Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Όσο πιο καθαρή είναι η καρδιά, τόσο περισσότερο αυξάνει στην βαθύτερη κατανόηση της Αγίας Γραφής...Όσο πιο καθαρή είναι η καρδιά, τόσο περισσότερο αυξάνει στην βαθύτερη κατανόηση της Αγίας Γραφής, προοδεύει στην πνευματική ζωή, καθαρίζεται πλήρως από τα πάθη και τον εγωισμό και αλλοιώνεται από την αίσθηση της γλυκιάς παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά. Η Αγία Γραφή ζωντανεύει μέσα στην καρδιά και τα γεγονότα αυτής καθίστανται μία απτή πραγματικότητα. Τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Χριστού γίνονται σωτηρία για την καρδιά. 

Η Ανάσταση του Κυρίου ανασταίνει την καρδιά σε μία νέα ζωή αιώνια και ελεύθερη από τα πάθη (απαθής). Η Μεταμόρφωση του Κυρίου μεταμορφώνει την καρδιά και την καθιστά δεκτική του θείου φωτισμού. Οι λόγοι της Αγίας Γραφής, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενδυναμώνουν την πορεία της καρδιάς προς την κάθαρση, τον φωτισμό της και την προσπάθειά της να ομοιωθεί προς τον Κύριο, ώστε «εν Αυτώ ζώμεν και κινούμεθα» (Πράξεις 17:28).
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου