Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου