Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

Οἱ παλιές οὐλές στίς καρδιές μας. Ὑπάρχουν ἐπειδή δέν συγχωρήσαμε αὐτούς πού πιθανόν πλήγωσαν τίς ψυχές μας. Μπορεῖ νά εἶναι φίλοι, συγγενεῖς, ἀκόμη καί γονεῖς. Ἄν δέν συγχωρήσουμε, τότε ἡ συμπεριφορά μας δέν θά εἶναι δική μας δράση  ἀλλά ἀντίδραση σέ μιά ἄλλη δράση. Τότε δέν εἶσαι ἐλεύθερος, ἀλλά ἕνα πάθος τῆς ψυχῆς ἀποφασίζει γιά σένα. Ἄς γίνουμε ὁ ἑαυτός μας μέσω τῆς συγχώρησης. Ἡ ἐξομολόγηση βοηθᾶ ἀποφασιστικά στό νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν δαιμονίων. Στόν δρόμο γιά τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο βήμα.
Με την ευλογία του Γέροντος Δωροθέου
“Γράμματα στους Αδελφούς” – Πατήρ Δωρόθεος Τζεβελέκας
Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου, Καλαμπάκα Ὀκτώβριος 2018