Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

Ἀγιος Φιλόθεος Ζερβάκος: Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα τούς ἐπισκόπους...

 Όταν ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έσωσε 125 νέους από τον θάνατο ...

Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦσαν κατά γράμμα
τούς ἐπισκόπους, σέ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε καί ὀρθόδοξος Χριστιανός θά ὑπῆρχε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου