Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

«Ἡ Παναγία εἶναι παντοῦ ἡ ἴδια. Θέλει ὅμως σ’ αὐτό ἐδῶ τό Μοναστήρι Της νά δίνει παιδιά σέ ἄτεκνα ζευγάρια...»

 Ἀπό τό θαυμαστό γεγονός τῆς εὕρεσης τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Ἐλεούσας, μετά ἀπό ἐμφανίσεις Της στόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Ἀθανάσιο Σῦρο, ἔχουν περάσει πολλά χρόνια. Ὁ Γέροντας ἤδη διανύει τό τεσσαρακοστό ἔνατο ἔτος τῆς ἱερωσύνης του.
Προλογίζοντας τήν ἔκδοση τοῦ νέου βιβλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μᾶς ἔρχεται στό νοῦ τό εὐαγγελικό: «Πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με»; Δηλαδή: «Πῶς ἦταν αὐτό καί στίς μέρες μας ἡ Παναγία νά μᾶς κάνει αὐτή τήν τιμή καί νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν εἰκόνα Της, πού ἦταν θαμμένη τόσους αἰῶνες μέσα στή γῆ; Μεγάλο δῶρο αὐτό ἀπό τόν Θεό καί τήν Παναγία»!
Διηγεῖται ὁ πατήρ Ἀθανάσιος: «Ὅταν ἐπισκέφτηκε τό μοναστήρι μας ὁ ἅγιος Πορφύριος, μοῦ ζήτησε νά τόν "διαβάσω". Κι ἐγώ τοῦ εἶπα: «Τί νά σέ διαβάσω, παππούλη μου; Ἐσύ εἶσαι ἅγιος»! Ἐπειδή ὅμως τό ἤθελε πολύ, μπήκαμε στό Ἱερό, ἔβαλα τό πετραχήλι μου στό κεφαλάκι του καί τόν "διάβασα". Ὅταν βγήκαμε ἔξω, κοίταξε μέ τά ματάκια του γύρω-γύρω καί μοῦ εἶπε: "Ἐδῶ θά γίνει δεύτερη Τῆνος. Ἐσύ δέν θά ἔχεις ἡσυχία ἀπό τόν κόσμο. Θά ζήσεις μέχρι τά βαθιά σου γεράματα"». Καί συνεχίζει:
«Ἡ Παναγία εἶναι παντοῦ ἡ ἴδια. Θέλει ὅμως σ’ αὐτό ἐδῶ τό Μοναστήρι Της νά δίνει παιδιά σέ ἄτεκνα ζευγάρια. Ἐπειδή ἡ γέννηση τῆς Παναγίας ἐλευθέρωσε τούς γονεῖς της ἀπό τόν ὀνειδισμό τῆς ἀτεκνίας, γι’ αὐτό ἡ Παναγία ἀπαλλάσσει τούς ἀτέκνους ἀπό τή λύπη καί τούς δίνει τή χαρά. Ἐπιβραβεύει καί τόν κόπο πού κάνουν νά ἔρχονται στή Χάρη Της ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας καί ἀπό τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Ἔχουν καταγραφεῖ σέ εἰδικό βιβλίο, μέ ὀνόματα καί διευθύνσεις, τοὐλάχιστον 1500 παιδιά πού γεννήθηκαν μετά ἀπό "διάβασμα" μέ τή Χάρη τῆς Παναγίας. Ἐγώ παπᾶς εἶμαι καί τούς "διαβάζω" καί ἡ Παναγία κάνει τό θαῦμα Της. Μετά ἔρχονται ἐδῶ καί τά βαφτίζουν. Ἔχω βαφτίσει παιδάκια, ὄχι μόνον ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί ἀπό τόν Καναδᾶ, τίς Βρυξέλλες, τήν Οὐκρανία, τήν Κύπρο. Τά κοριτσάκια πού βαφτίζουμε τούς δίνουμε τό ὄνομα Μαρία, Δέσποινα, Ἐλεοῦσα. Τά ἀγοράκια Παναγιώτη, Χρῆστο ἤ ὅ,τι ὄνομα θέλουν οἱ γονεῖς τους».
Μέ τήν ἔκδοση τοῦ νέου αὐτοῦ βιβλίου τό μοναστήρι τῆς Παναγίας Ἐλεούσας θά γίνει γνωστό σέ πολύ περισσότερο κόσμο. Πιστεύουμε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι θά ὠφεληθοῦν καί τά θαύματα τῆς Παναγίας θά συνεχιστοῦν καί θά αὐξηθοῦν ὥστε νά δοξάζεται τό ὄνομά Της.
Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος
 Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου το Νικολάου Μπαλδιμτσῆ, Ἰατροῦ, «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ», Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ξυνιάδας, Δομοκὸς Φθιώτιδος 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου