Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Η καρδιά που ανοίγεται στον Λόγο του Θεού νοιώθει το ίδιο το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει πίσω από τις λέξεις...


 Η καρδιά που ανοίγεται στον Λόγο του Θεού νοιώθει το ίδιο το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει πίσω από τις λέξεις, ακούει την ίδια την φωνή του Θεού όπως μιλάει μέσα από την Αγία Γραφή, να εισχωρεί στα πιο μύχια μέρη της καρδιάς. Η σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής είναι όχι τόσον διανοητική όσον πνευματική και καρδιακή. Χρειαζόμαστε την Αγία Γραφή ως οδηγό μας στην οδό του Κυρίου, να μας βοηθήσει στην εδραίωση της πίστεως και την αρετή.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου