Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019

Νά μήν ἐμπιστευόμαστε τίς δικές μας δυνάμεις...

Ναός Οσίου Δημητρίου του Πριλούκι στη Ναβολόκα
Τό νά μήν ἐμπιστευόμαστε τίς δικές μας δυνάμεις, ἀποτελεῖ γιά πολλούς μιά μεγάλη δυσκολία καί ἕνα σοβαρό ἐμπόδιο ἀπ' τήν ἴδια τήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς. 

Αὐτό ὅμως πρέπει νά τό ὑπερνικήσουμε, γιατί διαφορετικά δέν ὑπάρχει καμιά προοπτική νά προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί πῶς εἶναι δυνατό νά δεχτεῖ ἕνας ἄνθρωπος συμβουλές ἤ βοήθεια ὅταν νομίζει πώς τά ξέρει ὅλα, πώς εἶναι σέ θέση νά τά κατορθώνει μόνος του ὅλα καί δέ χρειάζεται γι' αὐτό καμιά ὑπόδειξη ἐκ μέρους τῶν ἄλλων;
Τίτο Κολλιάντερ, "Ὁ δρόμος τῶν ἀσκητῶν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου