Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Περὶ διχοτομήσεως καὶ ἐκλογῆς εἰς τὴν Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας

Γράφει ὁ π. Ἠλίας Ὑφαντῆς

Ὁ κ. Ζαχαρίας Γεωργούσης μᾶς πληροφορεῖ, μεταξὺ ἄλλων, σχετικὰ μὲ τὴ Μητρόπολη Αἰτ/νίας:

«…ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Κιαμέτης Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητρόπολης Μαγνησίας, ἱκανὸς καὶ δραστήριος κληρικός, μὲ τὴ συμπαράσταση τοῦ Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνατίου καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου προηγεῖ­ται σταθερὰ στὴν κούρσα τῆς διαδοχῆς γιὰ τὴν πολύφερνη Μητρόπολη Αἰτ/νίας… Μία παράπλευρη ἀπώλεια τῆς πιθανῆς ἐξέλιξης τῆς μὴ διχοτόμησης τῆς Μητρόπολης Αἰτ/νίας, ποὺ ἦταν αἴτημα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἀγρινίου, εἶναι καὶ ἡ μὴ προαγωγὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Ἐπιφάνιου Καραγιώργου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητρόπολης Αἰτ/νίας. Πρόκειται γιὰ ἰδιαίτερα ἀγαπητὸ κληρικό, στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μητρόπολης, ποὺ ὑπηρετεῖ ἀλλὰ καὶ ἀποδεκτὸ καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν Ἱεραρχία» (Ἐφημερὶς «Ε.Ω.», 11.09.2022).

Στὸ σημεῖο αὐτό, ὁ κάθε κοινὸς θνητός, μὲ στοιχειώδη λογικὴ διερωτᾶται: Ὁ π. Ἐπιφάνιος Καραγιῶργος, ποὺ ἐθεωρεῖτο ἱκανὸς νὰ διευθύνει τὴν μελετώμενη νὰ ἱδρυθεῖ Μητρόπολη Ἀγρινίου, θεωρεῖται ἀνίκανος νὰ διευθύνει τὴ Μητρόπολη Μεσολογγίου, τῆς ὁποίας γιὰ δεκαεπτὰ χρόνια διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος; Ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εἶναι «ἰδιαίτερα ἀγαπητός, ἀπὸ τὸ πλήρωμά της». Καὶ θ’ ἀποτελέσει ἐντούτοις «παράπλευρη ἀπώλεια»!

Βέβαια ὁ π. Δαμασκηνὸς Κιαμέτης, σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ κ Γεωργούση εἶναι «ἱκανὸς καὶ δραστήριος κληρικός». Ἐξαρτᾶται ὅμως ποιὸ περιεχόμενο δίνει κάποιος στοὺς χαρακτηρισμοὺς αὐτούς. Γιατί τὸ νεοταξικὸ κατεστημένο μᾶς συνήθισε στὸ ἀναποδογύρισμα, ὄχι μόνο τῆς ἐννοίας τῶν λέξεων, ἀλλὰ καὶ συλλήβδην τῆς πραγματικότητας.

Ἔτσι κάποιοι δεσποτάδες, γιὰ παράδειγμα, ὑπῆρξαν ἰδιαίτερα «ἱκανοὶ καὶ δραστήριοι» στὸ νὰ κάμουν τὴ ζωή τῶν παπάδων καὶ τοῦ λαοῦ κόλαση, προκειμένου νὰ τοὺς ἐξαναγκάσουν «νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τὶς νεοταξικὲς ὑποδείξεις». Καὶ ἰδιαίτερα, προκειμένου νὰ πείσουν κλῆρο καὶ λαὸ νὰ ἐμβολιασθεῖ.

Λέγοντας ἀπίστευτες ἀνοησίες καὶ διαστρέφοντας σὲ ἐξοργιστικὸ βαθμὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, προκειμένου νὰ διαφημίσουν τὰ δολοφονικὰ ἐμβόλια καὶ νὰ δυσφημίσουν τοὺς ἀνεμβολίαστους. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνουν ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ θανάτου πολλῶν καὶ τὸ σακάτεμα πολὺ περισσοτέρων. Οἱ ὁποῖοι πίστεψαν ὅτι τὰ λόγια τῶν δεσποτάδων ἦταν λόγια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς γνωστόν, ἀρρώστησε ἀπ’ τὸν κορωνοϊὸ καὶ «στὸ ἄψε-σβῆσε», μὲ τὰ μονοκλωνικά, ἔγινε καλά. Καὶ ἦταν ἱκανὸς μετὰ νὰ μᾶς πεῖ τὸ διαβόητο ἐκεῖνο: «Ἀπὸ δῶ τὸ ἐμβόλιο καὶ ἀπὸ κεῖ ὁ τάφος»! Ποὺ σημαίνει, ἀπὸ δῶ ὁ θάνατος ἀπ’ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἀπὸ κεῖ ἡ δολοφονία μὲ τὰ ἐμβόλια! Διαλέγετε καὶ παίρνετε…

Ἐνῷ θὰ μποροῦσε νὰ ὑποδείξει στὸ νεοταξικὸ ἀπαρτχάιντ νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ μονοκλωνικὰ καὶ γιὰ τὶς χιλιάδες τοῦ λαοῦ, ποὺ πέθαναν, καὶ τόσους ἄλλους ποὺ μείνανε σακάτηδες. Γεγονός, ποὺ προϋποθέτει ἀπύθμενο θράσος καὶ τεράστιες ἱκανότητες, προκειμένου νὰ καμφθοῦν οἱ ἠθικὲς καὶ λογικὲς ἀντιστάσεις κλήρου καὶ λαοῦ!!!

Ὁ Μητροπολίτης τῆς Μαγνησίας, ἐξάλλου, κ. Ἰγνάτιος ἀποφαίνεται ὅτι ὀφείλουμε ν’ ἀκολουθήσουμε τὴν ἐπιστήμη καὶ νὰ ἐμβολιαστοῦμε. Κι ἀκόμη, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ἐμβόλιο εἶναι δῶρο Θεοῦ καὶ ὅσοι τ’ ἀρνοῦνται ἁμαρτάνουν. Συνιστώντας, ἰδιαίτερα, τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν.

Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς ἕνας Μητροπολίτης συνιστᾶ τὴ χρήση τοῦ ἐμβολίου, ἐπειδὴ τὴν ὑποστηρίζουν κάποιοι χρυσοκάνθαροι Μέγκελε τῆς κυβέρνησης! Ὅταν ἐπιστήμονες μεγάλης ὁλκῆς ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ ἐμβόλια εἶναι δολοφονικὰ σκευάσματα!

Καὶ μπαίνει τὸ ἐρώτημα: Εἶναι ποτὲ δυνατὸν αὐτοί, ποὺ μὲ τὸν κορωνοϊὸ ἀποσκοποῦν στὸν ὄλεθρό μας, μὲ τὰ ἐμβόλια νὰ θέλουν τὴ σωτηρία μας! Δεδομένου ὅτι οἱ ἐφευρέτες τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ οἱ ἐφευρέτες τοῦ ἐμβολίου ἀνήκουν στὴν ἴδια συν­ομοταξία.

Καὶ γιατί ἐπιμένει ὁ κ. Ἰγνάτιος στὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν; Ὅταν τὰ παιδιὰ δὲν διατρέχουν κίνδυνο ἀπ’ τὸν κορωνοϊό! Κι ὅταν προφανὴς ἐπίπτωση τοῦ ἐμβολιασμοῦ τους εἶναι ἡ γενετικὴ μετάλλαξη καί, κατὰ συνέπεια ἡ τερατοποίηση, ὄχι μόνο τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Ποὺ σημαίνει, ἕνα ἀπ’ τὰ δύο, ἢ ὅτι κάποιοι Μητροπολίτες εἶναι ἀπληροφόρητοι καὶ ζοῦν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου ἢ συμμετέχουν συνειδητὰ σὲ μία πελωρίων διαστάσεων παγκόσμια γενοκτονία.

Καὶ ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ προσθέσω ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη δὲν προβλέπει παράπλευρες ἀπώλειες, ποὺ θυμίζουν τὴν ἀμερικανονατοϊκὴ βαρβαρότητα σὲ βάρος ἀθῴων λαῶν. Οὔτε τὴν ἐπιβολὴ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης ἐπηρμένης δεσποτικῆς ὀφρύος. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι δημοκρατία καὶ ὄχι παπικὴ μοναρχία ἢ δεσποτικὴ ὀλιγαρχία. Καὶ προϋποθέτει, ὡς ἐκ τούτου, τὴν ἐκλογὴ τοῦ μητροπολίτη ἀπ’ τὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ τῆς χηρεύουσας Μητρόπολης. Καὶ ὕστερα τὴ χειροτονία ἀπὸ κάποιους Μητροπολίτες…

Στὴν προκειμένη, λοιπόν, περίπτωση ἡ Μητρόπολη Αἰτ/νίας ἀντιμετωπίζεται ὡς τιμάριο κάποιων τσιφλικάδων. Ἐνῷ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, διαχρονικὰ παραμένει ἐγκάθειρκτο στὸ «ΓΥΨΟ» τῆς δεσποτικῆς ὀλιγαρχίας, ὡς κοπάδι ἀλόγων ζῴων, χωρὶς φωνή, βούληση καὶ ἐλευθερία! …

Κι ὕστερα περιμένουμε νὰ γίνει ἡ δεσποτοκρατία παράγοντας ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς πολιτικῆς. Ὅταν λειτουργεῖ ὡς ἀνήθικο ἠθικὸ δεκανίκι τοῦ νεοταξικοῦ παραμορφώματος, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στὸν τόπο μας ναζιστικὸ ἀπαρτχάιντ.

Ἐκδημοκρατισμὸς θὰ ὑπάρξει μόνο, ἂν γίνει ἀποδεκτὸ ὅτι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὄχι οἱ αἱρετικοὶ σφετεριστές, πάπες τῆς Δύσης καὶ παπάκια τῆς Ἀνατολῆς!…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου