Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Η καθαρή καρδιά αποκτά το χάρισμα της πνευματικής κατανοήσεως της Αγίας Γραφής...


Η καθαρή καρδιά αποκτά το χάρισμα της πνευματικής κατανοήσεως της Αγίας Γραφής, διότι έχει την ικανότητα να προχωρεί εις την βάθος κατανόηση πέραν της κατά γράμμα κατανοήσεως της Αγίας Γραφής. Γράφει σχετικώς ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «ο άνθρωπος έχει την απόλυτη ανάγκη δύο πραγμάτων, εάν θέλει να τηρήσει την ευθεία οδό προς τον Θεό αλαθήτως, την πνευματική κατανόηση της Αγίας Γραφής και την πνευματική ενατένιση του Θεού στην φύση… εκείνος που δεν εισέρχεται στην θεϊκή ομορφιά και δόξα που ευρίσκονται στο γράμμα του νόμου, πέφτει στην εξουσία των παθών και γίνεται σκλάβος του κόσμου«. 

Αυτό σημαίνει χρειάζεται το Άγιον Πνεύμα για να κατανοήσουμε τα βαθύτερα πνευματικά νοήματα της Αγίας Γραφής. Αυτό όμως προϋποθέτει επίσης μία καθαρή καρδιά. Όταν όμως η καρδιά είναι προσκολλημένη στα πάθη, παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια των πραγμάτων, στο γράμμα του νόμου και της Γραφής, δεν εισέρχεται βαθύτερα, διότι τα πάθη μπλοκάρουν την οδό της καρδιάς προς Θεό και εμποδίζουν τον Λόγο του Θεού να εισέλθει διά της αναγνώσεως της Αγίας Γραφής στο νου και να κατέλθει στην καρδιά. Τα πάθη σκοτίζουν τον διάφανο και κρυστάλλινο Λόγο του Θεού από το να εισέλθει στην καρδιά και να την αλλοιώσει πνευματικά. Μία καρδιά που κυριαρχείται από τα πάθη δεν μπορεί να έχει την σωστή ερμηνεία της Γραφής, γι’ αυτό και στην Ορθόδοξο Εκκλησία έχουμε τους Αγίους Πατέρες που ερμήνευσαν κατά τρόπον φωτισμένο, αγιοπνευματικό, ορθόδοξο την Αγία Γραφή. Έτσι, και εμείς όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, πρέπει να έχουμε δίπλα μας βοηθούς την ερμηνεία και τα υπομνήματα των Αγίων Πατέρων ώστε να προφυλαχθούμε από ατομικές, υποκειμενικές, κακόδοξες ερμηνείες και λανθασμένες κατανοήσεις.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου