Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Οι κεκοιμημένοι ζούν...!


Οι κεκοιμημένοι ζούν. Στο Λουκά 16, 9 ο Χριστός μας λέει ότι οι σεσωσμένοι φτωχοί που ελεήσαμε, όταν πεθάνουμε θα μας υποδεχτούν στις αιώνιες σκηνές του Παραδείσου:
Λουκά 16, 9: "Κἀγὼ ὑμῖν λέγω· ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Λουκά 16, 9 «Και σας συμβουλεύω να κάνετε φίλους σας ακόμη κι από τα χρήματα της αδικίας, ώστε όταν έρθει το τέλος σας, να σας δεχτούν στις αιώνιες κατοικίες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου