Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Ὁ Ἀντίχριστος θά προσφέρει στήν ἀνθρωπότητα τήν πιό μεγάλη ἐπίγεια εὐημερία καί εὐδαιμονία

Ο Αντίχριστος θα προσφέρει στην ανθρωπότητα την πιό μεγάλη επίγεια ευημερία και ευδαιμονία, θα προσφέρει τιμές, πλούτη, μεγαλεία, σωματικές ανέσεις και σαρκικές ηδονές. Όσοι επιζητούν τα επίγεια αγαθά, θα τόν δεχθούν και θα τον ονομάσουν κύριό τους...

Αγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ(1807-1867)
(Ἀσκητικές Ὁμιλίες Β´. Έργα 8 σελ, 153)
https://proskynitis.blogspot.com/2020/09/blog-post_52.html