνα, εἰ δυνατόν, ὡς ὄφις τὸν ἰὸν ἐκχύσῃ καὶ ὡς λέων ἀνήμερος καταπίῃ ἡμᾶς.

Τρίτη 29 Μαΐου 1453, η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, μετά από δύο μηνών πολιορκία. Πάρθεν η Ρωμανία...


https://trelogiannis.blogspot.com/

Η Βασιλίδα των πόλεων !

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας

Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν πρώτη της δύναμη καὶ ὅλα ἔδειχναν πὼς βαδίζει στὴν τελικὴ πτώση. Τὸ φραγκικὸ πλῆγμα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἀπὸ τὸ 13ο αἰ. ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μιὰ πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ».

Ὁ Παῦλος εἰς Μίλητον

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου
(Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36, Ἰωάν. ιζ΄ 1-13)
Ὁ Παῦλος εἰς Μίλητον † Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου
Ὁ Παῦλος εὑρισκόμενος στὴν Μίλητο, καὶ ἀξιοποιώντας ἄριστα τὸν χρόνο, στέλνει ἀνθρώπους καὶ προσκαλεῖ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου στὴν Μίλητο, γιὰ νὰ δώση σὲ αὐτούς, καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, τοὺς κατὰ τόπους πιστούς, τὶς ἀναγκαῖες ὁδηγίες.

Τὸ λαμπερὸν φῶς πρὸ τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἐπισημαίνει: «ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει· εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» δηλαδή: Ἐκεῖνος ποὺ ἐπιμένει εἰς τὴν ἁμαρτίαν, κατάγεται ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ ἔχει σχέσιν καὶ στενὴν γνωριμίαν μὲ τὸν διάβολον. Καὶ κατάγεται ἀπὸ τὸν διάβολον, διότι ἐξ ἀρχῆς ὁ διάβολος μὲ πεῖσμα πολὺ ἁμαρτάνει. Πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν σκοπὸν ἐφανερώθη ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ἄνθρωπος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ καταλύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
Ἡ ἁμαρτία εἶναι αἰτία ὅλων τῶν κακῶν, διότι αἴτιος τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ἐμπνευστὴς τοῦ κακοῦ. Ἑπομένως γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου αἰτία εἶναι ἡ ἁμαρτία.
• Τί μᾶς λέγει ὁ μακαριστὸς π. Φιλόθεος Ζερβάκος:

Τὰ δῶρα τοῦ Παναγίου Πνεύματος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ.
31 ΜΑΪΟΥ 2020
Ἀπόστολος: Πρξ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ιζ΄ 1 – 13
Ἦχος: πλ. β΄.- Ἑωθινόν: Ι΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
“ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην
ἐν αὐτοῖς” (Ἰωάν. ΙΖ΄ 13)
Τὰ δῶρα τοῦ Παναγίου Πνεύματος
Ἐὰν ἀνατρέξωμεν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου, ἐκεῖ εἰς τήν, πρὸς Γαλάτας, ἐπιστολὴν τοῦ Θείου Ἀποστόλου Παύλου, θὰ ἴδωμεν, οὗτος νὰ ἀναφέρεται καὶ νὰ ἀπαριθμῇ τὰ χαρίσματα καὶ τὰς δωρεὰς τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Λέγει συγκεκριμένως, “Ὁ… καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια“ (Γαλ. Ε΄ 22-23). Συνήθως, βλέπομε καὶ προσπαθοῦμε νὰ κατανοήσωμε “χονδρικῶς” καὶ πολλάκις συναισθηματικῶς – ἵνα μὴ εἴπω (ὁ Θεὸς φυλάξοι!) καὶ αἰσθησιακῶς, ἐνίοτε – τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοιουτοτρόπως νὰ τὰ παραχαράξωμεν καὶ νὰ δώσωμεν εἰς αὐτά, ἐντελῶς διαφορετικὴν σημασίαν καὶ νόημα ἀπὸ τό…

Συμπροσευχὴ μὲ ἀμετανοήτους αἱρετικοὺς διὰ τὴν παῦσιν τῆς ἐπιδημίας!

Η ΦΟΝΙΚΗ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ σκόρπισε σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸν πανικὸ καὶ ἔσπειρε ἀνείπωτο φόβο στὶς ψυχὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀνέθεσαν τὴν ἐλπίδα τους στὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τέτοια γεγονότα γίνονται ἀφορμὴ γιὰ μετάνοια καὶ συντριβή. Ἀλλὰ ὑπῆρξαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις, ὅπως οἱ ἄπιστοι. 

Η φωτογραφία του Ιστολογίου

Ιωάννινα

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

«Τῆς ἁλώσεως προηγεῖται ἡ ἀποστασία καὶ τῆς ἀποστασίας ἕπεται ἡ ἅλωσις»

      Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας τον πρώτο στίχο από το 4ο κεφάλαιο, της Α΄ προς Τιμόθεον επιστολής: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων…», γράφει: «Ο απόστολος Παύλος τα λέγει διά τους ύστερον γενομένους αιρετικούς, (…) και διά όλους τους άλλους, τος καταγομένους από την πονηράν φατρίαν των αιρετικών τούτων. Βλέπε δε αγαπητέ, ότι ο Παύλος είπε, πως οι αιρετικοί πρώτον έχουν να αποστατήσουν από τη πίστιν και τότε να ξεράσουν τας κακοδοξίας αυτών, διά να δείξει πως η πίστις είναι ωσάν άγκυρα και όταν τινάς ξεπέσει από την άγκυραν, ναυαγεί και καταποντίζεται εις την απώλειαν, κατά τον θείον Χρυσόστομον».

Τὰ θλιβερὰ καὶ ἀνησυχητικὰ παρεπόμενα τοῦ «ἀνοίγματος» τῶν Ἐκκλησιῶν

ΤΕΛΙΚΑ, ἡ «λαοπρόβλητη» καὶ «ἐθνοσωτήρια» κυβέρνησή μας, ἀφοῦ ἔδειξε τὸ πλέον ἐχθρικό της πρόσωπο πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἐξαντλώντας, μόνο πρὸς αὐτή, καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ νόμου, ποινικοποιώντας ἀκόμα καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, «μᾶς ἔκανε τὴ χάρη» καὶ ἄνοιξε τοὺς ναούς, ἔπειτα ἀπὸ δύο μῆνες σφραγίσματος γιὰ τοὺς πιστούς. Ἀλλά, τοὺς ἄνοιξε πραγματικά; Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ ἔβαλε μία σειρὰ προϋποθέσεων, γιὰ τὴ μὴ «διασπορὰ τοῦ ἰοῦ» στοὺς ναούς! Καὶ ἡ ΔΙΣ τί ἔκανε γι’ αὐτό; Ὅ,τι ἔκανε τὸ προηγούμενο διάστημα:

Τέλος πια οι δικαιολογίες για όλους!

Εκκλησία στο Πήλιο: Αντίδωρο σε σακουλάκι με δώρο μάσκα και ...του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας
       Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες απίστευτων γεγονότων μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Σαν να ήρθε αυτή η ιστορία με τον κορωνοϊό και να προκάλεσε όχι απλώς κάποια αποκαλυπτήρια, αλλά μία σαρωτική και εν μέσω εκκωφαντικών κρότων αλυσιδωτή κατάρρευση από κάθε λογής μάσκες και παραπετάσματα. Και όλα δείχνουν πως αυτή η κατάρρευση (και μαζί της η αποκαθήλωση προσώπων και καταστάσεων) θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη.

Ειδική ευχή για την θεραπεία της λοιμικής ασθενείας ποιηθείσα υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού


ΙΕΡΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  MONH
AΓIAΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟΥ AΓIOY KAI ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ
 Εν τω Θ.Ο. Σινά 28 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΜΕ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ως γνωστόν, στην Iερὰ Μονὴ Σινά (Aγίας Αiκατερίνης) και στα ανά τον κόσμο Μετόχια της Ι. Μονής, αναπέμπεται δέησις και αναγινώσεται ειδική ευχή για την θεραπεία της λοιμικής ασθενείας και των παγκοσμίων συνεπειών της, προσωπικών και κοινωνικών, υπέρ ταχείας αναρρώσεως των νοσούντων υπ’ αυτής, υπέρ παραμυθίας των πενθούντων και αναπαύσεως των κεκοιμημένων νοσησάντων υπ’ αυτής. Παραθέτουμε την σχετική ευχή ποιηθείσα υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου και Καθηγουμένου Αυτής κ. Δαμιανού.

Νά εἶσαι, ὄχι νά φαίνεσαι!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Καλοί μου φίλοι, δὲν ξέρω, ἂν τὸ ἔχετε προσέξει. Σήμερα δίνεται πολὺ μεγάλη σημασία στὸ «φαίνεσθαι» καὶ ἐλάχιστη ἢ καὶ καθόλου στὸ «εἶναι». Δηλαδὴ στὸ ποιὸς εἶσαι ἐξωτερικὰ καὶ καθόλου στὸ ποιὸς εἶσαι ἐσωτερικά! Αὐτὸ ποὺ μετράει, εἶναι ἡ ἐξωτερική σου εἰκόνα καὶ καθόλου ἡ ἐσωτερική.
Ἢ μὲ ἄλλα λόγια δίνεται βάση στὸ περιτύλιγμα καὶ καθόλου στὸ περιεχόμενο, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι καὶ ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων.
Βλέπετε ἡ κοινωνία μας σήμερα δίνει ἰδιαίτερη σημασία στὸ λεγόμενο «πρεστίζ», ἀκόμη δὲ καὶ σʼ ἐκεῖνο τὸ καπιταλιστικὸ «ἔχειν» καὶ σχεδὸν καθόλου στὸ ποιοὶ εἴμαστε πραγματικά. Δηλαδὴ δίνει βάση στὸ προσωπεῖο καὶ τὴ μάσκα, ποὺ φορᾶς κι ὄχι στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο κι αὐτὸ ποὺ ὄντως εἶσαι!

Κορέα: Γνωρίζοντας την Ορθοδοξία – Η μεταστροφή της Κορεάτισσας Μαρίας Κ. από το Βουδισμό & τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος νικολαος σεουλ

«Γεννήθηκα σέ μία κορεατική βουδιστική οἰκογένεια, τέταρτη στή σειρά ἀπ᾽ τά πέντε κορίτσια καί τόν ἀδελφό μου. Οἱ γονεῖς μου μέ δυσκολία μᾶς μεγάλωναν. Ἀπό μικρή αἰσθανόμουν τήν ἔλλειψι τῆς ἀγάπης τῶν γονέων μου καί αὐτό μοῦ προξενοῦσε κατάθλιψι. Συχνά μοῦ ἐρχόταν ἡ σκέψι νά πεθάνω, ἀφοῦ ἔβλεπα ὅτι δέν εἶχε κανένα νόημα ἡ ζωή μου. Ἔτσι πέρασα τά παιδικά καί νεανικά μου χρόνια, ὥσπου παντρεύτηκα καί ἀπόκτησα ἕνα γιό. Ἀλλά καί πάλι δέν βρῆκα τή χαρά. Ἀναζητοῦσα νά βρῶ κάτι πού θά γέμιζε τό κενό πού ἔνοιωθα στήν ψυχή μου.
Ἕνα βράδυ ἔφερε ὁ ἄνδρας μου στό σπίτι ἕνα φίλο του. Αὐτός ἀνῆκε σέ κάποια αἵρεσι, ἀπό αὐτές πού ὑπάρχουν ἑκατοντάδες στήν Κορέα. Πρίν φύγη, μοῦ ἔδωσε μία κασέτα. Αὐτή ἡ κασέτα περιεῖχε τή διδασκαλία τῆς αἱρέσεώς του καί ἑλκυστικά τραγούδια. Ἄρχισα νά τήν ἀκούω συνέχεια, ὅσο βρισκόμουν μέσα στό σπίτι. Ἀκούγοντάς την, ἔβλεπα τόν κόσμο ἀλλιώτικο, ὄμορφο καί ὅλα τά πλάσματα θαυμάσια! Ἀλλά ἐνῶ ἔφθασα σέ σημεῖο νά νιώθω ὅτι κέρδισα τόν κόσμο καί ἤμουν εὐτυχισμένη, συνέβη κάτι τρομακτικό.

Ἡσύχιος Πρεσβύτερος: Ὅπως ἡ βροχὴ...Ὅπως ἡ βροχὴ ὅσο περισσότερο πέφτει στὴ γῆ τόσο τὴ μαλακώνει, ἔτσι καὶ τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς μας χαροποιεῖ καὶ εὐφραίνει τὸ Ἅγιο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν Τὸ φωνάζουμε καὶ Τὸ ἐπικαλούμαστε συχνά.
Ἡσύχιος Πρεσβύτερος